Uutinen

Fimea palaa Helsinkiin

15.03.2016 | 13:45

Teksti : INKERI HALONEN

Jaa artikkeli:

Fimean päätoimipaikka siirtyy Helsinkiin. Kuopion toimipisteeseen keskitetään lääkehoitojen arviointeihin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Vuosia kestänyt epätietoisuus Fimean alueellistamisen toteutumisesta sai tänään viimein päätöksen, kun sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä linjasi, että Fimean päätoimipaikka siirtyy Helsinkiin ja Kuopion toimipisteeseen keskitetään lääkehoitojen arvioitien ja lääkehuollon kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Päätöksellään ministeri haluaa varmistaa Fimean aktiivisen työn eurooppalaisen lääkevalvonnan kehittämisessä sekä taata Fimeaan työrauhan.

Nyt esitetyllä ratkaisuehdotuksella vältetään myös henkilöstön irtisanomiset sekä vahvistetaan ja turvataan Kuopion toimipisteen toiminta.

Asiasta pyydetään vielä lausunto alueellistamisen koordinaatioryhmältä.

Vuosien vääntö alueellistamisesta 

Ministeri Mäntylän linjaus noudattaa helmikuussa työnsä julkaisseen selvitystyöryhmän ehdotusta, jonka mukaan Fimean päätoimipaikka olisi Helsinki ja Kuopioon sijoittuisivat pääosin lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Ministeri tilasi Fimean alueellistamisesta erillisen selvityksen viime syksynä. Uuden työryhmän tehtävänä oli muun muassa kartoittaa alueellistamisesta syntyneitä kokonaiskustannuksia ja sitä, millaisia kustannuksia syntyisi alueellistamisen jatkamisesta tai toimintojen uudelleenjärjestämisestäkin.

Työryhmä laajensi keväällä 2015 professoreiden Juha Kinnunen ja Teemu Malmi tekemää selvitystä keskittymällä Fimean kansainväliseen rooliin, rahoitukseen ja tehtäviin asemaan osana valtionhallintoa.

Kinnusen ja Malmin selvityksen mukaan Fimean alueellistaminen ei ollut edennyt suunnitelmien mukaan ja alueellistamispäätöksen toimeenpanon aikataulu nykyisellä keinovalikoimalla oli mahdoton.

Raportissa ehdotettiin, että osa toiminnoista, kuten johto, tukitoiminnot ja Suomeen kohdistuvat tarkastus- ja valvontatoiminnot, olisi tullut siirtää keskeisimmiltä osin Kuopioon.

Jos nykyinen henkilöstö näiden toimintojen osalta ei olisi ollut halukasta siirtymään, ehdottivat selvityshenkilöt kollektiiviperusteisten irtisanomisten käyttöä.

Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi tyrmäsi pakkokeinojen käytön tuoreeltaan toteamalla, että irtisanomiset vaikuttaisivat Fimean toimintakykyyn.