Hyppää sisältöön

Lääkepula paheni Euroopassa viime vuonna aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä käy ilmi Euroopan unionin apteekkijärjestö PGEU:n julkaisemasta vuosittaisesta raportista. Lääkkeiden saatavuushäiriöitä koskevaan kyselyyn vastasi 26 EU:n jäsenmaata.

Raportin mukaan lääkkeistä on ollut pulaa kaikissa jäsenvaltioissa. Puutetta on kaikista lääkekategorioista, kuten antibiooteista, sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä sekä hengityselimistön lääkkeistä.

Lääkepula on pahentunut edellisvuoteen verrattuna 65 prosentissa vastaajamaista. Tilanne on heikentynyt erityisesti Hollannissa, Ruotsissa, Portugalissa ja Espanjassa.

– Apteekkien ponnisteluista huolimatta lääkepula jatkuu, ja moni potilas jää ilman hänelle määrättyä hoitoa. Tämä aiheuttaa turhautumista ja rapauttaa ihmisten luottamusta apteekkeihin ja terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan, toteaa PGEU:n puheenjohtaja Aris Prins.

Lääkepulan vuoksi ihmiset joutuvat keskeyttämään hoitoja tai maksamaan lääkkeistä enemmän, jos vaihtoehtoisesta kalliimmasta valmisteesta ei saa lääkekorvausta.

Raportin mukaan kolme suurinta syytä lääkkeiden saatavuushäiriöihin ovat valmistusprosessien häiriöt, kansalliset hinnoittelu- ja hankintastrategiat sekä odottamaton kysynnän kasvu.

Selvittelyyn kuluu paljon työaikaa

PGEU:n mukaan jokainen Euroopan unionin alueen apteekki käytti viime vuonna keskimäärin 10 tuntia viikossa saatavuushäiriöiden selvittelyyn. Aika on kolminkertaistunut vuosikymmenen aikana. PGEU:n mukaan apteekkien olisi tärkeämpää käyttää aikaa potilaiden lääkeneuvontaan.

– Euroopassa on tarvetta joustavammille käytännöille niin, että farmasian ammattilaiset voisivat käyttää osaamistaan nykyistä laajemmin etsiessään potilaille korvaavia lääkevaihtoehtoja, Prins sanoo.

EU:n lääkelainsäädännön uudistus tarjoaa PGEU:n mukaan ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa kestävämpiä toimitusketjuja ja ennaltaehkäistä saatavuushäiriöitä, mutta lisäksi tarvitaan välittömiä toimenpiteitä kroonisen lääkepulan ratkaisemiseksi.

PGEU vaatii, että hallitukset asettavat potilaiden tarpeet etusijalle kaupallisten etujen sijaan. Päättäjien on varmistettava lääkkeiden saanti ja otettava huomioon hinnoittelupolitiikan vaikutukset lääkkeiden saatavuuteen ja toimitusketjun turvallisuuteen.

Järjestö vaati tiiviimpää yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan lääkeviraston (EMA) välillä. Lisäksi tarvitaan parempaa tiedonkulkua, jotta apteekit saavat tiedon saatavuushäiriöistä nykyistä aiemmin. Lääkkeet pitäisi PGEU:n mukaan jakaa nykyistä tasapuolisemmin, jotta potilaiden hyvinvointi turvataan eri puolilla Eurooppaa.

PGEU edustaa avoapteekkeja 33:ssa Euroopan maassa. Euroopassa toimii yli 160 000 apteekkia, jotka palvelevat päivittäin yli 46 miljoonaa asiakasta. Apteekkariliitto on PGEU:n jäsen.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times