Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Selvitysmies: Fimean päätoimipaikka Helsinkiin, työt jatkuisivat myös Kuopiossa

Fimean alueellistaminen   18.01.2017 10:48  INKERI HALONEN, ERJA ELO INKERI HALONEN

, Kuva: INKERI KOSKELA

Osmo Soininvaara selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimesta sitä, miten ministeriön hallinnonalan laitokset tukisivat nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen tehnyt Osmo Soininvaara kannattaa Fimean päätoimipaikaksi Helsinkiä.

Soininvaara selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimesta sitä, miten ministeriön hallinnonalan laitokset tukisivat nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Soininvaara kannattaa tänään luovuttamassaan raportissa viimeisimmän selvitysryhmän näkemystä, jossa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätoimipaikka sijaitsisi Helsingissä.

Soininvaaran mukaan Fimean toimintojen siirto Kuopioon voisi toteutua vain laajojen irtisanomisten kautta, jolloin Fimean toiminta vaurioituisi vakavasti ja pitkäaikaisesti.

Kuopiossa jatkettaisiin lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyviä tehtäviä. 

Raportissa todetaan, että Fimea on asiantuntijaorganisaationa täysin riippuvainen avainhenkilöistään, joiden osaamista ei ole varaa menettää toimintojen siirron takia.

Kokonaisvastuu rekrytoinneista ja sijoittumisesta tulisi jättää Fimean operatiivisen johdon päätettäväksi.

Soininvaara myös muistuttaa, että Fimean tuloista vain 15 prosenttia tulee valtion budjetista: loput tulevat maksullisesta toiminnasta, josta ulkomaiset lääkealan toimijat rahoittavat noin 90 prosenttia.

- Ilman heidän luottamustaan Fimean tulojen romahdus johtaisi toiminnan merkittävään supistumiseen ja viraston vaikuttavuuden heikkenemiseen EU:n lääkevalvontaverkostossa, Soininvaara toteaa.

Soininvaara luovutti selvitysraporttinsa 18. tammikuuta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.

Ei mennyt kuin Strömsössä

Pirkko Mattila on jo kuudes sosiaali- ja terveysministeri, jonka työpöydällä kiista Fimean sijainnista on.

– Tämä harmillisella tavalla pitkittynyt asia olisi syytä päättää, mutta aikataulusta en tässä vaiheessa osaa sanoa. Perehdyn raporttiin nyt rauhassa ja maan hallitus tekee lopullisen päätöksen, hän kommentoi.

Fimean alueellistaminen oli alun perin vahvasti Keskustan projekti. Juha Rehula kertoo, ettei puolueen kanta asiaan ole muuttunut.

– Kun lukee alueellistamispäätöksen muutaman vuoden takaa, se on ihan Ok. Päätös on edelleen voimassa ja sen mukaan eletään, kunnes mahdollisia muita päätöksiä syntyy.

Rehula muistuttaa, että maan hallitus teki alueellistamispäätöksen sen ajan parhaalla mahdollisella tiedolla.

– Ihan kaikkihan tässä ei ole mennyt kuin Strömsössä. Ongelmia on matkan varrella ollut ja on tänä päivänä, hän myöntää.

Rehula toivoo työrauhaa, jotta lääketurvallisuuteen liittyvä tieto ja osaaminen olisivat olosuhteet huomioiden optimaalisesti käytettävissä.

Soininvaara esittää uutta virastoa

Osmo Soininvaara esittää Suomeen perustettavaksi kokonaan uutta laitosta: maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimuslaitosta.

Viidellä yliopistopaikkakunnalla sijaitsevan laitoksen tehtävänä olisi tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintatapoja Soininvaara muuttaisi niin, että tutkimus saataisiin lähemmäs päätöksentekoa.

– Laitoksella pitäisi olla nykyistä parempi valmius vastata ministeriöltä tuleviin nopeisiin selvityspyyntöihin, Soininvaara sanoo.

Samalla THL:n taloudellista itsenäisyyttä tulisi lisätä. Laitos voisi tarjoa nykyistä enemmän maksullista toimintaa, kuten konsulttipalveluja kunnille ja maakunnille.

Valviran Soininvaara liittäisi osaksi uutta valtakunnallista lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoa, jota maan hallitus on suunnitellut osana aluehallintouudistusta.

Samalla purettaisiin Valviran toiminnan päällekkäisyys aluehallintovirastojen kanssa.

Työterveyslaitos tulisi Soininvaaran mielestä siirtää selkeämmin työmarkkinajärjestöjen vastuulle. Työturvallisuuskeskus yhdistettäisiin Työterveyslaitokseen.

Arkisto


Remdesiviirille myyntilupa EU:ssa
06.07.2020 12:46 TARU VANHALA

06.07.2020 12:46 TARU VANHALA


Vuokratyöntekijät joustavat koronaepidemiassa
06.07.2020 08:25 HANNA HYVÄRINEN

06.07.2020 08:25 HANNA HYVÄRINEN


Joditablettien kysyntä kasvoi apteekeissa
03.07.2020 12:46 ERJA ELO

03.07.2020 12:46 ERJA ELO


Joutsen apteekista tuli viinibaari Apotek
03.07.2020 09:35 ERJA ELO

03.07.2020 09:35 ERJA ELO


Verkkoapteekkien suosio huikeassa kasvussa
01.07.2020 09:35 ERJA ELO

01.07.2020 09:35 ERJA ELO


Fimean verkosto laajenee – uusi toimipiste Ouluun
29.06.2020 09:53 ERJA ELO

29.06.2020 09:53 ERJA ELO


FIP-kongressi siirtyy ensi vuoteen
29.06.2020 09:51 HANNA HYVÄRINEN

29.06.2020 09:51 HANNA HYVÄRINEN


Konsortio selvittää, mitä asiakkaat odottavat apteekkipalveluilta
25.06.2020 11:23 HANNA HYVÄRINEN

25.06.2020 11:23 HANNA HYVÄRINEN


Apteekit tekivät hyvää työtä kaaoksen keskellä
25.06.2020 09:28 ERJA ELO

25.06.2020 09:28 ERJA ELO


Apteekkariliitto ehdottaa lääkkeiden hintoja alentavaa uudistusta
24.06.2020 10:30 ERKKI KOSTIAINEN

24.06.2020 10:30 ERKKI KOSTIAINEN