Lääkekulut kasvoivat 5,3 prosenttia. Kymmenestä korvatuimmasta lääkkeestä kuusi on biol... Lue lisää »

Ihmisiltä, eläimiltä ja elintarvikkeista eristettyjen zoonoosibakteerien mikrobilääkere... Lue lisää »

Luonnonvarakeskus ennustaa koivun siitepölykaudesta viimevuotista hankalampaa. Koivu on... Lue lisää »

Eduskunnan puhemies Paula Risikko tutustui tänään (21.3.) Lääkehoidon Päivänä apteekkit... Lue lisää »

Yli puolet suomalaisista käyttää säännöllisesti reseptilääkettä. Viidennes ei kuitenkaa... Lue lisää »

Selvitys itsehoitolääkkeiden myyntikanavista valmistui – Fimea jyrähtää lääkkeiden ja apteekkipalveluiden markkina-ajattelulle

Apteekkijärjestelmä   08.06.2018 11:11  INKERI MERILUOTO INKERI MERILUOTO

,

Fimea pitää äärimmäisen valitettavana, että lääkkeisiin liittyvää keskustelua on käyty julkisuudessa lähinnä elinkeino- ja kilpailupoliittisista näkökohdista.

Fimea on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvityksen itsehoitolääkkeiden myyntikanavasta ja lääkemyynnin soveltuvuudesta päivittäistavarakauppaan. 

Selvitys on hyvin suorasanainen: Fimea ei kannata itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle, vaan pitää sitä selvänä turvallisuusriskinä.

Fimean mukaan lääkkeiden myynnin tarpeeton lisääminen ja vähittäisjakelun laajentaminen tahoille, joilla lääkeneuvonta- ja lääkityksen seurantavalmiuksia ei ole, tuo mukanaan uusia, merkittäviä lääke- ja lääkitysturvallisuusriskejä.

Samalla Fimea ilmaisee närkästymisensä apteekki- ja lääkejakelusta käytävään julkiseen keskusteluun. Fimea pitää äärimmäisen valitettavana, että lääkkeisiin liittyvää keskustelua on käyty julkisuudessa lähinnä elinkeino- ja kilpailupoliittisista näkökohdista.

Fimea viestittää hyvin selväsanaisesti, että sillä, miten apteekkialaa kokonaisuudessaan tarkastellaan – kansanterveyden vai elinkeinopolitiikan näkökulmasta – on merkittävät ero.

– On iso ero, säädelläänkö lääke- ja apteekkialaa tulevaisuudessa vain elinkeino- ja kilpailupoliittisista lähtökohdista vai painotetaanko ensisijassa lääke- ja lääkitysturvallisuutta sekä rationaalisen lääkehoidon toteuttamista, Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi sanoo.

Lääkelain uudistaminen on tarpeen, ja se on jo käynnissä

Fimea katsoo, että jos Suomessa on tarve lisätä lääkkeiden myyntipisteitä, se voidaan toteuttaa nykyjärjestelmää kehittämällä.

Fimean tekemän väestökyselyn perusteella itsehoitolääkkeiden saatavuus koetaan Suomessa hyväksi, lääkkeitä on helppo hankkia ja apteekkien aukioloajat ovat pääosin riittävät.

Toiminnan kehittämis- ja uudistamistyön tulee kuitenkin olla jatkuvaa ja muuttuvat asiakastarpeet huomioon ottavaa, Fimea painottaa.

– Nykyistä järjestelmää tulee kehittää asiakaspalvelunäkökulmaa korostaen, lääke- ja lääkitysturvallisuutta vaarantamatta ja yhteiskunnan resursseja tuhlaamatta. Lisäksi lainsäätäjän tulisi varmistaa, ettei yksittäinen luvanhaltija pysty jarruttamaan tarkoituksenmukaista apteekkipalvelujen kehittämistä alueellaan, toteaa Rajaniemi.

Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja Eija Pelkonen toteaa, että lääkelakiin valmistellaan paraikaa muutoksia, jotka mahdollistavat apteekkitoimipisteiden määrän ja apteekkien välisen kilpailun lisäämisen.

– Kun keskustellaan lääkkeiden hinnoista, on hyvä muistaa, että lääkkeen vähittäismyyntihinnan muodostumisesta ja apteekkien katteesta päättää valtiovalta, toteaa Pelkonen.

”Kasvavasta lääkemyynnistä hyötyvät lähinnä lääkkeiden myyjät”

Pelkonen muistuttaa, että naapurimaissa kasvanut lääkemyynti ei ole näkynyt asiakkaille juurikaan alentuneina hintoina, vaan myynnin kasvusta ovat hyötyneet lähinnä lääkkeiden myyjät.

– Lääkkeiden myynnin tarpeeton lisääminen tai myyntikanavan laajentaminen ilman lääkeneuvonta- ja lääkityksen seurantamahdollisuuksia olisi vastoin Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteita eikä lisäisi kansanterveyttä, Pelkonen sanoo.

Ylijohtaja Rajaniemi toteaa myös, että lääkkeiden hintojen vertailu eri maiden välillä on mahdotonta tuntematta perinpohjaisesti kansallisia hinnanmuodostusmekanismeja, säädöspohjaa tai apteekki- ja jakelujärjestelmien ansaintalogiikkaa.

Arkisto


Lääkekorvaukset karkaavat käsistä
22.03.2019 15:24 OLLI-PEKKA TIAINEN

22.03.2019 15:24 OLLI-PEKKA TIAINEN


Tavallisten infektioiden hoito on vaikeutumassa
22.03.2019 11:27 ERJA ELO

22.03.2019 11:27 ERJA ELO


Koivu kukkii tänä keväänä runsaasti
22.03.2019 10:52 ERJA ELO

22.03.2019 10:52 ERJA ELO


Risikko: Apteekkitoiminta on kehittynyt oikeaan suuntaan
21.03.2019 15:22 JUKKA RISIKKO

21.03.2019 15:22 JUKKA RISIKKO


Kysely: Lääkehoitojen tavoitteiden seurannassa parannettavaa
20.03.2019 09:00 ELINA AALTONEN

20.03.2019 09:00 ELINA AALTONEN


Tyypin 2 diabeetikoilla diagnosoidaan vakavampia rintasyöpiä
19.03.2019 09:03 UUTISPALVELU DUODECIM

19.03.2019 09:03 UUTISPALVELU DUODECIM


Hoitoon sitouttamisessa tarvitaan apteekkeja
15.03.2019 15:15 OLLI-PEKKA TIAINEN

15.03.2019 15:15 OLLI-PEKKA TIAINEN


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat
14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI


Ilmansaasteisiin kuolee 800 000 eurooppalaista joka vuosi
14.03.2019 08:35 UUTISPALVELU DUODECIM

14.03.2019 08:35 UUTISPALVELU DUODECIM