Hyppää sisältöön

Maailman lääkevalmistus on keskittynyt voimakkaasti Kiinaan ja Intiaan. Tämä on aiheuttanut koronapandemian aikana lääkkeiden saatavuusongelmia, joita pahentavat häiriöt pitkissä toimitusketjuissa.

– Lääkevalmistuksen palauttaminen takaisin Eurooppaan on osa strategista omavaraisuutta. Valtaosa vaikuttavista lääkeaineista ja keskeisistä lääkevalmistuksessa tarvittavista sidosaineista tulevat parista tai kolmesta valmistuspisteestä globaalisti. Tilanne on siksi varsin kriisiherkkä, sanoo Pietikäinen. 

Euroopan Unionista on tulossa entistä riippuvaisempi lääkkeiden ja niiden vaikuttavien aineiden tuonnista ulkomailta. EU:ssa on tunnistettu ongelma ja ryhdytty toimiin kriisivalmiuden parantamiseksi.

– Lääkevalmistusasia on osa EU:n lääkestrategiaa. Jäsenmaat ja Euroopan komissio ovat käyneet asiasta myös epävirallisia neuvotteluja, joissa on keskusteltu siitä, miten Euroopan resilienssi tulevaisuudessa lääkeasioissa paranisi sillä, että valmistusta palautetaan Eurooppaan. Varsinaista lainsäädäntöehdotusta tai muuta vastaavaa tästä ei käsittääkseni ole.

Pietikäisen mukaan kriiseihin varautuminen pitää olla nimenomaan yhteiseurooppalaista, koska minkään maan on mahdotonta olla omavarainen edes kaikkien kriittisimpien lääkeaineiden osalta. 

Eurooppaan yhteinen velvoitevarastointi

Euroopassa pitäisi nyt Pietikäisen mielestä tunnistaa, mitkä kaikki lääkkeet ovat kriittisiä, miten lääkkeiden valmistuskapasiteettia on mahdollista lisätä Euroopassa ja mikä kaikki vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen.

– Esimerkiksi lääkekilpailutukset ovat painottuneet hintaan, eikä niissä ole otettu huomioon riittävästi varmuusnäkökulmaa, hän sanoo.

Yhtenä Euroopan lääkestrategian peruspilareista on torjua lääkepulaa huolehtimalla monipuolisista ja varmoista toimitusketjuista. 

EU:n lääkestrategiassa nostetaan esille myös yhteiseurooppalainen velvoitevarastointi, jotta lääkkeiden saantia voitaisiin turvata puskureilla. 

– Kansallisen varastoinnin lisäksi tarvitaan lääkkeiden velvoitevarastointia EU-tasolla. Tästäkin on käsittääkseni alustavia suunnitelmia olemassa, Pietikäinen sanoo.

Lääkekorvausrahasto auttaisi harvinaissairauksien hoidossa

Pietikäinen kaipaa myös keskustelua yhteiseurooppalaisen lääkekorvausrahaston perustamisesta.

– Meidän kannattaisi harkita eurooppalaista yhteistä lääkerahastoa, johon jäsenmaat maksaisivat tietyn osuuden ja sillä yhdessä taattaisiin tietyillä kriteereillä kaikille potilaille heidän tarvitsemansa ja heille parhaiten sopivat lääkkeet. Tämä on tietysti iso kustannuskysymys, mutta toivon aiheesta keskustelua.

Rahasto auttaisi ennen kaikkea harvinaissairauksien hoidossa tarvittavien lääkkeiden ja muiden erityiskalliiden lääkkeiden hankinnassa. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia kalliita lääkehoitoja, kuten personoituja syöpähoitoja.

Yhtenä Euroopan lääkestrategian peruspilareista on varmistaa, että kansalaiset saavat turvallista, nykyaikaista ja kohtuuhintaista hoitoa. Tällä hetkellä innovatiiviset hoidot eivät tavoita kaikkia potilaita yhtä nopeasti tai ollenkaan.

Euroopan lääkestrategia pannaan täytäntöön nykyisen komission toimikaudella. Tämän vuoden aikana on määrä tehdä ehdotus lääkelainsäädännön tarkistamiseksi.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times