Blogi

HaiPro havaitsi annosjakelun vaaranpaikat

04.04.2023 | 08:23

Teksti : Tiina Koskinen

HaiPro-ilmoittaminen lisää lääkitysturvallisuutta, mutta on myös oiva väline apteekin sisäisten prosessien jatkuvaan parantamiseen, kirjoittaa Lieksan Pielis apteekin apteekkari, farmasian tohtori Tiina Koskinen.

Vaaratapahtumien raportointityökalu Haipro täyttää tänä keväänä apteekkimme arjessa kaksi vuotta. Lieksan Pielis apteekin ja HaiPron yhteinen polku alkoi järjestelmän pilotoinnilla, jonka aikana hioimme HaiPron ilmoituslomaketta apteekkimaailmaan sopivaksi. 

On ilo huomata, että nykyään vaaratapahtumailmoituksien tekeminen ja käsitteleminen on jo arkirutiinia apteekissamme. 

Haipro on paljastanut lääkitysturvallisuuspoikkeamia ja potentiaalisia vaaranpaikkoja erityisesti annosjakelussa. On itseasiassa ollut pienoinen yllätys, että sisäinen ”hiottu” annosjakeluprosessimme ei olekaan täysin aukoton.  
 
Jotta kaikki sujuisi niin kuin pitää, kaiken keskiössä on ajantasainen lääkityslista. Lääkitysmuutoksia jää valitettavan usein – syystä jos toisestakin – kirjaamatta. Lääkityslistoista on löytynyt esimerkiksi päällekkäisiä lääkityksiä, kun annosjakelulääkkeen toimituskatkon loputtua korvaavaa lääkettä ei olekaan poistettu listoilta. 

Valtaosa vaaratilanteista on kuitenkin jäänyt läheltä piti -tilanteiksi. Tämä kuvastaa hyvin meidän apteekkilaisten roolia asiakkaan lääkitysturvallisuuden viimeisenä tarkistuspisteenä: poikkeamiin reagoidaan ennen kuin ne koskettavat asiakasta.  

HaiPro-ilmoituksista oppineina olemme nyt rauhoittaneet annosjakelun apteekissamme kahden viikon jaksoissa yhdelle henkilölle, jotta tarkkuutta vaativaa työtä voi tehdä keskeytyksettä. Olemme tehneet jakeluprosessiin myös muistilistoja ja ottaneet lääkemuutoksiin käyttöön siniset välilehdet, jotka herättävät annosjakelutilauksen tekijän huomion.

Olemme päässeet kehittämään annosjakelun lääkitysturvallisuutta myös yhdessä hyvinvointialueemme Siun Soten lääkitysturvallisuuskoordinaattori-proviisorin kanssa. Laadimme yhdessä annosjakeluprosessikuvauksen, johon kokosimme jakeluun liittyvät lääkitysturvallisuusriskit. Prosessikuvaus jaettiin Siun Soten terveydenhuoltoyksiköihin ja alueen muihin apteekkeihin.

Nyt kokoamme alueellemme apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavien verkostoa, jotta pääsemme porukalla perkaamaan alueen apteekkien HaiPro-ilmoituksia ja etsimään parannusehdotuksia toimintamalleihin yhdessä lääkitysturvallisuusproviisorin kanssa.

Jo nyt olemme hänen avullaan saaneet viestittyä lääkäreille tärkeitä huomioita annosjakelureseptien kirjoittamiseen. Olemme myös muistuttaneet reseptin SIC-merkinnän tärkeydestä.

Vastaavasti olemme päässeet tutustumaan sairaalassa tapahtuneisiin lääkityspoikkeamailmoituksiin ja muutamaan vakavaan vaaratapahtuman, joista ollut myös meille apteekkilaisille opittavaa

HaiPro on tärkeä lisä apteekkien työkalupakkiin. Lääkitysturvallisuuden ohella se on oiva väline myös apteekin sisäisten prosessien jatkuvaan parantamiseen.

Sujuvien prosessien myötä laatu paranee ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Kirjoittaja on Lieksan Pielis apteekin apteekkari ja farmasian tohtori.

  • Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma VALO on Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen käynnistämä hanke, jolla pyritään parantamaan avohuollon lääkehoitoprosessin turvallisuutta yhteistyössä.
  • Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Awanic oy, Farmasian oppimiskeskus ja Helsingin yliopisto.
  • VALO-blogin kirjoittajat valaisevat teksteissään ajankohtaisia lääkitysturvallisuuden näkökulmia oman toimintansa lähtökohdista.