Hyppää sisältöön

Lääkärit hyväksyvät farmaseuttisen harkinnan käyttämisen reseptien toimittamisessa. Heidän mielestään apteekeissa voitaisiin ratkoa joustavasti monia reseptien teknisiä ongelmia, jos lainsäädäntöä helpotettaisiin.

Tämä käy ilmi kyselytutkimuksesta, jonka proviisori Janni Widell teki apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopinnoissaan Helsingin yliopistossa.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää lääkäreiden näkemyksiä avoapteekkien yhteydenotoista reseptiongelmissa. Kyselyyn vastasi maalis-huhtikuussa lähes 300 lääkäriä, joiden vastausten yhtenäinen linja kertoo Widellin mukaan vastaajien yksimielisyydestä.

Vastaajat toivovat ennen kaikkea joustoa reseptien käsittelyyn. Nykyään apteekin täytyy ottaa lääkäriin yhteyttä reseptissä olevien yksinkertaisten teknisten virheiden tai lääkkeiden saatavuusongelmien vuoksi. Muutosten tekeminen resepteihin on hankalaa.

– Terveydenhuolto on jo valmiiksi kuormittunutta. Lääkäreiden ja hoitajien työaikaa tulisi käyttää potilastyöhön, eikä reseptien teknisten ongelmien selvittämiseen. Apteekin farmaseuttinen henkilöstö osaa koulutuksensa puolesta arvioida reseptiongelmiin ratkaisuja, joilla turvataan lääkehoidon jatkuvuus lääkitysturvallisuutta vaarantamatta, Widell sanoo.

Farmasian osaamista kannattaa hyödyntää

Farmasian ammattilaisten osaamista voitaisiin tutkimuksen mukaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin selkeiden reseptiongelmien ratkaisussa.

Suurin osa lääkäreistä sallisi nykyistä joustavamman reseptintoimittamisen saatavuushäiriötilanteissa tai silloin, jos valmiste on poistunut markkinoilta. Laajemmat lääkkeiden vaihto-oikeudet tulisi kuitenkin rajata valmisteryhmäkohtaisiksi. Esimerkiksi huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden tai PKV-lääkkeiden kohdalla apteekin tulisi aina olla yhteydessä lääkkeen määrääjään.

Kyselyyn vastanneista lääkäreistä 98 prosenttia antaisi apteekille saatavuushäiriötilanteessa oikeuden vaihtaa lääkkeen vahvuutta, jos lääkkeen kokonaisvuorokausiannos ei muutu.

Lääkäreistä 99 prosenttia sallisi lääkevalmisteen vaihdon myös samaa lääkeainetta sisältävään valmisteeseen, vaikka se ei olisi virallisen lääkevaihdon piirissä.

Vastaajista 94 prosenttia antaisi apteekille mahdollisuuden toimittaa yhdistelmävalmiste kahtena tai useampana erillisenä valmisteena saatavuushäiriötilanteissa.

Apteekkien on nykylainsäädännön mukaan otettava yhteyttä lääkäreihin myös esimerkiksi silloin, kun asiakkaan käyttämillä lääkkeillä on yhteisvaikutuksia. Widellin tutkimukseen vastanneet lääkärit toivovat yhteydenottoa ainoastaan silloin, kun kyse on vakavista yhteisvaikutuksista.

Saatavuushäiriöiden määrä kasvaa jatkuvasti

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet jatkuvasti. Vuonna 2023 Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä yli 2800 saatavuushäiriöilmoitusta.

Saatavuushäiriöiden selvittely työllistää apteekkeja ja lääkäreitä. Häiriöt voivat viivästyttää lääkkeen käytön aloitusta, keskeyttää hoitoja, pahentaa sairautta tai aiheuttaa muita vakavia haittoja.

– Saatavuusongelmien lisäksi terveydenhuollossa kärsitään työvoimapulasta, joten on resurssien tuhlausta, että apteekkien farmaseuttisen henkilöstön asiantuntemusta ei hyödynnetä paremmin, Widell sanoo.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite lääkkeiden toimittamisen selkeyttämisestä siten, että lääkemääräystä voidaan soveltaa eri pakkauskokojen saatavuus ja määrä huomioiden, kuitenkin poikkeamatta lääkemääräyksen kokonaislääkemäärästä.

– Hallitusohjelman kirjaus on askel kohti farmaseuttisen harkinnan parempaa hyödyntämistä, Widell toteaa.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 46 times
Said to be thoughtful 7 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times