Kuvan henkilö ei liity tapaukseen. Kuva: iStock
Artikkeli

Lääkitys kuntoon | Terveyden kokonaiskuva haltuun

30.10.2023 | 08:38

Teksti : Terttu Tiirola

Monisairaan, harvakseltaan lääkärillä käyvän miehen terveydentila kartoitettiin ja lääkitys viilattiin kuntoon lääkehoidon kokonaisarvioinnin avulla.

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtiin 55-vuotiaalle perheelliselle miehelle. Sairaalloisen ylipainoisella miehellä oli sepelvaltimotauti, verenpainetauti, diabetes, kihti, nivelpsoriasis sekä polven nivelrikko. Hänelle oli tehty pallolaajennus kaikkiaan kolme kertaa, myös välilevytyrä oli operoitu.

Mies otti säännöllisesti puolison dosettiin jakamat lääkkeet. Lääkkeiden ottaminen unohtui vain harvoin. 

Ongelma 

Terveyskeskus oli lähettänyt miehelle useamman kerran kutsun kontrollikäynnille tuloksetta. Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtiin, jotta harvakseltaan eri lääkäreillä käyneen miehen terveydellisestä tilanteesta saataisiin lääkärille kokonaisvaltainen tilannekatsaus.  

Miehen pitkäsokeriarvo oli 84 mmol/l, mikä on huomattavasti lääkehoidon tavoitetta (<53 mmol/l) korkeampi. LDL-kolesteroli oli tavoitearvoissa, mutta triglyseridipitoisuus oli korkea (7,65 mmol/l). Myös verenpainearvot olivat tavoitetta korkeammat: keskiarvo oli aamulla 150/92 ja illalla 137/83. 

Ratkaisu 

Diabeteksen huonon hoitotasapainon vuoksi ehdotin lääkärille metformiinin päiväannoksen nostoa kahdesta grammasta aina kolmeen grammaan asti. Korostin kuitenkin, että pelkkä metformiinin annosnosto tuskin laskee riittävästi verensokeritasoa. Koska miehellä oli diabeteksen Käypä hoito -suosituksen mukaisesti käytössä jo kolmen eri lääkeaineryhmän valmisteet, pyysin lääkäriä arvioimaan laihdutusleikkauksen soveltuvuutta potilaalle.  

Laihdutusleikkausta edeltää pysyvä elämäntapamuutos ruokailutottumuksiin. Elleivät painonpudotus ja metformiiniannoksen nostaminen korjaa tilannetta, ainoaksi vaihtoehdoksi jää siirtyminen insuliinihoitoon. Insuliinihoidon riskeinä ovat alhainen verensokeri ja painonnousu.

Mies oli käyttänyt aikaisemmin diabeteksen hoitoon semaglutidia, joka saatavuusongelmien vuoksi oli vaihdettu toiseen suolistohormonijohdokseen, dulaglutidiin. Dulaglutidin haittavaikutusten, turvotuksen ja huonovointisuuden, vuoksi mies halusi palata semaglutidiin. Ehdotin myös tätä lääkärille. 

Verenpainelääkityksen tehostamiseksi ehdotin valsartaaniannoksen kaksinkertaistamista. Pyysin lääkäriä myös harkitsemaan, olisiko furosemidi tiatsididiureettia parempi nesteenpoistolääke kihtipotilaalle. Lääkäri jäi pohtimaan diureetin vaihtoa, mutta toteutti muut arviointiraportissa ehdottomani lääkitysmuutokset. 

Seuranta 

Lääkäri kirjoitti miehelle lähetteen kontrollikokeisiin 1–2 kuukauden päähän lääkitysmuutoksista. Laboratoriolähetteeseen sisältyi myös uraatin määritys kihtitilanteen arvioimiseksi. Lääkäri laittoi lähetteen miehelle myös silmänpohjakuvauksiin ja endokrinologille laihdutusleikkausarvioon.  

Mies mittaa itse verenpaineita noin kuukauden ajan lääkitysmuutosten jälkeen ja toimittaa tulokset lääkärille. Lääkäri lupasi soittaa laboratoriotulosten valmistuttua, jolloin voidaan sopia jatkohoidosta. Eri ammattiryhmien yhteinen tehtävä on kannustaa miestä pysyvään elämäntapamuutokseen. 

Palstalla esitellään todellisia lääkehoidon kokonaisarviointeja. Tämänkertaisen arvion teki hoitotutka.fi-yrityksen LHKA-erityisasiantuntija, farmaseutti Terttu Tiirola.

Säännöllisesti Annos ennen arviota Muutos
Trulicity 1,5 mg, dulaglutidi 1 injektio / vko Lopetus
Ozempic 0,5 mg, semaglutidi  -- Aloitus 1 injektio / vko
Metforem 500 mg, metformiini -- Aloitus 1 x 2, kokonaisannos 3 g/vrk
Diovan comp 160/25 mg, valsartaani, hydroklooritiatsidi 1 x 1 Annosnosto 320/25 mg x 1
Primaspan 100 mg, asetyylisalisyylihappo 1 x 1 Ei muutosta
Bisoprolol 2,5 mg, bisoprololi 3 x 1 Ei muutosta
Amlodipin Orion 5 mg, amlodipiini 1 x 2 Ei muutosta
Ismox 10 mg, isosorbidimononitraatti 1 x 2 Ei muutosta
Atorvastatin ratiopharm 80 mg, atorvastatiini 1 x 1 Ei muutosta
Ezetimib Sandoz 10 mg, etsetimibi 1 x 1 Ei muutosta
Xigduo 5/1000 mg, dapagliflotsiini, metformiini     1 x 2 Ei muutosta

 

Moniammatillisessa lääkehoidon arviointipalvelussa (LHA ja LHKA) ratkotaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja varmistetaan, että asiakkaan lääkitys on tarkoituksenmukainen. Aloitteen arviointiin voi tehdä potilas itse tai omainen, hoitaja, lääkäri, farmaseutti tai proviisori. Arvioinnin tekee erityiskoulutettu farmasian ammattilainen. Päätökset mahdollisista lääkitysmuutoksista tekee aina lääkäri.