Uutinen

Fimean alueellistamisesta tehdään täydentävä selvitys

18.08.2015 | 13:09

Teksti : INKERI HALONEN

Jaa artikkeli:

Uusi työryhmä muun muassa kartoittaa alueellistamisesta syntyneitä kokonaiskustannuksia ja sitä, millaisia kustannuksia syntyisi alueellistamisen jatkamisesta tai toimintojen uudelleenjärjestämisestäkin.

Sosiaali- ja terveysministeriö teettää täydentävän selvityksen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean alueellistamisesta.

Työryhmä laajentaa keväällä professoreiden Juha Kinnunen ja Teemu Malmi tekemää selvitystä keskittymällä Fimean kansainväliseen rooliin, rahoitukseen ja tehtäviin asemaan osana valtionhallintoa.

Kinnusen ja Malmin selvityksen mukaan Fimean alueellistaminen ei ollut edennyt suunnitelmien mukaan ja alueellistamispäätöksen toimeenpanon aikataulu nykyisellä keinovalikoimalla oli mahdoton.

Raportissa ehdotettiin, että osa toiminnoista, kuten johto, tukitoiminnot ja Suomeen kohdistuvat tarkastus- ja valvontatoiminnot, tulee siirtää keskeisimmiltä osin Kuopioon.

Jos nykyinen henkilöstö näiden toimintojen osalta ei ole halukasta siirtymään, ehdottivat selvityshenkilöt kollektiiviperusteisten irtisanomisten käyttöä.

Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi tyrmäsi pakkokeinojen käytön tuoreeltaan toteamalla, että irtisanomiset vaikuttaisivat Fimean toimintakykyyn.

Uuden työryhmän tehtävänä on pohtia Fimean nykyisiä tehtäviä ja niiden muutostarpeita. Lisäksi tehtävänä on arvioida, millainen Fimean rooli olisi hallitusohjelman mukaisissa alue- ja keskushallinnon uudistuksissa.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän asettama työryhmä aloittaa työnsä syyskuun alussa ja jatkaa aina tammikuun loppuun 2016.

Erityistä huomiota hyvän lääke- ja lääkitysturvallisuustason säilymiseen

Toimeksiannon mukaan hyvän lääke- ja lääkitysturvallisuustason säilymiseen ja lääketutkimuksen sekä innovaatiotoiminnan edellytysten parantamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tavoitteena on selvittää, miten Fimean yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tulisi organisoida ja miten varmistetaan Fimean kyky kilpailla kansainvälisistä toimeksiannoista.

Lisäksi kartoitetaan alueellistamisesta tähän mennessä aiheutuneita kokonaiskustannuksia ja millaisia kustannuksia syntyisi niin alueellistamisen jatkamisesta nykyisellä aikataululla kuin toimintojen uudelleenjärjestämisestäkin.

Ryhmän tulee myös arvioida, onko Fimean nykyinen rahoituspohja tarkoituksenmukainen.

Selvityksen tekevät professori Risto Huupponen (Turun yliopisto), sairaala-apteekkari Joni Palmgrén (Satakunnan sairaanhoitopiiri), hallintoylilääkäri Miia Palo (Rovaniemen kaupunki) sekä tutkimus- ja kehitysjohtaja Reijo Salonen (Orion Oy).