Yhdessäkään katsaustutkimuksessa ei löytynyt kiistattomia ja korkealaatuisia todisteita siitä, että masennuslääkkeet tehoaisivat kiputiloihin, mutta kohtalaista näyttöä löytyi SNRI-lääkkeiden sopivuudesta muun muassa selkäkipujen hoitoon. Kuva: Ingimage
Uutinen

Tutkimus: Masennuslääkkeistä mahdollisesti vain vähäinen apu kiputiloihin

22.02.2023 | 11:47

Teksti : Uutispalvelu Duodecim

Masennuslääkkeiden käyttö muuhun kuin masennuksen hoitoon on yleistynyt huomattavasti edellisten vuosikymmenten aikana.

Masennuslääkkeitä käytetään entistä useammin myös kiputilojen hoidossa, mutta tuoreen katsaustutkimuksen perusteella näyttö niiden tehosta on hyvin vähäistä. Osa masennuslääkkeistä lievittää joitain kiputiloja, mutta useimmiten ne ovat joko tehottomia tai tutkimusnäyttö on puutteellista.

Tutkijat tarkastelivat 26 katsaustutkimusta, jotka koostuivat yhteensä 156 tutkimuksen ja yli 25 000 potilaan tiedoista. Tutkimuksissa oli käytetty 8 eri masennuslääkeryhmää 22 eri kiputilan hoidossa.

Yhdessäkään katsaustutkimuksessa ei löytynyt kiistattomia ja korkealaatuisia todisteita siitä, että masennuslääkkeet tehoaisivat kiputiloihin, mutta kohtalaista näyttöä löytyi SNRI-lääkkeiden sopivuudesta selkäkipujen, leikkauksen jälkeisten kipujen, fibromyalgian ja neuropaattisen kivun hoitoon.

Muiden lääkkeiden ja kiputilojen osalta näyttö oli heikkolaatuista tai se puuttui kokonaan.

Tuloksiin vaikuttavat tutkimusten menetelmälliset ongelmat ja pieni koko. Lisäksi 45 prosenttia tutkimuksista oli kytköksissä lääketeollisuuteen, mikä sekin vähentää niiden luotettavuutta. SNRI-lääkkeitä koskevista tutkimuksista peräti 68 prosenttia oli tavalla tai toisella sidoksissa lääketeollisuuteen.

Masennuslääkkeiden käyttö muuhun kuin masennuksen hoitoon on yleistynyt huomattavasti edellisten vuosikymmenten aikana.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä BMJ-lehdessä.