Kuvan henkilöt eivät liity tapaukseen. Kuva: iStock
Artikkeli

Lääkitys kuntoon: Riskilääkkeiden kuorma kevyemmäksi

11.01.2023 | 08:42

Teksti : Teija Pitkänen, Saija Väisänen

Hoivakodissa asuvan rouvan lääkityksestä löytyi useita riskilääkkeitä, jotka aiheuttivat erilaisia vaivoja.

Hoivakodissa asuvalla 87-vuotiaalla rouvalla oli diagnosoitu glaukooma, reuma, rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta ja diabetes. Ruokatorven laajennuksia oli tehty useita ja TIA-kohtaus oli ollut vuonna 2008. Rouvalla oli käytössä virtsarakkokatetri.

Laboratoriokokeissa oli todettu keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR 50ml/min). Natrium- ja kaliumarvot ovat viiterajoissa. Verenpaine 122/65 mmHg, pulssi 74 bpm.

Rouvalla oli käytössä lääkkeiden annosjakelu, hoitajat huolehtivat lääkkeenoton valvotusti.

Ongelma

Haastattelimme hoivakodissa sekä rouvaa ja hoitajaa. Rouva oli jo pidempään potenut vatsakipuja, joihin ei ollut löytynyt selkeää syytä. Ajoittain myös vatsa oli ollut löysänä ja suuta kuivannut. Lisäksi rouvaa oli vaivannut useamman kuukauden kuiva yskä. Ylös noustessa häntä huimasi ja toisinaan oli ollut hankaluuksia nukahtaa. Reumakivut olivat oireilleet hieman käsissä ja jaloissa. 

Lääkehoidon arviointi tehtiin, koska asiakkaalla oli käytössä paljon lääkkeitä.

Ratkaisu

Rouvalla oli käytössä reumalääke Trexan, joka on munuaisille myrkyllinen. Rouvan ripuli saattoi johtua Trexanin aiheuttamasta munuaismyrkytyksestä. Kuiva yskä taas saattoi viitata lääkkeestä johtuvaan keuhkosairauteen.

Keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa suositellaan annoksen puolittamista, joten ehdotimme lääkkeen annoslaskua tai sen tarpeellisuuden arviointia. Munuaisten vajaatoiminnan takia suosittelimme myös sydänlääke atenololin ja kipulääke parasetamolin annoksen laskua.

Rouvan lääkkeistä hyponatremian eli veren natriumniukkuuden riskiä voivat lisätä unilääke mirtatsapiini, närästyslääke rabepratsoli ja sydänlääke furosemidi. Rouvan vatsakivut ja pahoinvointi saattoivat johtua hyponatremiasta, sillä laboratoriokokeissa natriumarvo oli ollut lähellä viitearvon alarajaa.

Rabepratsolin annostus oli melko iso, joten ehdotimme annoksen laskua. Toinen rouvalla käytössä ollut närästyslääke Gaviscon ei sovi iäkkäille eikä munuaisten vajaatoimintaa sairastaville. Ehdotimme Gavisconin tilalle kokeiltavaksi Zivereliä, joka sopii myös munuaisten vajaatoimintaa sairastaville.

Rouvaa aamuisin vaivannut huimaus saattoi olla mirtatsapiinin ja sydänlääke amlodipiinin haittavaikutus. Vaikka mirtatsapiiniin annostus oli jo pieni, ehdotimme lääkärille sen laskemista. Pienellä annoksella mirtatsapiinin unta antava vaikutus korostuu.

Annoksen vähennys voisi myös helpottaa kuivan suun oiretta. Lisäksi suosittelimme rouvalle kuivan suun hoidoksi suuta kosteuttavia hoitotuotteita.

Seuranta

Arvioinnin jälkeen hoitava lääkäri oli puolittanut Trexanin annoksen. Kuukauden kuluttua muutoksesta reumakivut eivät olleet lisääntyneet ja uutta annoslaskua harkittiin. 

Lääkäri oli myös päättänyt laskea rapebratsolin annosta. Gavisconin käyttö oli lopetettu ja tilalle kokeiltu Zivereliä, joka oli auttanut närästykseen kohtalaisesti. 

Myös mirtatsapiinin annos oli puolitettu, mikä oli vaikuttanut positiivisesti asiakkaan yöuneen.

Mielestämme lääkehoidon arviointi oli tarpeellinen.  Arvioinnissa löytyi useampikin riskilääke, joiden käyttöä vähennettiin tai käyttö lopetettiin.

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN MUUTOS
Trexan 10 mg, metotreksaatti 1 tabletti kerran viikossa.  Annos puolitettiin kahden kuukauden ajaksi, jonka jälkeen uusi arvio lopetuksesta.
Mirtazapin orion 15 mg, mirtatsapiini  1 X 1  Annos puolitettiin
Rabeprazol Krka 20 mg, rabepratsoli 2 + 1 Annoslasku 1 + 1
Atenblock 50 mg, atenololi 1 X 2 Ehdotettu annoksen puolitusta
Panadol forte 1 g, parasetamoli 1 X 2 Ehdotettu annosmuutosta 500 mg kuuden tunnin välein
Amloratio 5 mg, amlodipiini  1 X 1 Ei muutoksia
Digoxin orion mite 0,0625 mg, digoksiini  1 X 1 Ei muutoksia
Folvite 1 mg, foolihappo  1 X 1 Ei muutoksia
Kaleorid 1 g, kaliumkloridi  1 X 2 Ei muutoksia
Prednisolon 5 mg, prednisoloni  1 X 1 Ei muutoksia
Trajenta 5 mg, linagliptiini  1 X 1 Ei muutoksia
Vesix 40 mg, furosemidi  2 + 1 Ei muutoksia
Ganfort 0,3 mg/ml+5mg/ml, bimatoprosti/timololi 1 tippa 1 X 1 vas. silmään Ei muutoksia
Marevan forte 5 mg, varfariini erillisen ohjeen mukaan Ei muutoksia
Flixotide evohaler 125 mikrog, flutikasoni 1 X 2 Ei muutoksia
Devisol strong 50 mikrog, D-vitamiini 1 X 1 Ei muutoksia
TARVITTAESSA    
Gaviscon oraalisuspensio, algiinihappo, alumiinihydroksidi, kalsiumkarbonaatti, natriumhydrogenokarbonaatti erillisen ohjeen mukaan  Lopetus, tilalle Ziverel, hyaluronihappo, kondroitiinisulfaatti
Litalgin 500/5 mg, metamitsolinatrium, pitofenoni 1-2 X 1-3 Lopetus

 

Palstalla esitellään todellisia lääkehoidon kokonaisarviointeja. Tämänkertaisen arvion tekivät farmaseutit Teija Pitkänen ja Saija Väisänen. Moniammatillisessa lääkehoidon arviointipalvelussa (LHA ja LHKA) ratkotaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja varmistetaan, että asiakkaan lääkitys on tarkoituksenmukainen. Aloitteen arviointiin voi tehdä potilas itse tai omainen, hoitaja, lääkäri, farmaseutti tai proviisori. Arvioinnin tekee erityiskoulutettu farmasian ammattilainen. Päätökset mahdollisista lääkitysmuutoksista tekee aina lääkäri.