Hyppää sisältöön

Saatavuushäiriöt haastavat lääkehoitojen jatkuvuutta. Kun lääke on loppunut apteekista ja lääketukusta, on apteekin farmaseutin soitettava potilasta hoitavalle lääkärille ja pyydettävä tekemään muutoksia reseptiin tai kirjoittamaan kokonaan uusi resepti toisesta lääkevalmisteesta.

Etelä-Savon hyvinvointialueen ylilääkärit ovat ehdottaneet sosiaali- ja terveysministeriölle ongelman ratkaisemiseksi apteekkien vaihto-oikeuden laajentamista.

– Tällä hetkellä apteekeilla on oikeus vaihtaa vain geneerinen tuote vastaavalla annostuksella. Tarve olisi laajentaa vaihto-oikeutta siten, että tietty vahvuus voitaisiin korvata muulla vahvuudella, mikäli annosvahvuus on mahdollista toteuttaa puolittamalla tabletti tai ottamalla useampi tabletti yhtä aikaa, kertoo ylilääkäri Pyry Toivanen Etelä-Savon hyvinvointialueelta.

Lisäksi apteekkien vaihto-oikeutta tulisi Toivasen mukaan laajentaa siten, että yhdistelmävalmisteiden lääkeosat olisi mahdollista antaa apteekista tarvittaessa erillisinä lääkekomponentteina.

– Nämä muutokset helpottaisivat oleellisesti lääkkeiden jatkuvia ja usein toistuvia toimitushaasteita, hän sanoo.

Valtavasti lisätyötä

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler vahvistaa, että tarpeettoman byrokraattinen toimintatapa aiheuttaa valtavasti lisätyötä sekä lääkäreille että apteekkien työntekijöille.

– Apteekkariliitto on esittänyt moneen otteeseen sosiaali- ja terveysministeriölle, että apteekkien tulisi saatavuushäiriötilanteessa voida tehdä yksinkertaisia muutoksia lääketoimituksiin siten, että lääkehoito kuitenkin pysyy ennallaan. Lääkäriliitto on ollut tukemassa tätä asiaa, hän sanoo.

Tällä hetkellä apteekit eivät voi esimerkiksi vaihtaa itsenäisesti tippapullossa annosteltavaa silmätippaa kerta-annospipetissä annosteltavaan samaan tuotteeseen soittamatta lääkärille.

Turha byrokratia pois

Apteekkariliiton ratkaisuehdotus on apteekkien lääkevaihto-oikeuden laajentaminen, jolloin apteekkien ei tarvitsee kuormittaa terveydenhuoltoa turhilla reseptipyynnöillä.

– Hyvinvointialueilla on valmiiksi lääkäripulaa ja saatavuushäiriötilanteista tulee valtava ylimääräinen työkuorma. Turhaa työtä ja byrokratiaa täytyy saada pois terveydenhuollosta, jotta selviämme kustannuspaineista, Sandler sanoo.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat jatkuvasti yleistyvä ongelma. Lääkeyritykset raportoivat Fimealle viime vuonna yli 2 300 lääkkeiden saatavuushäiriötä, määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2016. Ilmiön taustalla ovat äkilliset ja ennakoimattomat kysynnän vaihtelut, laatupoikkeamat sekä häiriöt lääkkeiden globaaleissa toimitusketjuissa.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times