Hyppää sisältöön

Rekisterinpitäjä

PharmaPress Oy
Y-tunnus: 1089493-3
Osoite: Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki
Sähköposti: toimitus@apteekkari.fi
Yhteyshenkilö: Erkki Kostiainen, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Rekisterin nimi ja sisältö

Rekisterin nimi on APTEEKKARI.fi-rekisteri (jäljempänä rekisteri), ja se muodostuu lehden sähköisen uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden nimestä, sähköpostiosoitteesta ja ammatista. Ammattitieto tarvitaan sen varmistamiseksi, että reseptilääkemainontaa mahdollisesti sisältävä uutiskirje lähetetään vain lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetuille.

Rekisteri muodostuu siten, että henkilö on tilannut lehden uutiskirjeen joko Apteekkari.fi-sivujen verkkolomakkeella, sähköpostitse tai tapahtumassa, jossa lehti tai PharmaPress on mukana. Uutiskirje lähetetään myös Apteekkariliiton ja liiton tytäryhtiöiden työntekijöille.

Sovellettava lainmukainen peruste henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn antama yksilöity ja yksiselitteinen suostumus. Suostumus on voimassa siihen asti, kun rekisteröity peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai uutiskirjeiden lähettäminen muista syistä lopetetaan.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää uutiskirjeen lähettäminen ja pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Suostumuksen peruutuspyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen toimitus@apteekkari.fi.

Kun rekisteröity peruuttaa tilauksen tai kun uutiskirjeiden lähettäminen lopetetaan, rekisterissä olevat tiedot tuhotaan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää Apteekkari-lehden uutiskirjeen tilaajarekisteriä.

Tilaajarekisterissä oleville henkilöille lähetetään rekisterin perusteella vain lehden uutiskirjeitä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään tämän tilatessa uutiskirjeen.

Henkilötietojen säilytys, säilytysaika ja suojaus

Tietoja säilytetään Suomessa ja EU:ssa asiakassuhteen ajan. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tietoja suojataan varmuuskopioinnilla, pääsynhallinnalla, pseudonymisoinnilla ja anonymisoinnilla.

Evästeet Apteekkari.fi-sivustolla

Apteekkari.fi-sivustolla käytetään toiminnallisia eli välttämättömiä evästeitä ja GA4-analytiikkatyökalua käyttäjätiedon keräämiseen. Evästeitä ei käytetä mainonnan kohdentamiseen, eikä sivuilla mainostavilla tahoilla ole mahdollisuutta lisätä mainoksiinsa omia seurantaevästeitään.

Tietoja käsitellään tilastollisen tiedon tuottamiseen, kävijäseurantaan, mainosten avausten mittaamiseen sekä sivuston ja palveluiden kehittämiseen.

Tietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.

Yksittäisten käyttäjien tietoja ei kerätä rekisteriin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Peruutuspyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen toimitus@apteekkari.fi.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyllä on myös tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus tietojensa poistamiseen tai korjaamiseen. Pyyntö täytyy toimittaa kirjallisena PharmaPress Oy:lle tai sähköpostiosoitteeseen toimitus@apteekkari.fi.

Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan ilman aiheetonta viivästystä tarkistuspyynnön esittäneelle salattuna sähköpostina, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä ja kieltää rekisterinpitäjää julkaisemasta häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Rekisterin ylläpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

Analyytiikka, evästeet ja suostumuksenhallintapaneeli

Mitä sivustoja evästekäytännöt koskettavat?


Käytämme samoja kävijäseuranta- ja suostumuksenhallintapalveluita sivustoilla apteekkari.fi ja apteekkariliitto.fi.

Käytämme sivustolla verkkoanalytiikkapalvelua (Google Analytics 4) sekä suostumuksenhallintapalvelua (Cookiebot). Nämä keräävät käyttäjistään henkilötietoja, kuten IP-osoitteita, mutta käsittelyn edetessä palveluiden sisältämät henkilötiedot muutetaan sellaiseen muotoon, että me emme voi niistä tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä (luonnollisia henkilöitä). Tätä toteutetaan mm. käsittelyyn liittyviä tietoja poistamalla (tietojen minimoinnilla) sekä käsittelemällä tietoja tilastomuotoisena. Alihankkijamme on sopimuksin ja ohjeistuksin ohjattu käsittelemään käyttäjien henkilötietoja vain analytiikkapalvelumme tuottamista varten, eikä heille anneta oikeutta käsitellä käyttäjien henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. Henkilötietoja käsitellään suostumukseen perustuen ja käsiteltävistä analytiikkatiedoista poistetaan IP-osoite jo tietojen keräämisvaiheessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjien henkilötietoja käsitellään sivuston kehittämiseen, joka pitää sisällään esimerkiksi sisällön suunnittelua, käyttöliittymän parantamisen, sivuston käytön mittaamisen sekä käyttäjien päätelaitteiden keskeisten tietojen analysoinnin, kuten miten isolta näytöltä sivustoa käytetään tai mitä selainversiota käyttäjä käyttää. Lisäksi mittaamme esittämiemme mainoksiemme lukukertoja. Seuraamme myös kävijöidemme sijaintia karkealla tasolla (~maakunta) IP-perusteisesti. Teemme kerätyistä tiedoista tilastoja. Tilastoissa ei ole enää mahdollista erotella yksittäisiä kävijöitä jolloin puhutaan jo anonyymistä tiedosta.

