Apteekkijaoksen tehtäviin kuuluu muun muassa valmistella apteekkitalouden ja vähittäisjakelun kehittämiseen tarvittavia toimenpiteitä, tehdä selvitys apteekkialan uudistustyön pohjaksi ja laatia kehittämisehdotuksia apteekkijärjestelmän uudistamiseksi. Kuva: Mikko Käkelä
Uutinen

Lääkeasioiden uudistukseen nimettiin apteekkijaos

09.02.2021 | 09:18

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä on nimennyt apteekkijaoksen, joka on yksi kolmesta koordinaatioryhmän alle nimettävästä jaoksesta.

Apteekkijaoksen tehtävänä on tukea apteekkitalouden ja lääkejakelun kehittämiskokonaisuuden valmistelua lääkeasioiden uudistuksessa. Jaoksen tehtäviin kuuluu muun muassa valmistella apteekkitalouden ja vähittäisjakelun kehittämiseen tarvittavia toimenpiteitä, tehdä selvitys apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi ja laatia kehittämisehdotuksia apteekkijärjestelmän ja vähittäisjakelun uudistamiseksi sekä lääkkeiden saatavuuden edistämiseksi.

Jaostossa on jäseninä muun muassa STM:n, Kelan ja Fimean edustajia sekä edustajat THL:stä, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, valtiovarainministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Jaoksen puheenjohtajana toimii STM:n erityisasiantuntija Anne Hautala.

Lääkeasioiden uudistuksen hankesivu on avattu osoitteeseen stm.fi/laakeasioiden-uudistus. Sivulta löytyvät hankkeen esittelyn lisäksi muun muassa uudistukseen liittyvät tiedotteet ja linkkejä materiaaleihin.