Uutinen

Rajaniemi Fimean alueellistamisselvityksestä: ”Irtisanomiset vaikuttaisivat toimintakykyyn”

16.06.2015 | 11:21

Teksti : INKERI HALONEN

Jaa artikkeli:

Alueellistaminen ei ole edennyt suunnitelmien mukaan ja on nykyisellä keinovalikoimalla mahdoton, selvityksessä todetaan. Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi varoittaa halvaannuttamasta keskusta.

Fimean alueellistaminen ei ole edennyt suunnitelmien mukaan ja alueellistamispäätöksen toimeenpanon aikataulu nykyisellä keinovalikoimalla on mahdoton, todetaan tuoreessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen alueellistamista kartoittaneessa selvityksessä.

Professoreiden Juha Kinnunen ja Teemu Malmi tekemä selvitys luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle (ps.) tänään.

Raportin mukaan Fimean toimintakyky on kunnossa, eikä sitä tule vaarantaa, ja virasto voi jatkossakin toimia monipaikkaisena.

Raportissa kuitenkin ehdotetaan, että osa toiminnoista, kuten johto, tukitoiminnot ja Suomeen kohdistuvat tarkastus- ja valvontatoiminnot, tulee siirtää keskeisimmiltä osin Kuopioon.

Jos nykyinen henkilöstö näiden toimintojen osalta ei ole halukasta siirtymään, ehdottavat selvityshenkilöt kollektiiviperusteisten irtisanomisten käyttöä.

Ylijohtaja Rajaniemi tyrmää ehdotukset: ”Irtisanomiset vaikuttaisivat toimintakykyyn”

Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi kommentoi selvitystä tuoreeltaan painavin sanakääntein.

– Irtisanomiset vaikuttaisivat välittömästi viraston toimintakykyyn. Valvonta- ja tarkastustoimintoihin kohdistuvat irtisanomiset pysäyttäisivät myös Fimean lakisääteisten tehtävien toteuttamisen, mistä olisi suora seurannaisvaikutus lääkealan elinkeinonharjoittajien toimintaan.

Rajaniemi korostaa, että Fimealla on asiantunteva henkilöstö, joka työskentelee sujuvasti usealla paikkakunnalla hyödyntäen digitalisaatiota ja etätyön mahdollisuuksia. Hän kertoo koko henkilöstön toivovan, ettei alueellistamisen tai virkojen pakkosiirtojen vuoksi ketään jouduta irtisanomaan.

Rajaniemi muistuttaa, että Fimea kilpailee samoista henkilöresursseista lääkealan toimijoiden kanssa, ja noin puolet Fimean henkilöstöstä on työskennellyt keskuksessa korkeintaan viisi vuotta.

"Vähennykset uhkaisivat viraston uskottavuutta"

Rajaniemi muistuttaa Fimean tiedotteessa, että keskuksen toiminta rahoitetaan 85 prosenttisesti lääkealan toimijoilta saatavilla lääkevalmisteiden hakemusmaksuilla sekä lääkealan lupa- ja tarkastusmaksuilla.

– Fimean toimintamenoista valtaosa on henkilöstökuluja, ja viraston toimintamahdollisuuksien heikentäminen näkyisi hyvin nopeasti tulorahoituksessa ja kyvyssä huolehtia viraston henkisestä pääomasta lääketurvallisuuden varmistajana.

Rajaniemen mukaan henkilöstövähennykset uhkaisivat viraston uskottavuutta kotimaassa ja EU:ssa ja uhkaisivat sitä kautta myös Fimean rahoituspohjaa sekä toiminnan edellytyksiä.

– Viraston toimintojen heikkeneminen vaikuttaisi negatiivisesti myös Suomessa toimiviin lääkealan yrityksiin, Rajaniemi muistuttaa.

Rajaniemi toteaa, että he odottavat nyt ministeri Mäntylän kantaa siihen, muuttuuko nykyinen alueellistamispäätös ja millä keinovalikoimalla ja aikataululla alueellistamista jatketaan.

– Luotamme siihen, että sijaintipaikkojamme koskeva kysymys saadaan ratkaistua ja toimintamme turvattua niin henkilöstön, organisaation kuin suomalaisten lääkkeiden käyttäjien ja lääkealan toimijoidenkin kannalta hyvällä tavalla.