Mihin henkilötietojen käsittely perustuu?

Verkkoanalytiikka toimii ainoastaan käyttäjän suostumuksen perusteella. Toisin sanoen, jos käyttäjä ei anna suostumusta, niin sivustolla olevat työkalut eivät lataudu, tai aktivoidu, käyttäjän selaimessa ja siten käyttäjän selailusta ei välitetä tietoja eteenpäin analytiikkatarkoituksia varten.

Mistä käsiteltävät henkilötiedot ovat peräisin?

Henkilötiedot saadaan käyttäjältä itseltään tai tarkemmin sanottuna tiedot ovat peräisin käyttäjän selaimeen ladatuista skripteistä (koodeista). Mahdolliset tunnisteet, joita käyttäjästä luodaan, perustuvat käyttäjän tietoihin tai ovat satunnaisesti luotuja. Näistä tunnisteista ei kuitenkaan voida johtaa käyttäjän tietoja, kuten esimerkiksi käyttäjän päätelaitteen mitään yksilöivää tunnistetta. Satunnaiset tunnisteet on tarkoitettu erottelemaan käyttäjän muista käyttäjistä, mutta kuitenkin siten, että käyttäjää ei voisi jälkeenpäin enää yksilöidä (tunnistaa).

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Verkkoanalytiikka toimii siten, että kävijän selaimesta lähetetään analytiikkapalveluun tietoja, kuten vieraillun sivun osoite, mistä sivulle on tultu, onko sivu selattu (vieritetty) loppuun asti, onko jotain esitettyä mainosta katsottu tai vaikka kävijän selaimen tyyppi ja versionumero. Tarkemmat yksityiskohtaiset tiedot, joita lähetämme Googlelle löydät täältä. Puhumme henkilötiedoista, sillä tietojen lähettämiseen käytetään yleistä tiedonsiirtoprotokollaa, joka vaatii ns. IP-osoitteen välittämisen. IP-osoite tulkitaan lainsäädännössä henkilötiedoksi. Vaikka IP-osoite poistetaan analytiikkatiedoista heti kun se on teknisesti mahdollista, emme voi varmuudella sanoa, että milloin muu kerätty tietoaineisto käsittää henkilötiedon määritelmän ja siksi käsittelemme tietoja, kuten ne olisivat henkilötietoja tai olemme varmoja, että käsitellyistä tiedoista ei voida enää yksilöidä yksittäistä käyttäjää mitenkään. Näin tapahtuu esimerkiksi tilastointien yhteydessä.

Emme käsittele tämän sivuston kävijöiden osalta tietosuoja-asetuksen artikla 9:n mukaisia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, kuten terveystietoja. Sivustolla vierailevia käyttäjiä ei profiloida eikä heihin kohdistu automaattista päätöksentekoa. Sivustoillamme esitettyjä mainoksia ei personoida eikä mainostilaa myydä huutokaupassa (RTB, real-time-bidding). Google Analytics -palvelu arvio sivuston vierailijoita ja heidän keskeisiä demografisia tietoja, kuten ikää tai sukupuolta, mutta siinä ei ole kyse kuitenkaan yksittäisen vierailijan profiloinnista.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Emme luovuta ulkopuolisille henkilötietoja heidän omiin tarkoituksiinsa. Käytämme kuitenkin alihankkijoita, jotka suorittavat henkilötietojen käsittelyä meidän lukuumme ja meidän ohjeistusten mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät alla mainitun käsittelijälistan lisäksi Suomen Apteekkariliitto ry:n ja sen tytäryhtiön PharmaPress Oy:n henkilökunta niiltä osin kuin se on työtehtävien näkökulmasta tarpeellista. Käytämme myös mahdollisia alihankkijoita analytiikkadatan käsittelyssä, mutta vain turvaten käyttäjien yksityisyyden minimoinnin, anonymisoinnin ja sopimuksellisin velvoitteiden suojaamana.

Cookiebot www.cookiebot.com

Keräämme analytiikkaan liittyvistä suostumuksista lokitiedot erilliseen rekisteriin (”suostumusrekisteri”), jota ylläpitää meidän lukuumme Cookiebot. Käytämme suostumusrekisteriä vain tietosuoja-asetuksen vaatimusten noudattamiseen.

Google LLC https://policies.google.com/privacy?hl=fi-fi

Google käsittelee kerätyt analytiikkatiedot Euroopassa, mutta siirtää Yhdysvaltoihin tiedot, joista on poistettu osa kävijän IP-osoitteesta. Siirtoperusteena käytetään DPF sopimusrakennetta (Data Privacy Framework).

Upcloud Oy

Verkkosivujen palvelimia ylläpitää Upcloud Oy. Verkkosivuston palvelimet sijaitsevat Suomessa.  Palvelinympäristössä kerätään järjestelmälokeja, joita käytetään tietoturvan varmistamiseen, mahdollisten kyberhyökkäysten torjumiseen ja selvittämiseen.