AATE-ryhmä katsoo, että sen sijaan, että kaikkia asiakkaita neuvottaisiin apteekissa aina samankaltaisen yksityiskohtaisen ”tarkistuslistan” mukaan, huomioon tulisi ottaa jokaisen asiakkaan yksilölliset tiedontarpeet ja tilanteet. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Esitys: Apteekin lääkeneuvonnan tulee perustua asiakkaan tarpeisiin – farmaseuttinen harkinta tulee kirjata lakiin

23.02.2024 | 09:00

Teksti : Hanna Hyvärinen

Asiantuntijaryhmän mukaan sama neuvontasapluuna ei toimi kaikille. Lääkehoidon onnistumisen ja hoitoon sitoutumisen kannalta tehokkaampaa on huomioida potilaiden yksilölliset tilanteet ja tiedontarpeet.

Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen koordinaatioryhmä AATE luovutti torstaina sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ehdotuksensa lääkeneuvonnan kehittämiseksi. Esityksen päälinjausten mukaan apteekin lääkeneuvonnan tulee perustua kunkin asiakkaan tai potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Nämä tarpeet huomioiva farmaseuttinen harkinta tulee myös kirjata lakiin. 

Esitys vastaa STM:n loppuvuodesta 2022 julkaisemaan lääkeneuvontaselvitykseen, joka peräänkuulutti lakisääteisen lääkeneuvonnan yksityiskohtaista määrittelyä. AATE-ryhmä katsoo, että sen sijaan, että kaikkia asiakkaita neuvottaisiin samankaltaisen yksityiskohtaisen ”tarkistuslistan” mukaan, huomioon tulisi ottaa jokaisen asiakkaan yksilölliset tiedontarpeet ja tilanteet. 

Ryhmän mukaan mahdolliset neuvonnan tarkistuslistat eivät huomioi esimerkiksi erilaisia erityis- ja poikkeustilanteita ja asiakkaan kehittyviä tarpeita, kun tämä vaikkapa ikääntyy tai kun lääkityksen kokonaisuuteen tulee muutoksia.

Neuvonta on keskeinen osa hoitoa 

AATE-ryhmän esitys korostaa, että apteekkien antama lääkeneuvonta on keskeinen osa potilaiden lääkehoitoa, ja sen tulee tukea rationaalisen lääkehoidon toteutumista riippumatta sitä, missä kanavassa asiakas asioi. Esityksen mukaan farmaseuttisten asiantuntijoiden työpanos on kohdennettava ennen muuta lääkehoidon onnistumisen varmistamiseen sekä hoitoon sitoutumisen ja omahoidon edistämiseen. 

AATE-ryhmässä on mukana useita farmasian alan asiantuntijoita ja organisaatioita, muiden muassa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi, Farmasian oppimiskeskus sekä Apteekkariliitto, Farmasialiitto ja Proviisoriyhdistys. Kaikkiaan esityksen linjauksia on ollut työstämässä lähes 200 apteekkifarmasian ammattilaista. 

STM:n puolesta esityksen vastaanottivat hallitusohjelman lääke- ja apteekkikirjausten koordinoinnista vastaava johtava asiantuntija Lauri Pelkonen ja asiantuntija Aleksi Westerholm