Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Fimean kohtalo valtioneuvoston ratkaistavaksi?

Fimean alueellistaminen   01.04.2016 12:43  ERJA ELO PERUSSUOMALAISET

,

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä linjasi maaliskuussa, että Fimean päätoimipaikka siirtyy Helsinkiin. Asiasta pyydettiin vielä alueellistamisen koordninaatioryhmän lausunto.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen sijaintia pohtinut koordinaatioryhmä suosittaa kysymyksen siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti maaliskuussa Fimean alueellistamista koskevia aikaisempia päätöksiä muutetettavaksi siten, että viraston pääpaikaksi tulisi Helsinki.

Valtiovarainministeriön asettama alueellistamisen koordinaatioryhmä antoi eilen lausunnon Fimean alueellistamista koskevasta esityksestä.

Ryhmä suosittaa asian siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi, koska se katsoo asian olevan laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä.

Koordinaatioryhmän mukaan ministeriön tekemä esitys ei vastaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain mukaisia tavoitteita edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä.

Ryhmä puolsi vuonna 2008 antamassaan lausunnossaan yksimielisesti sosiaali- ja terveysministeriön ehdotusta uuden Fimean sijoittamista Kuopioon.

Arkisto


Remdesiviirille myyntilupa EU:ssa
06.07.2020 12:46 TARU VANHALA

06.07.2020 12:46 TARU VANHALA


Vuokratyöntekijät joustavat koronaepidemiassa
06.07.2020 08:25 HANNA HYVÄRINEN

06.07.2020 08:25 HANNA HYVÄRINEN


Joditablettien kysyntä kasvoi apteekeissa
03.07.2020 12:46 ERJA ELO

03.07.2020 12:46 ERJA ELO


Joutsen apteekista tuli viinibaari Apotek
03.07.2020 09:35 ERJA ELO

03.07.2020 09:35 ERJA ELO


Verkkoapteekkien suosio huikeassa kasvussa
01.07.2020 09:35 ERJA ELO

01.07.2020 09:35 ERJA ELO


Fimean verkosto laajenee – uusi toimipiste Ouluun
29.06.2020 09:53 ERJA ELO

29.06.2020 09:53 ERJA ELO


FIP-kongressi siirtyy ensi vuoteen
29.06.2020 09:51 HANNA HYVÄRINEN

29.06.2020 09:51 HANNA HYVÄRINEN


Konsortio selvittää, mitä asiakkaat odottavat apteekkipalveluilta
25.06.2020 11:23 HANNA HYVÄRINEN

25.06.2020 11:23 HANNA HYVÄRINEN


Apteekit tekivät hyvää työtä kaaoksen keskellä
25.06.2020 09:28 ERJA ELO

25.06.2020 09:28 ERJA ELO


Apteekkariliitto ehdottaa lääkkeiden hintoja alentavaa uudistusta
24.06.2020 10:30 ERKKI KOSTIAINEN

24.06.2020 10:30 ERKKI KOSTIAINEN