Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

PharmaPress Oy
Y-tunnus: 1089493-3 
Osoite: Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki 
Sähköposti: toimitus@apteekkari.fi 
Yhteyshenkilö: Erkki Kostiainen, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

2. Rekisterin nimi ja sisältö

Rekisterin nimi on APTEEKKARI.fi-rekisteri (jäljempänä rekisteri), ja se muodostuu lehden sähköisen uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden nimestä, sähköpostiosoitteesta ja ammatista. Ammattitieto tarvitaan sen varmistamiseksi, että reseptilääkemainontaa mahdollisesti sisältävä uutiskirje lähetetään vain lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetuille.

Rekisteri muodostuu siten, että henkilö on tilannut lehden uutiskirjeen joko Apteekkari.fi-sivujen verkkolomakkeella, sähköpostitse tai tapahtumassa, jossa lehti tai PharmaPress on mukana. Uutiskirje lähetetään myös Apteekkariliiton ja liiton tytäryhtiöiden työntekijöille. 

Sovellettava lainmukainen peruste henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn antama yksilöity ja yksiselitteinen suostumus. Suostumus on voimassa siihen asti, kun rekisteröity peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai uutiskirjeiden lähettäminen muista syistä lopetetaan. 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää uutiskirjeen lähettäminen ja pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Suostumuksen peruutuspyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen toimitus@apteekkari.fi

Kun rekisteröity peruuttaa tilauksen tai kun uutiskirjeiden lähettäminen lopetetaan, rekisterissä olevat tiedot tuhotaan.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää Apteekkari-lehden uutiskirjeen tilaajarekisteriä ja kerätä yleistä kävijätietoa Apteekkari.fi-sivustolta evästeiden avulla.

Tilaajarekisterissä oleville henkilöille lähetetään rekisterin perusteella vain lehden uutiskirjeitä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

4. Tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään tämän tilatessa uutiskirjeen.

5. Evästeet

Sivustolla käytetään toiminnallisia eli välttämättömiä evästeitä ja Matomo-analytiikkatyökalua käyttäjätiedon keräämiseen. Evästeitä ei käytetä mainonnan kohdentamiseen, eikä sivuilla mainostavilla tahoilla ole mahdollisuutta lisätä mainoksiinsa omia seurantaevästeitään.

Tietoja käsitellään tilastollisen tiedon tuottamiseen, kävijäseurantaan, mainosten avausten mittaamiseen sekä sivuston ja palveluiden kehittämiseen. 

Tietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus. 

Yksittäisten käyttäjien tietoja ei kerätä rekisteriin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

6. Henkilötietojen säilytys, säilytysaika ja suojaus

Tietoja säilytetään Suomessa ja EU:ssa asiakassuhteen ajan. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tietoja suojataan varmuuskopioinnilla, pääsynhallinnalla, pseudonymisoinnilla ja anonymisoinnilla.

7. Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Peruutuspyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen toimitus@apteekkari.fi

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyllä on myös tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus tietojensa poistamiseen tai korjaamiseen. Pyyntö täytyy toimittaa kirjallisena PharmaPress Oy:lle tai sähköpostiosoitteeseen toimitus@apteekkari.fi. 

Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. 

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan ilman aiheetonta viivästystä tarkistuspyynnön esittäneelle salattuna sähköpostina, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä ja kieltää rekisterinpitäjää julkaisemasta häntä koskevia tietoja. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

8. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Rekisterin ylläpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

Päivitetty viimeksi 5.1.2023