Uutinen

Selvitysmies: Fimean päätoimipaikka Helsinkiin, työt jatkuisivat myös Kuopiossa

18.01.2017 | 10:48

Teksti : INKERI HALONEN, ERJA ELO

Jaa artikkeli:

Osmo Soininvaara selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimesta sitä, miten ministeriön hallinnonalan laitokset tukisivat nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen tehnyt Osmo Soininvaara kannattaa Fimean päätoimipaikaksi Helsinkiä.

Soininvaara selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimesta sitä, miten ministeriön hallinnonalan laitokset tukisivat nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Soininvaara kannattaa tänään luovuttamassaan raportissa viimeisimmän selvitysryhmän näkemystä, jossa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätoimipaikka sijaitsisi Helsingissä.

Soininvaaran mukaan Fimean toimintojen siirto Kuopioon voisi toteutua vain laajojen irtisanomisten kautta, jolloin Fimean toiminta vaurioituisi vakavasti ja pitkäaikaisesti.

Kuopiossa jatkettaisiin lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyviä tehtäviä. 

Raportissa todetaan, että Fimea on asiantuntijaorganisaationa täysin riippuvainen avainhenkilöistään, joiden osaamista ei ole varaa menettää toimintojen siirron takia.

Kokonaisvastuu rekrytoinneista ja sijoittumisesta tulisi jättää Fimean operatiivisen johdon päätettäväksi.

Soininvaara myös muistuttaa, että Fimean tuloista vain 15 prosenttia tulee valtion budjetista: loput tulevat maksullisesta toiminnasta, josta ulkomaiset lääkealan toimijat rahoittavat noin 90 prosenttia.

- Ilman heidän luottamustaan Fimean tulojen romahdus johtaisi toiminnan merkittävään supistumiseen ja viraston vaikuttavuuden heikkenemiseen EU:n lääkevalvontaverkostossa, Soininvaara toteaa.

Soininvaara luovutti selvitysraporttinsa 18. tammikuuta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.

Ei mennyt kuin Strömsössä

Pirkko Mattila on jo kuudes sosiaali- ja terveysministeri, jonka työpöydällä kiista Fimean sijainnista on.

– Tämä harmillisella tavalla pitkittynyt asia olisi syytä päättää, mutta aikataulusta en tässä vaiheessa osaa sanoa. Perehdyn raporttiin nyt rauhassa ja maan hallitus tekee lopullisen päätöksen, hän kommentoi.

Fimean alueellistaminen oli alun perin vahvasti Keskustan projekti. Juha Rehula kertoo, ettei puolueen kanta asiaan ole muuttunut.

– Kun lukee alueellistamispäätöksen muutaman vuoden takaa, se on ihan Ok. Päätös on edelleen voimassa ja sen mukaan eletään, kunnes mahdollisia muita päätöksiä syntyy.

Rehula muistuttaa, että maan hallitus teki alueellistamispäätöksen sen ajan parhaalla mahdollisella tiedolla.

– Ihan kaikkihan tässä ei ole mennyt kuin Strömsössä. Ongelmia on matkan varrella ollut ja on tänä päivänä, hän myöntää.

Rehula toivoo työrauhaa, jotta lääketurvallisuuteen liittyvä tieto ja osaaminen olisivat olosuhteet huomioiden optimaalisesti käytettävissä.

Soininvaara esittää uutta virastoa

Osmo Soininvaara esittää Suomeen perustettavaksi kokonaan uutta laitosta: maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimuslaitosta.

Viidellä yliopistopaikkakunnalla sijaitsevan laitoksen tehtävänä olisi tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintatapoja Soininvaara muuttaisi niin, että tutkimus saataisiin lähemmäs päätöksentekoa.

– Laitoksella pitäisi olla nykyistä parempi valmius vastata ministeriöltä tuleviin nopeisiin selvityspyyntöihin, Soininvaara sanoo.

Samalla THL:n taloudellista itsenäisyyttä tulisi lisätä. Laitos voisi tarjoa nykyistä enemmän maksullista toimintaa, kuten konsulttipalveluja kunnille ja maakunnille.

Valviran Soininvaara liittäisi osaksi uutta valtakunnallista lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoa, jota maan hallitus on suunnitellut osana aluehallintouudistusta.

Samalla purettaisiin Valviran toiminnan päällekkäisyys aluehallintovirastojen kanssa.

Työterveyslaitos tulisi Soininvaaran mielestä siirtää selkeämmin työmarkkinajärjestöjen vastuulle. Työturvallisuuskeskus yhdistettäisiin Työterveyslaitokseen.