Ruotsin kivijalka-apteekkien myynti ei viime vuonna kasvanut, vaan kasvu keskittyi verkkoon. Kuva: Erja Lempinen
Uutinen

Verkkoapteekit syövät jo kivijalka-apteekkeja Ruotsissa

18.05.2022 | 08:03

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkitoimipisteiden määrä väheni viime vuonna ensimmäistä kertaa vuoden 2009 apteekkiuudistuksen jälkeen.

Verkkoapteekkien osuus apteekkituotteiden myynnistä on kasvanut Ruotsissa jo niin paljon, että se alkaa vaikuttaa kivijalka-apteekkien kannattavuuteen. Apteekkien verkkopalvelut kasvoivat Ruotsissa hyvää vauhtia jo ennen koronapandemiaa, ja pandemia siirsi asioinnin painopistettä entistä enemmän verkkoon.

– Vuonna 2021 lähes joka kolmas apteekkituote myytiin sähköisen palvelun kautta. Tällä on ollut merkittävä vaikutus apteekkiyhtiöihin. Ensimmäistä kertaa vuoden 2009 apteekkijärjestelmän sääntelymuutoksen jälkeen olemme nyt nähneet kivijalkaliikkeiden vähenevän. Tämä on vaikuttanut etenkin suurkaupunkialueisiin ja isoihin kaupunkikeskuksiin, kun taas maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla apteekkien määrä on hiukan kasvanut, toteaa Ruotsin apteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Johan Wallér yhdistyksen vuosikatsauksessa.

Vuoteen 2020 saakka kivijalka-apteekkien määrä lisääntyi vuosittain, mutta vuonna 2021 määrä väheni 22 toimipisteellä.

Verkkomyynnin kasvu lähes 20 prosenttia

Ruotsi apteekkimarkkina koostuu viidestä isosta apteekkiketjusta, noin 40 yksityisestä apteekista ja kolmesta pelkästään verkossa toimivasta apteekista. Kaikkiaan Ruotsissa on 1 411 apteekkitoimipistettä ja 9 verkkoapteekkia.

Verkkoapteekkien myynnin arvo kasvoi viime vuonna lähes 20 prosenttia, kun taas kivijalka-apteekkien myynnissä ei nähty kasvua. Etenkin iäkkäät siirtyivät pandemian asettamien rajoitusten aikana asioimaan kivijalkaliikkeiden sijaan verkossa.

Verkkopalveluiden kuukausittainen myynti on vuodesta 2018 lähtien kasvanut noin 300 miljoonasta Ruotsin kruunusta tämän vuoden tammikuun yli 900 miljoonaan kruunuun. Jopa puolet tätä koostuu reseptilääkkeiden verkkomyynnistä.

Myytyjen pakkausten määrää tarkasteltaessa verkossa myydään eniten muita apteekkituotteita kuin lääkkeitä. Useimmiten verkosta ostetaan hyvinvointiin ja hygieniaan liittyviä tuotteita. Näistä tuoteryhmistä jo yli 40 prosenttia ostetaan verkosta kivijalkaliikkeiden sijaan.

Itsehoitolääkkeiden osuus määrällisestä myynnistä verkossa on 23 prosenttia.

Suomessa verkkoapteekkilupa sidoksissa kivijalkaan

Myös Suomessa verkkoapteekkien osuus myynnistä kasvaa, mutta hitaammin kuin Ruotsissa. Apteekkariliiton jäsenapteekeissa muutokseen on varauduttu rakentamalla yhteinen eApteekki- verkkoapteekkialusta, jolle verkkoapteekin perustaminen ei ole liian työlästä pienellekään apteekille.

Suomessa verkkoapteekkilupa on sidottu kivijalka-apteekkiin, jonka vuoksi Suomessa on Ruotsia enemmän verkkoapteekkeja ja tiheämpi toimipisteverkosto kuin Ruotsissa. Kaikkiaan Suomessa on verkkoapteekkeja jo yli 200.

Verkkoapteekkiluvan irrottamista kivijalasta on Suomessakin ehdottanut ainakin kaupan ala ja lääketukkuri Tamro.

– Suomessa verkkoapteekit ovat osa lähiapteekkien verkostoa. Tällä on haluttu varmistaa, että meillä on jatkossakin maankattava verkosto ja lääkkeitä saatavissa myös läheltä. Alueellisesti kattava apteekkiverkosto on myös huoltovarmuustekijä. Tässä asiassa meidän ei kannata seurata Ruotsia, toteaa Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.