Vuonna 2030 apteekissa tulostetaan lääkkeitä, valitaan itsehoito geenien mukaan ja hyöd... Lue lisää »

Apteekit tarjoavat asiakkaille liikuntaneuvontaa terveeseen elämään ja sairauksien hoid... Lue lisää »

Ison-Britannia ero saattaa vaikuttaa joidenkin lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden... Lue lisää »

Lääkkeiden saatavuus on heikentynyt vuosi vuodelta ja on nyt Pohjoismaiden heikoin. Lue lisää »

Rouva piristyi ja pystyi itse syömään, kun lääkkeiden murskaus ja verenkiertolääkitys l... Lue lisää »

Uusi apteekkipalvelu edistää lääkehoitojen toteutumista

Apteekki palvelee   04.10.2018 13:30  ERKKI KOSTIAINEN KATJA LÖSÖNEN

,

Lääkehoidon aloituspalvelussa asiakas pääsee keskustelemaan lääkehoidostaan apteekin asiantuntijan kanssa kaikessa rauhassa.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan vain noin puolet pitkäaikaislääkityksistä toteutuu suunnitellulla tavalla.

Parempi ymmärrys lääkehoidon hyödyistä auttaisi lääkkeen käyttäjää sitoutumaan lääkehoitoonsa ja käyttämään lääkkeensä oikein.

Uuden lääkehoidon aloittaminen on aina erityinen tilanne, eikä kaikki lääkärin kertoma tieto lääkehoidon hyödyistä välttämättä jää mieleen vastaanotolla.

– Lääkehoidon aloituspalvelulla asiakasta voidaan tukea apteekissa juuri silloin, kun hän vasta juurruttaa lääkkeen käyttöä osaksi arkeaan ja pohtii sen tarpeellisuutta, hyötyjä ja haittoja, kertoo farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Lääkehoidon aloituspalvelu edistää hoitoon sitoutumista aloitettaessa uutta, pitkäaikaista lääkitystä ja tukee lääkärin antamia ohjeita lääkkeen käytöstä. Palvelussa asiakas pääsee keskustelemaan lääkehoidostaan apteekin asiantuntijan kanssa kaikessa rauhassa.

Tapaamisten kesto on noin 15–20 minuuttia ja niiden tuloksena lääkkeen käyttäjä ymmärtää lääkehoidon hyödyt oman sairautensa hoidossa, voi purkaa lääkehoidon aloitukseen liittyviä huolia tai ongelmia ja motivoituu lääkkeensä oikeaan käyttöön.

Sandlerin mukaan nykyisin liki kolmannes uuden, pitkäaikaishoitoon tarkoitetun lääkkeen saaneista ei koskaan edes aloita lääkitystä.

– Parantamalla sitoutumista nykyisiin lääkehoitoihin, voitaisiin WHO:n mukaan saada aikaan merkittävämpi terveyshyöty väestössä kuin uusien lääkkeiden kehittämisellä, Sandler vertaa.

Palvelua pilotoidaan kahdessa apteekissa

Lääkehoidon aloituspalvelua pilotoidaan parhaillaan Lohjanharjun apteekissa Lohjalla ja Willan Kehrä -apteekissa Hyvinkäällä. Pilotissa palvelua testataan uuden diabeteslääkkeen saaneilla, tyypin 2 diabeetikoilla.

Palvelulla varmistetaan, että asiakas hallitsee lääkehoitonsa toteutuksen ja ymmärtää lääkehoitonsa merkityksen ja hyödyt sairautensa hoidossa ja liitännäissairauksien ehkäisyssä.

Saatujen kokemusten perusteella palvelumallia kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

– Tavoitteena on, että apteekin palvelu rahoitettaisiin jatkossa julkisin varoin ja sen voisivat saada muutkin pitkäaikaista lääkehoitoa aloittavat asiakkaat kaikissa Suomen apteekeissa, Charlotta Sandler kertoo.

Palvelun kehittämisessä on otettu mallia mm. Norjasta, jossa palvelu on ollut käytössä jo viiden vuoden ajan. Norjan valtio rahoittaa palvelua.

Apteekkariliiton kesällä Aula Researchillä teettämässä päättäjä- ja vaikuttajakyselyssä 70 prosenttia vastanneista katsoi, että lääkehoidon aloituspalvelu tulisi aloittaa myös suomalaisissa apteekeissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 162 poliittista päättäjää ja vaikuttajaa.

Arkisto


Lääkehoito tulee yhä lähemmäs potilasta
18.01.2019 15:30

18.01.2019 15:30


Suomessa on jo 200 Liikkujan Apteekkia!
18.01.2019 08:38 ERJA ELO

18.01.2019 08:38 ERJA ELO


Brexitiin on varauduttu sosiaaliturvassa ja lääkehuollossa
16.01.2019 09:56 ERJA ELO

16.01.2019 09:56 ERJA ELO


Norjan lääkepula pahenee
11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI

11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI


Murskaus loppui, vointi parani
10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA


Venäläiset tulevat
07.01.2019 14:15 SALLA NAZARENKO

07.01.2019 14:15 SALLA NAZARENKO


Lääkemyynti kääntyi kasvuun
04.01.2019 10:40 ERKKI KOSTIAINEN

04.01.2019 10:40 ERKKI KOSTIAINEN


Brexit uhkaa lääkkeiden saatavuutta
04.01.2019 08:15 ERJA ELO

04.01.2019 08:15 ERJA ELO


Uusia lääkkeitä lihavuuden hoitoon
04.01.2019 08:02 VIRPI EKHOLM

04.01.2019 08:02 VIRPI EKHOLM


Banaanikärpänen ratkoo lihavuuden syitä
03.01.2019 13:52 OLLI-PEKKA TIAINEN

03.01.2019 13:52 OLLI-PEKKA TIAINEN