Uutinen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Virheellisiä lääkemääräyksiä löytynyt kaksi

02.03.2018 | 14:44

Teksti : INKERI HALONEN

Parhaillaan selvitetään, onko virheen sisältänyt ohjelmistoversio ollut käytössä myös muualla.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän asiakkaiden joukosta on varmistunut kaksi tapausta, joissa lääkemääräyksessä on virhe.

Molempiin asiakkaisiin on otettu yhteyttä tilanteen korjaamiseksi. Virheellisissä resepteissä lääke on vaihtunut toiseen samalle asiakkaalle määrättyyn lääkkeeseen.

Tieto Oyj:n ja Kelan tekemissä tietokanta-ajoissa on lisäksi ilmennyt 18 epäselvää tapausta, joihin ei välttämättä liity lääkkeen vaihtumista mutta jotka on käytävä yksitellen läpi.

Hyvinvointiyhtymä ottaa puhelimitse yhteyttä jokaiseen näistä 18 asiakkaasta lääkityksen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Lääkkeiden vaihtuminen on vakava vaaratilanne, jota on selvitetty yhtymässä ja Tiedossa laajasti ja kiireellisenä.

Selvittelyssä ovat olleet tiiviisti mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Kela. Asiasta on tehty Valviraan vaaratilanneilmoitus. Toistaiseksi ei ole tietoa, että lääkkeiden vaihtuminen olisi aiheuttanut henkilövahinkoja.

Tämänhetkisen tiedon mukaan lääkemääräyksen virheet koskevat yksittäisiä aikavälillä 7.12.2017–23.2.2018 uusittuja reseptejä.

Myöhemmin uusituissa resepteissä virhettä ei Tiedon mukaan enää ilmene.

Parhaillaan selvitetään, onko virhe toistunut myös muissa terveydenhuollon organisaatioissa

Lääkkeiden vaihtumisen syynä on ollut ohjelmistovirhe Lifecare-potilastietojärjestelmän aiemmassa versiossa. 

Valvira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Kela selvittävät parhaillaan, onko saman virheen sisältänyt Lifecare-ohjelmistoversio ollut käytössä muissa terveydenhuollon organisaatioissa.

Fimea kehottaa apteekkeja varmistamaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän organisaatioista ja myöhemmin mahdollisesti ilmenevistä muista virheellistä ohjelmaversiota käyttäneistä organisaatioista uusittujen lääkemääräysten asianmukaisuuden.

Apteekkien tulee reseptilääkkeen toimittamisen yhteydessä tulee asiakkaalta tiedustella, onko asiakas käyttänyt kyseistä lääkettä aiemmin.

Jos määrätyssä lääkevalmisteessa ilmenee epäselvyyksiä, tulee lääkemääräyksen oikeellisuus varmistaa lääkemääräyksen määränneeltä lääkäriltä lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi ennen lääkkeen toimittamista.

Fimea kehottaa apteekkeja myös seuraamaan muiden viranomaisten ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tiedotusta asiasta.