Blogi

Tutkimus valaisee lääkehoidon polkua

02.05.2022 | 08:40

Teksti : Emilia Mäkinen

Valo-ohjelmassa apteekit halutaan vahvemmin mukaan avohoidon lääkitysturvallisuustyöhön, sillä apteekeissa oleva farmaseuttinen osaaminen on tähän saakka ollut alihyödynnetty resurssi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suomalaiset apteekit tekevät kansainvälisesti katsottuna pioneerityötä tutkimukseen pohjautuvassa asiakkaiden ja potilaiden lääkitysturvallisuuden edistämisessä. Strateginen suunnittelu on edellytys tehokkaalle tutkimukseen pohjautuvalle lääkitysturvallisuuden kehittämiselle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän on yhdessä kansallisella tasolla linjattava kriittisimmät avohoidon lääkitysturvallisuuden tutkimus- ja kehittämistarpeet, jonka jälkeen tutkimusta tulisi ohjata näihin tarpeisiin.

Valo-ohjelman käynnistyttyä havaittiin tarve kansalliselle tutkimusstrategialle. Strategian tavoitteena on piirtää suuntaviivat avohoidon lääkitysturvallisuustutkimukselle. Samalla tuetaan Valo-ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Valo-ohjelmassa apteekit halutaan vahvemmin mukaan avohoidon lääkitysturvallisuustyöhön, sillä apteekeissa oleva farmaseuttinen osaaminen on tähän saakka ollut alihyödynnetty resurssi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Apteekki toimii myös asiakkaiden ja potilaiden lääkitysturvallisuuden viimeisenä varmistuslenkkinä, sillä apteekista lähdettyään asiakas käyttää lääkettä sen osaamisen mukaan, mikä hänelle on muodostunut.

Apteekin farmaseuttinen henkilöstö voi myös tunnistaa asiakkaan lääkityksessä olevia riskikohtia ja siirtää niistä tietoa hoitavalle lääkärille. Tämä on erityisen tärkeää pitkäaikaissairaiden kohdalla, jotka tapaavat lääkäriä harvoin. Apteekit voivat tukea myös sosiaalihuollon yksiköitä turvallisen lääkehoidon toteutuksessa.

Valo-ohjelman tutkimusstrategia laaditaan vuosille 2023–2026 ja siihen sisällytetään kansalliset lääkitysturvallisuuden tutkimustarpeet, joiden avulla voidaan edistää avohoidon asiakkaiden ja potilaiden lääkitysturvallisuutta apteekeissa sekä apteekkien ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyönä. Kansalliset tutkimustarpeet kartoitetaan yhteistyössä laajan lääkitysturvallisuuden asiantuntijoista koostuvan ryhmän kanssa.

Tärkeiksi tutkimusalueiksi on nousemassa esimerkiksi lääkehoidon vaaratapahtumien tunnistaminen apteekeissa sekä apteekkien lääkitysturvallisuustyön vaikuttavuus.  

Tutkimus valaisee asiakkaan lääkehoidon polun kirkkaaksi ja turvalliseksi. 

Kirjoittaja on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja koordinoi Valo-ohjelman tutkimustyötä.

  • Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia vuosille 2022-2026 julkaistiin 24.2.2022.
  • Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus koordinoi strategian toimeenpanoa palvelunjärjestäjien ja -tuottajien, ammattilaisten ja eri sidosryhmien kanssa.
  • Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma on Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen käynnistämä hanke, jolla pyritään parantamaan avohuollon lääkehoitoprosessin turvallisuutta yhteistyössä.
  • Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Awanic oy, Farmasian oppimiskeskus ja Helsingin yliopisto.
  • VALO-blogin kirjoittajat valaisevat teksteissään ajankohtaisia lääkitysturvallisuuden näkökulmia oman toimintansa lähtökohdista.