Blogi

Opiskelijat mukaan apteekkien lääkitysturvallisuustyöhön

15.11.2022 | 13:29

Teksti : Johanna Laakso

Apteekit voivat olla keskeisessä roolissa kehittämässä opiskelijoiden lääkitysturvallisuusosaamista ja juurruttamassa lääkitysturvallisuustyötä osaksi arkea, kirjoittaa Apteekkariliiton asiantuntija Johanna Laakso.

Lääkitysturvallisuuden käsitettä pohtiessa monelle saattaa tulla ensimmäisenä mieleen reikäjuustomalli. Tämä kuva peräkkäin asetelluista juustoviipaleista, joiden reikien läpi kulkee nuoli kuvaamassa vaaratapahtuman syntyä, on varmasti kaikille farmasiaa opiskelleille tuttu. Ja hyvä niin – malli kuvaakin lääkitysturvallisuuden ydintä erinomaisesti.

Lääkitysturvallisuuden näkökulma opinnoissa ei kuitenkaan ulotu pelkästään reikäjuustomalliin. Opiskelijat saavat farmasian perusopintojen aikana kattavan tietopohjan lääkehoidon kokonaisuudesta, rationaalisen lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkityskokonaisuuksien hahmottamisesta. Hoidollinen näkökulma ja käytännönläheisyys korostuvat opinnoissa vuosi vuodelta enemmän. 

Kaikki nämä asiat edistävät turvallisen lääkehoidon toteuttamista. Voidaankin sanoa, että opiskelijoille rakentuu opintojen aikana kyky katsella koko farmasian alaa ”lääkitysturvallisuuden silmälasien” läpi.

Myös apteekit voivat olla keskeisessä roolissa kehittämässä opiskelijoiden lääkitysturvallisuusosaamista ja juurruttamassa lääkitysturvallisuustyötä osaksi arkea. Perusopintojen muodostaman tietopohjan päälle apteekkiharjoittelu on loistava tilaisuus lähteä rakentamaan käytännön näkökulmaa ja siten syventämään osaamista entisestään.

 

HaiPron avulla lääkitysturvallisuustyötä voidaan tehdä apteekeissa yksilöitä syyllistämättä. Opiskelijat kannattaakin tutustuttaa HaiPron perusteisiin ja ilmoitusten laatimiseen heti harjoittelun ensimetreiltä lähtien.

Opiskelijat saattavat myös havainnoida apteekin toimintaa uudenlaisesta näkökulmasta, ja tuoda siten uusia ideoita edistämään apteekkitoiminnan lääkitysturvallisuutta.

HaiPro-ilmoitusten tekemisen lisäksi opiskelijoille kannattaa esitellä ilmoitusten käsittelyä ja käydä yhdessä läpi, millaisia ilmoituksia apteekissa on tehty. Tutustuminen tyypillisiin riskikohtiin apteekin lääkehoitoprosessissa saattaa auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa rooliaan ja vastuutaan terveydenhuollon ammattilaisena – ja kenties herättää vielä syvempää mielenkiintoa apteekissa tehtävää lääkitysturvallisuustyötä kohtaan.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että opiskelijoiden lääkitysturvallisuuslasit pysyvät päässä myös opintojen jälkeen!

  • Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma VALO on Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen käynnistämä hanke, jolla pyritään parantamaan avohuollon lääkehoitoprosessin turvallisuutta yhteistyössä.
  • Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Awanic oy, Farmasian oppimiskeskus ja Helsingin yliopisto.
  • VALO-blogin kirjoittajat valaisevat teksteissään ajankohtaisia lääkitysturvallisuuden näkökulmia oman toimintansa lähtökohdista.