Tutkimuksen mukaan lääkehoidon kuormittavat tekijät liittyivät erityisesti arjen lääkehoitorutiineihin ja terveydenhuoltojärjestelmään. Kuva: Ingimage
Uutinen

Tutkimus: Lääkehoito voi kuormittaa pitkäaikaissairaita

01.02.2024 | 08:44

Teksti : Hanna Hyvärinen

Lääkehoidot auttavat pitkäaikaissairaita elämään jokseenkin tavallista elämää, mutta kuormitusta aiheuttavat muun muassa arjen lääkehoitorutiinit, terveydenhuollon pirstaleisuus ja lääkkeiden ympäristövaikutukset.

Suomessa on selvitetty ensimmäisen kerran lääkehoidon aiheuttamaa arjen taakkaa pitkäaikaissairaille. Sitä voivat tutkimuksen mukaan aiheuttaa erityisesti lääkehoidon rutiinit ja terveydenhuoltojärjestelmä.

Tutkimukseen osallistuneet pitkäaikaissairaat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä lääkehoitoonsa, sillä he kokivat sen avulla voivansa elää lähes tavallista elämää. Kuormittavat tekijät liittyivät erityisesti arjen lääkehoitorutiineihin ja terveydenhuoltojärjestelmään. Järjestelmätasoisia taakan lähteitä olivat esimerkiksi hoidon kustannukset sekä hoidon vaihteleva laatu. Kuormittavana pidettiin myös hoidon pirstaleisuutta eli sitä, että eri sairauksia hoidetaan eri yksiköissä ja hoitava henkilökunta voi vaihtua toistuvasti. 

– Lääkehoitorutiineissa taakkaa aiheuttavana tekijänä korostui tarve ennakoida ja varautua. Haastateltavat kuvasivat sitä, kuinka lääkkeet ja muut tarvittavat asiat, kuten välipalat, tuli aina pitää mukana ja esimerkiksi matkaa varten tuli varmistua siitä, että saa mukaansa riittävän määrän lääkkeitä, kertoo väitöskirjatutkija Heidi Mikkola Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta.

Muita taakkaa aiheuttavia tekijöitä olivat lääkehoitoon liittyvä ympäristöahdistus ja lääkehoidon vaikutus työelämään.

– Haastateltavilla oli huolta esimerkiksi siitä, että sairaus ja sen lääkehoito vaikuttavat työpaikalla muiden käsityksiin heidän kyvystään työskennellä.

Ympäristöahdistusta taas koettiin lääkkeen tavallisesta käytöstä aiheutuvan jätteen vuoksi.
Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. 

Tutkimuksen ryhmäkeskusteluihin osallistui 14 pitkäaikaissairasta, joilla oli astma, diabetes, sydänsairaus tai suolistosairaus.

Tulokset julkaistiin äskettäin BMJ Open -lehdessä