Uutinen

Selvitysryhmä: Fimean päätoimipaikaksi Helsinki

09.02.2016 | 12:55

Teksti : ERJA ELO

Jaa artikkeli:

Ehdotuksen mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tehtävät jaettaisiin Helsingin ja Kuopion kesken.

Selvitysryhmä ehdottaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätoimipaikaksi Helsinkiä, jonne sijoittuisivat pääosa toiminnoista mukaan lukien laboratorio, hallinto ja johto.

Kuopioon sijoittuisivat pääosin lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Vuoden 2015 lopussa Fimean palveluksessa olevista henkilöistä 163 työskenteli Helsingissä, Kuopiossa 56 ja Turussa 6. Jatkossa osaajia voitaisiin palkata paikkakunnasta riippumatta tapauskohtaisen harkinnan mukaan.

Selvitysryhmä perustelee ehdotustaan sillä, että pääosa viraston rahoituksesta tulee maksuperusteisesti kansainvälisiltä asiakkailta. Palvelujen hyvä saatavuus takaisi toiminnalle kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta.

Fimean alueellistamista pohtinut jatkoselvitysryhmä luovutti raporttinsa 9. helmikuuta sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle. Mäntylä lupasi viedä asiaa pikaisesti eteenpäin ja sanoi, että päätös asiasta tehdään lähiviikkoina.

Fimean rahoituksesta
80% tulee asiakkailta

Voimassa olevan alueellistamispäätöksen toteuttaminen aiheuttaisi vuosina 2018–2019 lisäkustannuksia noin 4,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi arvioidaan, että alueellistamispäätöksen toteuttaminen voisi samaan aikaan vähentää lääkevalmisteiden arviointiin liittyviä tuloja noin 3 miljoonalla eurolla.

Lisäkustannuksilta vältytään, jos voimassa olevaa alueellistamispäätöstä muutetaan selvitysryhmän ehdottamalla tavalla. Alueellistamispäätöksen muuttamisesta koituvia säästöjä voitaisiin kohdentaa Kuopion lääkehoitojen arviointi -prosessin kehittämiseen.

Selvitysryhmän työn lähtökohtana on ollut Fimean toiminnan kokonaisuus ja se on ottanut huomioon hallitusohjelman valtakunnalliset tavoitteet.

Selvitysryhmä kiinnitti huomiota myös tekijöihin, jotka vaikuttavat Fimean rahoitukseen. Fimean rahoituksesta 80% tulee asiakkailta ja näissä tehtävissä Fimea kilpailee toimeksiannoista muiden eurooppalaisten lääkevirastojen kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö ja
kilpailukyky avainasemassa

Fimean yhtenä päätehtävänä on jatkaa aktiivista kansainvälistä työtä ja kilpailla Euroopan lääkeviraston toimeksiannoista.

Lääketutkimusta ja innovaatioiden markkinoille tuloa edistetään lääkeviranomaisten toiminnan hyvällä laadulla, joka lisää kilpailukykyä kansainvälisistä toimeksiannoista. Fimea onkin toiminut aktiivisesti eurooppalaisen lääkevalvonnan kehittämisessä.

Euroopan lääkeviraston pääjohtajan professori Guido Rasin mukaan Fimea on aktiivinen lääkevirasto, joka on säilyttänyt asemansa taitavalla erikoistumisella ja arviointityön hyvällä laadulla.

Tulevaisuudessa Fimea pystyy säilyttämään aktiivisen asemansa pitämällä kiinni kokeneista asiantuntijoista, jotka voivat johtaa arviointityötä ja opettaa nuorempia asiantuntijoita.

Ministeri Mäntylän asettamaan selvitysryhmään kuuluivat professori Risto Huupponen (Turun yliopisto), sairaala-apteekkari Joni Palmgrén (Satakunnan sairaanhoitopiiri), hallintoylilääkäri Miia Palo (Rovaniemen kaupunki) sekä tutkimus- ja kehitysjohtaja Reijo Salonen (Orion Oy).