Monikanavarahoitusta ollaan purkamassa. kuva: Ingimage
Uutinen

Apteekkariliitto: Avohoidon lääkekorvausjärjestelmän toimeenpano on säilytettävä Kelalla

02.09.2021 | 09:47

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehdoista Apteekkariliitto näkee järkevimmäksi mallin, jossa lääkehoitojen järjestämisvastuu säilyisi nykyisellään, mutta rahoitusvastuu siirtyisi osittain hyvinvointialueille.

Suomessa valmistellaan monikanavarahoituksen purkamista osana pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

STM:n asettama valmisteluryhmä sai kesäkuussa valmiiksi työnsä, jossa se esittää monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja. Käsittelyä jatketaan myöhemmin asetettavassa parlamentaarisessa työryhmässä. 

Tällä välin vaihtoehtoiset mallit ovat olleet lausuntokierroksella.

Apteekkariliitto toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että malli A on avohuollon apteekkien näkökulmasta kannatettavin. Siinä järjestämisvastuu säilyisi nykytilan mukaisena, mutta hyvinvointialueilla olisi laitoshoidon ja osittainen avohoidon lääkehoitojen rahoitusvastuu. 

– Malli B vaikuttaa käytännössä toimimattomalta. Siinä yksityisessä terveydenhuollossa määrätyt lääkkeet rahoitettaisiin eri tavoin kuin julkisessa terveydenhuollossa määrätyt lääkkeet, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Apteekkariliitto arvioi lausunnossaan, että hoidon kokonaiskustannusten ja kustannusvaikuttavuuden tulisi aina olla tärkein hoitopäätöksiä ohjaava tekijä.

Valittavan mallin tulee vähentää osaoptimointia laitos- ja avohoidon rajapinnalla ja varmistaa potilaiden oikeus katkeamattomaan lääkehuoltoon.

– Lääkehuollon toimijoiden kannalta on ensisijaisen tärkeää, että rajapinta ja lääkehuollon vastuut laitos- ja avohoidon välillä pysyvät jatkossakin selkeinä. Lääkehoitoprosessin sujuvuutta ja turvallisuutta rajapinnalla on ehdottomasti tarpeen kehittää, Sandler toteaa.

Yhteistyö Kelan kanssa toimii

Apteekkariliitto toteaa lausunnossaan, että avohoidon lääkekorvaukset toteutuvat tällä hetkellä apteekkien toteuttaman suorakorvausmenettelyn ansiosta yhdenveroisesti, sujuvasti ja kustannustehokkaasti. 

– Avohoidon lääkekorvausjärjestelmän toimeenpano on säilytettävä Kelalla. Kansalaisten yhdenvertaisuuden takaamiseksi on lääkekorvausjärjestelmän oltava valtakunnallinen ja sen toimeenpanijana vain yksi taho, Sandler sanoo. 

Kelan ja apteekkien välinen lääkekorvauksiin, tilityksiin, toimeentulotukiasioihin liittyvä tiedonsiirto ja -hallinta on täysin digitaalista ja pitkälle automatisoitua, eikä sen korvaaminen useamman uuden toimijan rakentamalla järjestelmällä ole Apteekkariliiton mukaan realistista.

Osittainenkin rahoitusvastuun siirto hyvinvointialueille kannustaisi Apteekkariliiton mukaan alueita ohjaamaan lääkehoitoja rationaaliseen ja kustannusvaikuttavaan suuntaan ja on siten kannatettavaa.

Erilaisten mallien aiheuttamia kustannuksia on liiton mukaan syytä arvioida valmistelun seuraavassa vaiheessa.