Hyppää sisältöön

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä viime vuonna yhteensä 2 849 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta. Vuonna 2022 ilmoituksia vastaanotettiin 2 335 ja vuonna 2021 vastaanotettu määrä oli 1 710 ilmoitusta. Määrä on siis kasvussa.

Fimean mukaan valtaosa häiriöistä on tilapäisiä, ja valmiste pystytään tarvittaessa apteekissa vaihtamaan toiseen vastaavaan lääkevalmisteeseen.

Joissakin tapauksissa saatavuushäiriö on kuitenkin vaikuttanut laajemmin tiettyyn lääkeryhmään ja vaikeuttanut potilaan lääkkeen saantia. Myös apteekeille ja lääkkeen määrääjille on aiheutunut lisätyötä häiriöiden takia.

Apteekit toivovat, että ne saisivat lisää liikkumavaraa lääkevaihtoon saatavuushäiriötilanteissa. Tällä hetkellä apteekeilla on oikeus vaihtaa vain geneerinen tuote vastaavalla annostuksella. Sekä apteekit että lääkärit ovat tuoneet esiin, että vaihto-oikeutta tulisi laajentaa esimerkiksi siten, että tietty vahvuus voitaisiin korvata muulla vahvuudella, mikäli annosvahvuus on mahdollista toteuttaa puolittamalla tabletti tai ottamalla useampi tabletti yhtä aikaa.

Ozempicin häiriöt jatkuvat

Laajimpia saatavuushäiriöitä oli vuonna 2023 kolmessa lääkeryhmässä: diabeteksen hoidossa käytettävissä semaglutidi- ja muissa GLP1-agonisti-valmisteissa, ADHD:n hoidossa käytettävissä metyylifenidaatti- ja lisdeksamfetamiini-valmisteissa sekä eturauhasen liikakasvun hoidossa käytettävissä dutasteridi-tamsulosiinivalmisteissa.

Julkisuudessa suurimman huomion saivat Ozempic-valmisteeseen (semaglutidi) liittyvät, jo pitkään jatkuneet saatavuushäiriöt. Lääkeyritys Novo Nordisk Farma Oy tiedotti loppuvuodesta 2023, että saatavuushäiriöt jatkuvat edelleen vuonna 2024. Valmisteista odotetaan säännöllisiä toimituksia Suomeen, mutta on epävarmaa, milloin toimitukset riittävät täysin vastaamaan kysyntään.

Alkuvuodesta 2023 talvikauden infektioista johtunut lisääntynyt kysyntä sekä lääketuotannon kapasiteettipula aiheuttivat saatavuushäiriöitä amoksisilliinia sekä amoksisilliini-klavulaanihappoa sisältävissä antibiooteissa useissa Euroopan maissa.

– Suomessa saatavuusongelmat eivät kuitenkaan aiheuttaneet samanlaisia haasteita kuin muualla, sillä kyseiset lääkevalmisteet ovat Suomessa velvoitevarastoitavia, toteaa yksikön päällikkö Timo Mauriala Fimeasta.

EU:ssa toimia saatavuuden parantamiseksi

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat globaali ongelma. EU:ssa käynnistettiin vuonna 2023 useita toimia lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi.

– Osa toimista vaatii pidempää valmistelua, mutta esimerkiksi jo nyt konkreettisten käytännön toimien pohjana toimiva kriittisten lääkkeiden lista valmistui ja julkaistiin joulukuussa, Mauriala kertoo.

Kriittisten lääkevalmisteiden listalla on tällä hetkellä 200 lääkeainetta, jotka ovat laajasti käytössä EU:ssa ja Euroopan talousalueella (ETA). EU:n lääkevalvontaverkosto asettaa etusijalle näiden valmisteiden toimitusketjujen vahvistamista koskevat toimet.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times