Uutinen

Yksityisten apteekkien verojalanjälki yli 360 miljoonaa euroa

28.10.2016 | 09:15

Teksti : ERKKI KOSTIAINEN

Jaa artikkeli:

Vuonna 2015 apteekkarit maksoivat veroja apteekin tuloksesta keskimäärin 43 prosenttia.

Yksityisten apteekkien verojalanjälki oli viime vuonna yhteensä 363 miljoonaa euroa.

Verojalanjäljellä tarkoitetaan toimialalta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja.

Summa koostuu apteekkimaksuista, apteekkarien veroista, apteekkihenkilöstöön liittyvistä lakisääteisistä maksuista ja palkoista pidätetyistä ennakonpidätyksistä.

Suomen apteekkijärjestelmän ansiosta kaikki lääkemyynnistä perittävät verot ja veroluonteinen apteekkimaksu jäävät Suomen valtiolle.

Lääkemyynnin verojen maksamista Suomeen pitää tärkeänä 93 prosenttia suomalaisista.

Apteekkimaksu, joka muuttuu ensi vuonna apteekkiveroksi, on lääkemyynnin liikevaihdon perusteella valtiolle tilitettävä veronluonteinen maksu, jolla tasataan erikokoisten apteekkien tuloksia ja jaetaan apteekin tulosta apteekkariyrittäjän
ja valtion kesken.

Verottajalle apteekin tuloksesta keskimäärin 43 prosenttia

Lääkelain säädöksistä johtuen apteekin yritysmuoto on toiminimi ja apteekkari toiminimiyrittäjä.

Apteekin tulos verotetaan apteekkarin henkilökohtaisena tulona. Vuonna 2015 apteekkarit maksoivat veroja apteekin tuloksesta keskimäärin 43 prosenttia.

Apteekkarin verotus on selvästi kireämpää kuin osakeyhtiömuodossa toimivan yrittäjän.

Marraskuun alussa median julkaisemissa tulo- ja verotustiedoissa apteekkarin verotettavaksi tuloksi on merkitty apteekin voitto ennen veroja sekä mahdolliset apteekkitoimintaan liittymättömät pääoma- ja ansiotulot.

Voitto sisältää myös apteekkarin ja apteekissa työskentelevän puolison työtulon, sillä apteekkari ei voi henkilöyrittäjänä maksaa palkkaa itselleen eikä apteekissa työskentelevälle puolisolleen.

Verotustiedoissa apteekkarille merkityt tulot eivät siten ole vertailukelpoisia osakeyhtiömuodossa toimivan yrittäjän tuloihin. 

Lisää tietoa apteekkareiden verotuksesta >

Tarkempaa tietoa apteekeista yrityksinä, lääkkeiden hinnoista ja apteekin taloudesta >