Tutkimus voi auttaa myös apteekkeja tunnistamaan, milloin asiakas ehkä kaipaa neuvoja omien tietojensa seurantaan. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Väitös: Apteekkien reseptiasiakkaat toivovat Omakantaan kattavampia terveystietoja

21.02.2023 | 10:07

Teksti : Hanna Hyvärinen

Tutkimus toteutettiin kyselynä apteekkien reseptiasiakkaille. Tulokset auttavat apteekkeja ja terveydenhuoltoa tunnistamaan, ketkä eivät pysty käyttämään Omakantaa ja ketkä tarvitsevat lisää tietoa palvelun käytöstä.

Apteekkien reseptiasiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä Omakanta-palveluun, selviää tuoreesta, tällä viikolla tarkastettavasta väitöstutkimuksesta. Proviisori Maria Sääskilahden väitöstutkimuksen mukaan Omakanta koetaan pääosin helppokäyttöisenä ja sen kautta näkyvät tiedot ymmärrettävinä.

Tutkimuksen mukaan Omakantaa käytetään ennen muuta omien reseptitietojen ja terveystietojen, kuten terveydenhuollon käyntikirjausten ja laboratoriotulosten, katseluun. Palvelun keskeisimmiksi eduiksi koettiin mahdollisuus katsella omia tietoja sekä lähettää reseptin uusimispyyntö.

Parannettavaakin silti löytyi. Käyttäjien mukaan Omakannan kautta tapahtuvaa tietojen seurantaa helpottaisi, jos palveluun saisi terveystietoja nykyistä kattavammin. Lisäksi käyttäjät toivovat tietojen löytämisen ja palvelussa liikkumisen helpottamista sekä kokonaan uusia toimintoja.

Tarvetta opastukselle ja tiedotukselle

Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella Lääkepolitiikan tutkimusryhmässä. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksena, ja kyselylomaketta jaettiin keväällä 2019 kaikkiaan 18 apteekissa ympäri Suomen. Lomaketta jaettiin apteekkien täysi-ikäisille reseptiasiakkaille, jotka hakivat lääkettä itselleen tai alaikäiselle lapselleen.

Vastauksia palautui 994 kappaletta.

Sääskilahden mukaan tutkimus osoittaa, että Omakanta on omaksuttu omien tietojen seurantapaikaksi. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että palvelulla on monenlaisia käyttäjiä, mikä korostaa tarvetta palvelun helppokäyttöisyyden lisäksi riittävälle opastukselle ja tiedotukselle.

Ne, jotka eivät käyttäneet Omakantaa, halusivat jatkossakin seurata omia resepti- ja terveystietoja lääkärien tai terveyskeskusten ja apteekkien kautta. Keskeisimmät syyt olla käyttämättä Omakantaa olivat tarpeen, käyttöön tarvittavien välineiden ja osaamisen puute. 

Sääskilahden mukaan tutkimuksen myötä apteekeissa ja terveydenhuollossa voidaan entistä paremmin tunnistaa, ketkä eivät pysty käyttämään Omakantaa. Tulokset antavat myös lähtökohtia tiedottaa asiakkaille palveluun liittyvistä käytänteistä ja termeistä sekä antaa opastusta palvelun käyttöön.