Lääkekulut kasvoivat 5,3 prosenttia. Kymmenestä korvatuimmasta lääkkeestä kuusi on biol... Lue lisää »

Ihmisiltä, eläimiltä ja elintarvikkeista eristettyjen zoonoosibakteerien mikrobilääkere... Lue lisää »

Luonnonvarakeskus ennustaa koivun siitepölykaudesta viimevuotista hankalampaa. Koivu on... Lue lisää »

Eduskunnan puhemies Paula Risikko tutustui tänään (21.3.) Lääkehoidon Päivänä apteekkit... Lue lisää »

Yli puolet suomalaisista käyttää säännöllisesti reseptilääkettä. Viidennes ei kuitenkaa... Lue lisää »

Fimea: Itsehoitolääkkeiden jakelukanavien laajentaminen saattaa heikentää lääkitysturvallisuutta

Lääkejakelu   13.06.2018 16:05  ERJA ELO INGIMAGE

,

Itsehoitolääkkeiden myynti päivittäistavarakaupoista on aiheuttanut eräissä Euroopan maissa ongelmia.

Fimea ja Itä-Suomen yliopisto ovat julkaisseet itsehoitolääkkeiden jakelukanavaa koskevan selvityksen. Selvityksessä tarkasteltiin jakelukanavaan tehtyjen muutosten vaikutuksia Euroopassa.

Selvityksen perusteella jakelukanavien laajentaminen saattaa heikentää lääkitysturvallisuutta. Saatavuuden paranemisella ja joidenkin lääkkeiden aiheuttamien myrkytysten lisääntymisellä on ajallinen yhteys.

Fimean mukaan parantunut lääkkeiden saatavuus voi lisätä myös lääkkeiden tarpeetonta käyttöä. Tutkimustieto itsehoitolääkkeiden käytöstä ja väärinkäytöstä on kuitenkin hajanaista ja perustuu kuluttajien arvioon.

Euroopassa on purettu itsehoitolääkkeiden myyntikanaviin ja hinnoitteluun liittyvää sääntelyä parinkymmenen vuoden aikana.

Muutosten tavoitteena on monessa maassa ollut lääkkeiden hintojen lasku. Katsauksen perusteella ei kuitenkaan voida arvioida, miten sääntelyn purkaminen on vaikuttanut itsehoitolääkkeiden hintoihin tai valikoimaan.

Valvontaan ei riitä resursseja

Jakelukanavan laajentamisen yhteydessä monessa maassa on pyritty varmistamaan lääkitysturvallisuutta lainsäädännön muutoksilla, rajoituksilla ja ohjeilla.

Katsauksen perusteella erilaisten ikä- ja myyntirajoitusten noudattamisessa on kuitenkin merkittäviä puutteita.

Selvityksen perusteella myös päivittäistavarakaupan toimijoiden valvonta on puutteellista. Valvonta on saatettu asettaa esimerkiksi kunnalle, jolla ei ole resursseja tai osaamista. Ongelmana on myös se, että itsehoitolääkkeiden myyntiin liittyviä laiminlyöntejä ei ole sanktioitu.

Edelleen noin puolessa Euroopan maista itsehoitolääkkeitä myydään ainoastaan apteekeissa.

Selvityksessä oli mukana 24 tieteellistä vertaisarvioitua alkuperäistutkimusta ja järjestelmällistä kirjallisuuskatsausta. Itsehoitolääkkeiden jakelukanavia ja hintakehitystä koskevia raportteja on julkaistu myös viranomaisten ja asiantuntijoiden selvityksinä eri maissa, mutta ne eivät ole mukana katsauksessa.

Arkisto


Lääkekorvaukset karkaavat käsistä
22.03.2019 15:24 OLLI-PEKKA TIAINEN

22.03.2019 15:24 OLLI-PEKKA TIAINEN


Tavallisten infektioiden hoito on vaikeutumassa
22.03.2019 11:27 ERJA ELO

22.03.2019 11:27 ERJA ELO


Koivu kukkii tänä keväänä runsaasti
22.03.2019 10:52 ERJA ELO

22.03.2019 10:52 ERJA ELO


Risikko: Apteekkitoiminta on kehittynyt oikeaan suuntaan
21.03.2019 15:22 JUKKA RISIKKO

21.03.2019 15:22 JUKKA RISIKKO


Kysely: Lääkehoitojen tavoitteiden seurannassa parannettavaa
20.03.2019 09:00 ELINA AALTONEN

20.03.2019 09:00 ELINA AALTONEN


Tyypin 2 diabeetikoilla diagnosoidaan vakavampia rintasyöpiä
19.03.2019 09:03 UUTISPALVELU DUODECIM

19.03.2019 09:03 UUTISPALVELU DUODECIM


Hoitoon sitouttamisessa tarvitaan apteekkeja
15.03.2019 15:15 OLLI-PEKKA TIAINEN

15.03.2019 15:15 OLLI-PEKKA TIAINEN


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat
14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI


Ilmansaasteisiin kuolee 800 000 eurooppalaista joka vuosi
14.03.2019 08:35 UUTISPALVELU DUODECIM

14.03.2019 08:35 UUTISPALVELU DUODECIM


Terveystalo kiinnostui apteekin palveluista
08.03.2019 15:55 OLLI-PEKKA TIAINEN

08.03.2019 15:55 OLLI-PEKKA TIAINEN