Kuvan henkilö ei liity tapaukseen. Kuva: iStock
Uutinen

Tulisiko nivelreumaa hoitaa heti tehokkaammin?

05.12.2023 | 09:28

Teksti : Virpi Ekholm

Selvästi useampi potilas oli vuoden kuluttua oireeton, kun he saivat biologista lääkettä verrattuna tavanomaiseen hoitoon. 

Kun potilaalla todetaan nivelreuma, hänelle aloitetaan yleensä yhdistelmähoito, joka sisältää metotreksaattia, kortisonia sekä muita tulehdusta hillitseviä lääkkeitä. Jos tämä ei tehoa, aloitetaan hoito biologisella lääkkeellä. 

Pohjoismaissa ja Alankomaissa toteutetun tutkimuksen mukaan hoito kannattaisi ehkä aloittaa suoraan biologisella lääkkeellä. Selvästi useampi potilas oli vuoden kuluttua oireeton, kun he saivat biologista lääkettä verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Kyseessä on tutkijalähtöinen tutkimus, joka ei ole saanut rahoitusta lääkeyrityksiltä. 

Tutkimukseen osallistui noin 800 vastikään nivelreumaan sairastunutta potilasta, joista 80 oli Suomesta. Tutkittavat satunnaistettiin neljään ryhmään, jotka saivat joko abataseptia, sertolitsumabia tai tosilitsumabia yhdistettynä metotreksaattiin tai tavanomaista, kussakin maassa käytössä olevaa hoitoa. 

Abataseptia saaneista potilaista 59,3 prosenttia oli vuoden kuluttua oireettomia. Sertolitsumabia saaneista oireettomia oli 52,3 prosenttia, tosilitsumabia saaneista 51,9 prosenttia ja tavanomaista hoitoa saaneista 39,2 prosenttia.  

– Erot ryhmien välillä olivat merkittäviä, ja abataseptin ja sertolitsumabin osalta myös tilastollisesti merkitseviä. Uskon, että tulokset tulevat vielä vaikuttamaan kansainvälisiin hoitosuosituksiin, sanoo HUSin reumalääkäri, professori Dan Nordström, joka toimii tutkimuksen päätutkijana Suomessa.

Kun tulehdus sammuu, kevyt hoito voi riittää 

Seuraavaksi tutkimusryhmä aikoo julkaista tuloksia siitä, voisiko biologisen lääkehoidon vähitellen lopettaa, kun potilas on ollut vuoden oireettomana. Käyttöön jätetään vain annos metotreksaattia, jota jatketaan vuoden ajan eli tutkimuksen loppuun. 

– Katsomme, pysyykö potilas oireettomana kevyellä lääkityksellä. Nämä tulokset valmistuvat ehkä jo loppuvuodesta, Nordström kertoo. 

Biologisten lääkkeiden korkea hinta on rajoittanut niiden laajempaa käyttöä nivelreuman hoidossa. Jos lääkkeen käytön voisi parin vuoden jälkeen lopettaa ja potilas pysyisi silti oireettomana, tämä alentaisi kustannuksia. 

Lisäksi biologisten lääkkeiden hintojen odotetaan laskevan, kun ne tulevat asteittain mukaan apteekkien lääkevaihtoon vuosina 2024–2026. 

– Jos potilas saadaan oireettomaksi, ehkäistään myös työstä poissaoloja, nivelten virheasentoja sekä leikkausten ja fysioterapian tarvetta. Potilaan normaali toimintakyky säilyy, mikä vähentää muita kustannuksia, Nordström huomauttaa.