Alaikäisen lääke voidaan toimittaa huoltajalle, kunhan huoltajuussuhde on varmistettu ja huoltajalla on tieto, mitä lääkettä hän on hakemassa. Kuva: Petri Jauhiainen.
Uutinen

Reseptin toimittaminen alaikäisen huoltajalle helpottuu – tietojen luovutuskielto voidaan kiertää

20.12.2022 | 08:37

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Alaikäisen lääkkeen voi nyt toimittaa huoltajalle tietojen luovutuskiellosta huolimatta, kunhan tietyt ehdot täyttyvät.

Alaikäisen reseptit, joissa on tietojen luovutuskielto huoltajille, aiheuttavat ongelmia reseptien ja lääkkeiden toimittamisessa. Nyt toimittaminen helpottuu.

Jatkossa lääkkeen voi toimittaa, jos lääkettä noutavalla huoltajalla tai muulla puolesta asioijalla on mukanaan alaikäisen hänelle luovuttama potilasohje, reseptin yhteenveto tai Kela-kortti. Lisäksi lääkkeen noutajan tulee tietää, mitä lääkettä hän on noutamassa.

Lääke voidaan toimittaa huoltajalle myös ilman edellä esitettyjä asiakirjoja, jos huoltajuussuhde on varmistettu. Tällöinkin huoltajalta edellytetään tietoa siitä, mitä lääkettä hän on hakemassa.

Apteekkarilla tai apteekinhoitajalla on vastuu tietojen luovutuskieltoon liittyvästä poikkeamasta, ja poikkeama tulee dokumentoida Fimean määräyksen mukaisesti.

Muutos luovutuskiellon sisältävien reseptien toimittamiseen astuu voimaan heti. Muutoksella turvataan alaikäisen lääkehoidon toteutumista.

Kanta-asiakkuus apteekkarikohtaiseksi

Toinen Kanta-palveluihin liittyvä muutos on Kanta-asiakkuuden muuttuminen apteekkikohtaisesta apteekkarikohtaiseksi.

Asiakkuuden muutos apteekkarikohtaiseksi tarkoittaa, että jatkossa apteekkari allekirjoittaa Kanta-asiakkuuden sitoumuksen ja ottaa Resepti-palvelun käyttöönsä vain kerran. Jos apteekkari vaihtaa apteekkia, Kanta-asiakkuuden sitoumus seuraa apteekkaria, eikä sitoumusta tarvitse antaa enää uudelleen.

Nykyisten apteekkarien tulee käydä uudestaan hyväksymässä apteekkarikohtainen Kanta-asiakkuuden sitoumus ja Resepti-palvelun palvelukuvaus Kanta Ekstranetissä joulukuun loppuun mennessä.

Apteekkari, jolla ei ole ollut aiemmin apteekkilupaa, tekee ennen apteekin haltuunottoa hakemuksen Kanta Ekstranetissä. Apteekkarin kirjautuminen Kanta Ekstranetiin tapahtuu Suomi.fi-tunnistautumisella.

Jos apteekkari luopuu apteekkiluvasta, sitoumus on irtisanottava edelleen kirjallisesti.