Pandemia on hiljentänyt ja muuttanut asiakasvirtoja. Etenkin kauppa- ja liikekeskukset ovat alkaneet taas hiljentyä epidemian pahetessa. Kuva: Emilia Anundi
Uutinen

Koronapandemia vähentää myös apteekkien myyntiä

10.12.2020 | 12:09

Teksti : Erkki Kostiainen

Jaa artikkeli:

Apteekkariliiton arvion mukaan apteekkien lääkemyynti kasvaa tänä vuonna noin kaksi prosenttia edellisvuodesta, mikä on alle pitkän aikavälin keskiarvon. Apteekkikohtaiset erot ovat suuria.

Etenkin kipu- ja kuumelääkkeiden myynti apteekeista lisääntyi merkittävästi viime maaliskuussa. Sen jälkeen lääkkeiden myynti on tasaantunut. Apteekkariliiton arvion mukaan lääkemyynti kasvaa tänä vuonna noin kaksi prosenttia edellisvuodesta, mikä on alle pitkän aikavälin keskiarvon. 

– Koko toimialaa kuvaavat tunnusluvut ovat suunnilleen normaalitasolla, mutta apteekkikohtaiset erot ovat suuria johtuen asiakasvirtojen ja asiointitottumusten muutoksista liikkumisrajoitusten ja etätyön takia, kertoo Apteekkariliiton talous- ja hallintojohtaja Ilkka Harjula

Harjulan mukaan kesällä asiakasvirrat osittain normalisoituivat koronatilanteen ollessa parempi, mutta syksyllä koronatilanteen pahennuttua kauppa- ja liikekeskukset ovat alkaneet taas hiljentyä. Niiden supistuneet aukioloajat ovat vähentäneet asiakasmääriä etenkin sellaisissa apteekeissa, joissa ei ole omaa, erillistä sisäänkäyntiä. 

Myös yksityisten lääkäriasemien läheisyydessä sijaitsevien apteekkien asiakasmäärät ovat vähentyneet tuntuvasti etenkin, jos ne ovat syrjässä ihmisten uusilta kulkureiteiltä.

Liikevaihto pudonnut jopa alle puoleen 

Apteekkariliiton loka-marraskuun vaihteessa apteekkareille tekemän kyselyn mukaan liikevaihto on laskenut tammi-syyskuussa noin joka kolmannessa apteekissa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Enimmillään liikevaihto on pudonnut alle puoleen. 

– Käyttökate on jäämässä viime vuotta pienemmäksi lähes joka toisessa apteekissa. Enimmillään pudotusta on yli 60 prosenttia viime vuodesta. Noin viidellä prosentilla apteekeista tilikauden voitto on jäämässä tänä vuonna miinusmerkkiseksi, Harjula arvioi ja huomauttaa, että tällaisissa apteekeissa apteekkarille ei jää käteen mitään, sillä yritysmuodosta johtuen apteekkarin palkka on osa liikevoittoa.  

Joka viides kyselyyn vastannut apteekkari arvioi, että taloudellisia ongelmia on odotettavissa, jos tilanne jatkuu tällaisena. Vajaat kolme prosenttia arveli, että edessä voi olla jopa konkurssi. 

– Näissä apteekeissaasiointi onvähentynyt pandemian rajoittamistoimenpiteiden vuoksi rajusti. Sopeuttamistoimenpiteet tilanteen korjaamisesti ovat välttämättömiä, mutta nekään eivät välttämättä pelasta kaikkia, Harjula arvioi. 

Harjulan mukaan myös apteekkien ei-lääkkeellinen myynti on jäämässä viime vuotta pienemmäksi. Tämä tuo lisähaasteen kaikille apteekeille, mutta etenkin keskimääräistä suuremmille, joissa pääosa tuloksesta muodostuu muusta kuin lääkemyynnistä. 

Apteekkariliiton kyselyyn loka-marraskuun vaihteessa vastasi 423 apteekkaria eli noin 70 prosenttia apteekkareista.