Uutinen

Tamro aikoo sulkea logistiikkakeskuksen Oulusta

04.02.2016 | 09:15

Teksti : INKERI HALONEN


Yhteistoimintamenettely voi johtaa enintään 21 irtisanomiseen. Logistiikka keskitettäisiin Vantaalle ja Tampereelle vielä kevään aikana.

Tamro käynnistää Oulun-logistiikkakeskuksen henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyn.

Jakeluvaraston toiminta aiotaan siirtää Tampereelle, ja Oulussa sijaitsevan logistiikkakeskuksen toiminta lopettaa.

Yhteistoimintamenettely voi johtaa enimmillään 21 vakituisen työntekijän irtisanomiseen.

Uudelleenorganisoinnin jälkeen logistiikkatoiminnot keskittyisivät Vantaalle ja Tampereelle.

Tampereelle tarvitaan lisää työvoimaa

Tamron mukaan suunniteltu muutos ei toteutuessaan vaikuttaisi asiakkaiden tilaus- tai toimitusaikoihin.

Suunnitelma Oulun-logistiikkakeskuksen toimintojen siirtämisestä Tampereelle tarkoittaisi Tamron Tampereen-logistiikkakeskuksessa lisätyövoiman tarvetta.

Alustavan arvion mukaan suunnitellut muutokset ja henkilöstövaikutukset toteutuisivat vuoden 2016 kevään aikana.