Vuonna 2030 apteekissa tulostetaan lääkkeitä, valitaan itsehoito geenien mukaan ja hyöd... Lue lisää »

Apteekit tarjoavat asiakkaille liikuntaneuvontaa terveeseen elämään ja sairauksien hoid... Lue lisää »

Ison-Britannia ero saattaa vaikuttaa joidenkin lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden... Lue lisää »

Lääkkeiden saatavuus on heikentynyt vuosi vuodelta ja on nyt Pohjoismaiden heikoin. Lue lisää »

Rouva piristyi ja pystyi itse syömään, kun lääkkeiden murskaus ja verenkiertolääkitys l... Lue lisää »

Rokotukset apteekkiin, omistus proviisoreilla

Apteekkijärjestelmä   31.10.2018 13:00  OLLI-PEKKA TIAINEN

,

Neljä viidestä päättäjästä haluaa kirjata apteekkien terveyttä edistävän neuvonnan ja palvelutoiminnan lakiin. Kolme neljästä vahvistaisi tätä roolia antamalla farmaseuteille ja proviisoreille oikeuden influenssarokotuksiin.

Valtaosa päättäjistä haluaa kehittää apteekkitoimintaa enemmän terveydenhuollon kuin elinkeinotoiminnan lähtökohdista, ilmenee tuoreesta kyselystä.

Tätä mieltä on 86 prosenttia poliittisista päättäjistä ja vaikuttajista, jotka vastasivat viime kesänä Aula Researchin toteuttamaan päättäjäkyselyyn.

Päättäjät haluavat, että apteekkitoiminta perustuu terveydenhuollon ammattilaisten eli proviisorien ja farmaseuttien osaamiseen ja riippumattomaan proviisoriomistukseen. Vastaajista 72 prosenttia oli sitä mieltä, että apteekkilupa tulisi jatkossakin myöntää vain proviisorin tutkinnon suorittaneille.

Valtaosa (82 %) vastanneista oli sitä mieltä, että apteekkien roolia terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoitamisessa tulee vahvistaa kirjaamalla terveyden edistämiseen liittyvä neuvonta ja palvelutoiminta lakiin apteekin tehtäväksi.

Rokotusoikeus farmaseutille

Apteekkien roolia halutaan vahvistaa esimerkiksi apteekkirokotuksilla. Kolme neljästä päättäjästä (74 %) katsoo, että kausi-influenssarokotteen ottaminen tulisi olla mahdollista apteekissa niin, että rokottajana olisi rokottamiseen lisäkoulutuksen saanut farmaseutti tai proviisori.

Toistaiseksi rokottaminen on mahdollista vain apteekin terveyspisteessä, jossa toimenpiteen tekee hoitaja. Terveyspisteitä on perustettu Suomessa 20 apteekkiin.

Päättäjät pitävät tärkeänä, että apteekkiverkosto säilyy kattavana. Neljä viidestä (81 %) on sitä mieltä, että apteekkien sijoittumista tulee ohjata lääkkeiden saatavuuden ja apteekkiverkon kattavuuden turvaamiseksi jatkossakin.
Reilusti yli puolet (57 %) päättäjistä lisäisi apteekkilupien määrää nykyisestä.

Tuki sääntelylle yli puoluerajojen

Näkemykset apteekkitoiminnan kehittämisestä, terveyden edistämisen roolista ja lupajärjestelmän uudistamisesta olivat saman suuntaisia yli puoluerajojen. Vahvimmin terveydenhuollon lähtökohtia painottivat vasemmistopuolueet.

– Vastaukset osoittavat hyvin, että päättäjät hahmottavat apteekit osana suurempaa terveydenhuollon kokonaisuutta, arvioi Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen ja muistuttaa, että tähän tähtäävät myös apteekkialan omat kehittämistoimenpiteet.

Aula Research toteutti päättäjäkyselyn viime kesänä (20.6.-30.8.2018) Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tavoitteena oli selvittää poliittisten päättäjien ja vaikuttajien suhtautumista apteekkijärjestelmään ja Apteekkariliiton ehdotuksiin apteekkitoiminnan kehittämisestä.

Kyselyn kohderyhminä olivat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, eduskuntaryhmien puheenjohtajat, ryhmäkansliat, puoluetoimistot, puolueiden sote-työryhmät, valtiosihteerit ja erityisavustajat sekä puolueiden hallitukset ja valtuustot. Kyselyyn vastasi 162 vaikuttajaa, ja vastausprosentti oli 30.

Arkisto


Lääkehoito tulee yhä lähemmäs potilasta
18.01.2019 15:30

18.01.2019 15:30


Suomessa on jo 200 Liikkujan Apteekkia!
18.01.2019 08:38 ERJA ELO

18.01.2019 08:38 ERJA ELO


Brexitiin on varauduttu sosiaaliturvassa ja lääkehuollossa
16.01.2019 09:56 ERJA ELO

16.01.2019 09:56 ERJA ELO


Norjan lääkepula pahenee
11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI

11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI


Murskaus loppui, vointi parani
10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA


Venäläiset tulevat
07.01.2019 14:15 SALLA NAZARENKO

07.01.2019 14:15 SALLA NAZARENKO


Lääkemyynti kääntyi kasvuun
04.01.2019 10:40 ERKKI KOSTIAINEN

04.01.2019 10:40 ERKKI KOSTIAINEN


Brexit uhkaa lääkkeiden saatavuutta
04.01.2019 08:15 ERJA ELO

04.01.2019 08:15 ERJA ELO


Uusia lääkkeitä lihavuuden hoitoon
04.01.2019 08:02 VIRPI EKHOLM

04.01.2019 08:02 VIRPI EKHOLM


Banaanikärpänen ratkoo lihavuuden syitä
03.01.2019 13:52 OLLI-PEKKA TIAINEN

03.01.2019 13:52 OLLI-PEKKA TIAINEN