Uutinen

Fimean kohtalo valtioneuvoston ratkaistavaksi?

01.04.2016 | 12:43

Teksti : ERJA ELO

Jaa artikkeli:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen sijaintia pohtinut koordinaatioryhmä suosittaa kysymyksen siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti maaliskuussa Fimean alueellistamista koskevia aikaisempia päätöksiä muutetettavaksi siten, että viraston pääpaikaksi tulisi Helsinki.

Valtiovarainministeriön asettama alueellistamisen koordinaatioryhmä antoi eilen lausunnon Fimean alueellistamista koskevasta esityksestä.

Ryhmä suosittaa asian siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi, koska se katsoo asian olevan laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä.

Koordinaatioryhmän mukaan ministeriön tekemä esitys ei vastaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain mukaisia tavoitteita edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä.

Ryhmä puolsi vuonna 2008 antamassaan lausunnossaan yksimielisesti sosiaali- ja terveysministeriön ehdotusta uuden Fimean sijoittamista Kuopioon.