Uutinen

Forssa tarkistaa satojen ikäihmisten lääkitykset

21.09.2016 | 10:08

Teksti : ERJA ELO

Forssassa on käynnissä kunnianhimoinen projekti, jossa iäkkäiden kuntalaisten lääkityksiä käydään läpi ja korjataan tarvittaessa. Tulokset ovat olleet lupaavia.

Farmaseutti Nina Ranttilalla on edessään melkoinen urakka. Hän tulee lähivuosina tekemään satoja lääkityksen arviointeja viiden Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään kuuluvan kunnan hoivakodeissa.

Toistaiseksi arvioita on tehty vasta Heikanrinteen palvelukodissa, jonka moniammatillinen työryhmä käynyt Ranttilan johdolla läpi kymmenien asukkaiden lääkityksen.

Työnjako on se, että Ranttila tekee pohjatyön asukkaiden lääkehoidon arvioinneissa. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet kertovat näkemyksiään ja lopuksi hoidosta vastaava lääkäri päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista.

Ryhmään kuuluvat lääkäri Jussi Aalto, palvelukodin sairaanhoitajat Susanna Virtanen ja Kirsi Airamaa sekä konsultoinnissa auttava Forssan Keskusapteekin proviisori Kati Leino.

Heidän mielestään arvioinneista on ollut hyötyä asukkaille, joiden vointi on selvästi parantunut, kun lääkitys on saatu kuntoon.

Väliaikainen lääkitys jäi päälle

Lääkityksen tarkistuksissa on noussut esiin selkeitä epäkohtia. Jotkut asukkaat ovat vahingossa käyttäneet vuosien ajan esimerkiksi vatsansuojalääkkeitä tai rintasyövän tukihoitoja, jotka oli tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön.

– Hoivakotiin siirryttäessä lääkelista jää usein voimaan siltä osin kuin se sillä hetkellä on. Annosjakeluun siirryttäessä yhteisvaikutukset toki tarkistetaan, Ranttila sanoo.

Yleisellä tasolla vanhusten lääkehoidon ongelmana se, etteivät lääkärit ja hoitajat aina ehdi perehtyä diagnooseihin ja voimassa oleviin indikaatioihin. Siksi lääke saattaa jäädä päälle pitkäksi aikaa.

Ryhmä suosittelee tarkastuksia

Heikanrinteen palvelukodin asukkailla ongelmia ovat aiheuttaneet esimerkiksi PKV-lääkkeet. Nukahtamislääkkeiden käyttöä onkin pyritty vähentämään.

Joidenkin asukkaiden vointi on parantunut selvästi mielialalääkkeen lopettamisen jälkeen. He puhuvat enemmän, nauravat ja ovat hyvällä tuulella.

Ryhmä suosittelee lääkitysten tarkistuksia ja moniammatillista toimintatapaa muuallekin vanhustenhoitoon.

– Tarkistukset kysyvät ensin aikaa, mutta säästävät sitä jatkossa, Jussi Aalto tiivistää.

Tarkempi yhteenveto lääkitysmuutosten vaikutuksista saadaan vuoden 2017 puolella, kun lopuillekin Heikanrinteen asukkaille on saatu tehtyä lääkityksen arviointi.

Arviointi hyödyttäisi kaikki iäkkäitä

Proviisori Leino ja farmaseutti Ranttila ovat vakuuttuneita siitä, että lääkitysten tarkistuksia olisi hyvä tehdä kaikille iäkkäille suomalaisille.

Arvioinneissa tarvitaan farmasian ammattilaisten apua, koska hoitajien farmakologinen tietämys ei aina vastaa lääkehoitoon vaadittavaa osaamista.

Sairaaloissa ympäri Suomen olisi hyvä olla LHKA-koulutettuja farmasian ammattilaisia, kuten Ranttila ja hänen kollegansa Forssan sairaalan Lääkekeskuksessa.

– Parasta olisi, jos he voisivat keskittyä pelkästään lääkehoidon arviointien tekoon. Tähän on vaikea saada irrotettua aikaa muista työtehtävistä, tietää Ranttila, joka tekee arviointeja oman työnsä ohella.

Kaksikon mielestä kunnat ja sairaanhoitopiirit voisivat ostaa lääkityksen arviointeja myös paikallisilta apteekeilta – ja apteekkien kannattaisi tarjota palveluja rohkeammin.