Uutinen

Uusi spirometriasuositus on ilmestynyt

14.10.2015 | 10:13

Teksti : ERJA ELO

Jaa artikkeli:

Spirometriatutkimusten uudet suomalaiset viitearvot parantavat astman ja keuhkoahtaumataudin diagnosointia.

Spirometrian uudet suomalaiset viitearvot julkaistiin elokuun lopussa ja ne suositellaan otettavaksi käyttöön niin pian kuin mahdollista.

Vanhat viitearvot olivat vanhempien ikäryhmien osalta vain laskennallisia, mistä aiheutui hengitystieobstruktioiden ylidiagnostiikkaa.

Uusissa viitearvoissa otetaan huomioon myös se, että suomalaisilla mitatut keuhkojen tilavuusarvot ovat noin 5–6 % suuremmat kuin kansainväliset GLI2012 viitearvot. Kansainvälisiä viitearvoja suositellaan edelleen käytettäviksi Suomessa asuville, syntyperältään muunmaalaisille henkilöille.

Spirometriatutkimusten luotettavuudella on erittäin suuri merkitys: väärä tai väärin tulkittu mittaustulos voi johtaa väärään diagnoosiin, väärään hoitoon ja väärään arvioon työkykyisyydestä.

Suomen kliinisen fysiologian yhdistyksen ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen yhteisen työryhmän laatimat suositukset on tarkoitettu kaikkien tutkimuksia suorittavien ja tulkitsevien käyttöön. Suositukset pohjautuvat kansainvälisiin suosituksiin (American Thoracic Society, European Respiratory Society).

Suosituksessa myös PEF-seurannan ohjeet on tarkennettu astman Käypä hoito -suosituksen 2012 mukaisiksi.