Apteekkiluvan voi saada hyvin erilaisilla ansioilla. Pääpaino on hakijan työurassa ja työtehtävissä. kuva: Emilia Anundi
Uutinen

Kuka saa apteekkiluvan ja millä perusteella?

15.11.2022 | 09:54

Teksti : Erja Elo

Fimean valvontalautakunta päättää, ketkä proviisorit saavat apteekkiluvan.

Fimea myönsi viime vuonna 105 apteekkilupaa, mikä on tavallista enemmän. Normaalisti se käsittelee noin 70–100 apteekkilupaa vuodessa.

Apteekkilupahakemuksia Fimeaan tulee vuosittain 1 200 – 1 400. Hakijoita on apteekkia kohti keskimäärin 14.

Fimean yliproviisori Juha Sinnemäki kertoi Farmasian Päivillä, miten apteekkiluvan hakijoiden ansioita arvioidaan.

– Apteekkilupa myönnetään hakijoista sille, jolla on kokonaisuutena parhaat edellytykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen, hän kertoo.

Valinnoista päättää kerran kuukaudessa kokoontuva Fimean valvontalautakunta. Sen puheenjohtajana on yksikön päällikkö Eeva Leinonen ja varapuheenjohtajana laatupäällikkö Anna von Bonsdorff-Nikander Fimeasta. Muina jäseninä johtaja Jussi Holmalahti Valvirasta, lakimies Juuso Haasto Fimeasta sekä ylilääkäri Vesa Mustalammi Fimeasta.

Valvontalautakunta tekee päätökset aina apteekkikohtaisesti.

– Hakijajoukot kuhunkin apteekkiin ovat hyvin erilaisia, joten apteekkiluvan voi saada hyvin erilaisilla ansioilla. Pääpaino on hakijan työurassa ja työtehtävissä, Sinnemäki sanoo.

Koulutus, työkokemus ja johtamistaito 

Apteekkilupa voidaan myöntää vain laillistetulle proviisorille, jota ei ole esimerkiksi asetettu konkurssiin tai tuomittu apteekkitoiminnan kannalta olennaisesta rikoksesta. 

Toisessa EU:n jäsenvaltiossa suoritettu proviisorin tutkinto ja ulkomailla hankittu työkokemus huomioidaan. Hakijan tulee kuitenkin olla laillistettu proviisori Suomessa.

Opinnoista huomioidaan farmasian alan jatkotutkinnot, apteekkitoimintaa tukevat muiden alojen tutkinnot sekä apteekkitoimintaan, johtamiseen ja yritystoimintaan liittyvät opinnot. Ammatillisesta täydennyskoulutuksesta huomioidaan vain viiden edeltävän vuoden aikana hankittu koulutus.

Työkokemuksessa painaa erityisesti aiempi kokemus apteekkityöstä, mutta huomioon otetaan myös työkokemus lääkehuollon tehtävissä, kuten sairaala-apteekissa, lääketehtaassa, lääketukkukaupassa, alan opetus- ja tutkimustehtävissä sekä viranomaistehtävissä. 

Kokonaisarvioinnissa painaa aiempien työtehtävien sisältö ja vastuullisuus.

– Kokonaisharkinnassa huomioidaan käytännön työssä hankittu johtamistaito, jota voi myös kehittää opintojen kautta, Sinnemäki sanoo.

Apteekkikokemusta tulee olla riittävästi

Apteekkiluvan saajalla tulisi olla ”riittävästi” apteekkikokemusta. Tarkkaa apteekkikokemuksen määrää vuosina tai kuukausina ei voi Sinnemäen mukaan määrittää, koska hakijajoukot ovat kovin erilaisia.

– Lähtökohtana apteekkiluvan myöntämisessä on, että apteekkiluvan saajalla olisi viimeaikaista apteekkikokemusta siten, että hänellä on hyvät edellytykset toimia apteekkarina.

Kun hakijana on apteekkari, edellisen apteekkiluvan saamisesta tulee olla kulunut riittävän pitkä aika. Myöskään tarkkaa apteekkarikokemuksen määrää ei voida määrittää.

– Perusperiaatteena on, että apteekin ja alueen lääkehuollon kehittämiseen sitouduttaisiin mahdollisimman pitkäksi aikaa. Apteekkarihakijoiden vertailussa korostuu erityisesti apteekkarien viimeaikainen aktiivisuus, Sinnemäki kertoo.

Apteekkilupaprosessi kestää normaalitilanteessa 6-9 kuukautta. Prosessi alkaa siitä, kun Fimea laittaa apteekkiluvan haettavaksi ja päättyy siihen, kun uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa.

Viime vuosina prosessia ovat hidastuttaneet lukuisat valitukset, kun ilman apteekkia jääneet hakijat ovat valittaneet Fimean päätöksistä eri oikeusasteisiin.