Kuvan henkilö ei liity tapaukseen. Kuva: iStock
Artikkeli

Lääkehaitat huolettivat keski-ikäistä miestä

19.10.2022 | 08:55

Teksti : Terttu Tiirola

Mies oli huolissaan käyttämiensä lääkkeiden munuaisvaikutuksista. Lääkehoidon arviointi vahvisti, että todellisuudessa käytetyt lääkkeet suojasivat munuaisia.

53-vuotiaalla miehellä oli diagnosoitu aikuistyypin diabetes, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, uniapnea sekä kihti. Muutama vuosi sitten tapahtuneen sydäninfarktin jälkeen miehelle oli tehty valtimoiden pallolaajennus. Sydämeen oli myös asennettu tahdistin, ja uniapnean hoitoon oli käytössä CPAP-ylipainehengityslaite.

Diabetes oli hoitotasapainossa ja pitkäsokeriarvo (HbA1c) tablettihoidon tavoitteessa. Sydämen kuormitusta kuvaava pro-BNP-pitoisuus oli merkittävästi kohonnut (936 mg/l, 50-65-vuotiaiden viitearvo <194 ng/l). Kilpirauhasarvoista TSH sekä maksa-arvoista ALAT olivat vain hieman viitearvojen yläpuolella. Verenpaineen vaihteluväli oli miehen kertoman mukaan 140-150/80-90, pulssi 60-70. BMI eli painoindeksi oli haastatteluhetkellä 31,2.

Perheellinen mies asui puolison ja lasten kanssa. Mies otti säännöllisesti puolison dosettiin jakamat lääkkeet, lääkkeenotto unohtui todella harvoin.

Ongelma

Mies hakeutui lääkehoidon arviointiin itse selvittääkseen, olivatko kaikki lääkärin hänelle määräämät lääkkeet todellakin tarpeellisia ja kannattiko niiden käyttöä jatkaa. Häntä mietityttivät erityisesti munuaisiin kohdistuvat lääkehaitat. 

Jo käytössä olevien lääkkeiden lisäksi lääkäri oli hiljattain määrännyt uuden sydän- ja verenpainelääkkeen sekä kaksi kolesterolilääkettä, joiden käyttöä mies ei ollut halukas aloittamaan. 

Rankkaa fyysistä ulkotyötä tekevä mies oli omasta mielestään kohtuullisen hyvässä kunnossa. Sormissa ja pohkeissa esiintyi toisinaan kramppeja. Mies kertoi myös polvien kipeytyvän kovassa rasituksessa.

Ratkaisu 

Toisin kuin mies pelkäsi, käytössä olevilla lääkkeillä ei ollut vakavia yhteisvaikutuksia. Verenpainelääkkeet spironolaktoni, kandesartaani ja bisoprololi saattavat nostaa merkittävästi kaliumpitoisuutta, mutta näin ei ollut käynyt. Lääkkeet olivat olleet käytössä jo pitkään, ja kalium oli viitearvoissa.

Arvioinnin purkukeskustelussa korostin miehelle, mitä hoitamaton verenpainetauti ja korkeat kolesterolitasot voivat saada elimistössä aikaan. Riittämätön lääkehoito yhdessä rankan fyysisen työn kanssa muodostavat suuren riskin uusille sydäntapahtumille.

Vakuutin lääkkeiden, niin käytössä olevien kuin uusien juuri määrättyjen, olevan turvallisia myös munuaisille. Korostin, että liian korkea verenpaine ja kolesteroli sekä sydämen vajaatoiminta voivat sen sijaan aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita munuaisiin ja johtaa munuaisten vajaatoimintaan. Koska miehen munuaisarvot olivat toistaiseksi normaalit, vielä ei olisi liian myöhäistä suojata munuaisia.

Miehen kokemien kramppien syynä voi olla nesteenpoistolääke spironolaktoni. Lihasheikkous ja krampit taas ovat bisoprololin mahdollisia, tosin melko harvinaisia haittavaikutuksia. Vaikka asiakas käyttikin magnesiumlisää, ehdotin lääkärille kramppien vuoksi magnesiumin kontrollia, sekä polvinivelten tarkempaa tutkimusta, mikä oli myös asiakkaan toive.

Lisäksi ehdotin sydämen toimintakyvyn arviointia sekä pro-BNP-kontrollia eli sydämen kuormituksen tutkimusta. Pyysin lääkäriä myös arvioimaan, olisiko asiakkaalla perusteet alempien erityiskorvausnumeroiden hakemiselle sepelvaltimotautiin ja suun kautta otettaviin diabeteslääkkeisiin. Asiakkaalla ei ollut myönnettyjä korvausoikeuksia aikaisemmin. 

Seuranta

Olen motivoinut miestä hienovaraisesti uusiin lääkehoitoihin ja luvannut olla hänen tukenaan kaikissa lääkehoidossa askarruttavissa asioissa. Etenemme pienin askelin kohti parempaa hoitomyöntyvyyttä.

Palstalla esitellään todellisia lääkehoidon kokonaisarviointeja. Tämänkertaisen arvion teki hoitotutka.fi-yrityksen farmaseutti, LHKA-erityisasiantuntija Terttu Tiirola.

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN ARVIOTA MUUTOS
Rosuvastatiini 10 mg -- Ehdotettu aloitusta 1 x 1
Ezetimib 10 mg, etsetimibi -- Ehdotettu aloitusta 1 x 1
Moxonidin 0,2 mg, moksonidiini -- Ehdotettu aloitusta 1 x 1
Synjardy 12,5/1000 mg, empagliflotsiini, metformiini 1 x 2 Ei muutosta
Primaspan 100mg, asetyylisalisyylihappo 1 x 1 Ei muutosta
Atacand 16 mg, kandesartaani 1 x 2 Ei muutosta
Bisoprolol 2,5 mg, bisoprololi 1 x 2 Ei muutosta
Zanidip 10 mg, lerkanidipiini 1 x 2 Ei muutosta
Spironolactone 25 mg, spironolaktoni ½ x 2 Ei muutosta
Kestox 20 mg, ebastiini 1 x 1 Ei muutosta
Magnecit 150 mg, magnesiumsitraatti 1 x 1 Ei muutosta