Kuva: iStock
Uutinen

Apteekkariliitto: Apteekkeihin kohdistuvat leikkaukset ovat edelleen suuret

12.10.2022 | 08:28

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkariliitto antoi lausuntonsa hallituksen esittämästä lääketaksamuutoksesta ja apteekkiverosta. Liiton mukaan suunta on oikea, joskin leikkausehdotus on edelleen ennennäkemättömän suuri.

Apteekkariliitto jätti maanantaina lausuntonsa hallituksen esittämästä lääketaksamuutoksesta ja apteekkiverosta.

Uusimmassa, perjantai-iltana lausunnoille tulleessa ehdotuksessa apteekkeihin ensi vuonna kohdistuvia lääkesäästöjä ehdotetaan kohtuullistettavIksi verrattuna edelliseen esitykseen. Myös kalliisiin lääkkeisiin kohdistuvaa apteekkiveroa kevennettäisiin.

Apteekkien reseptilääketaksaan kohdistuva leikkaus olisi tuoreimman esityksen mukaan hiukan alle 40 miljoonaa euroa. Leikkauksen kokonaissumma on pienentynyt merkittävästi, sillä valmistelun alkuvaiheessa puhuttiin jopa liki 100 miljoonan euron leikkauksesta.

Apteekkariliiton mukaan suunta on oikea, joskin leikkausehdotus on edelleen ennennäkemättömän suuri. Liiton laskelmien mukaan summa vastaa keskimäärin liki 8 prosentin leikkausta apteekkien kokonaismyyntikatteeseen.

– Apteekkitaloutta tulisi tarkastella kokonaisuutena ja huomata, että apteekkien kustannukset nousevat korkean inflaation, varautumiseen liittyvien tietotekniikkakustannusten ja lääketukkujen kohonneiden toimitusmaksujen takia, toteaa Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Vakavin puute esitysluonnoksessa on Hirvosen mukaan se, ettei leikkauksen ja liiketoiminnan kulujen nopean kasvun kokonaisvaikutusta apteekeille ole lainkaan arvioitu.

Esitysluonnos ja Apteekkariliiton lausunto löytyvät Lausuntopalvelusta.

Lääkkeet halpenevat, apteekin kulut kasvavat

Hirvonen muistuttaa, että apteekkitoimiala on täysin poikkeuksellinen siinä, että lääkkeiden kuluttajahinnat laskevat hintasääntelyn ansiosta myös voimakkaan inflaation aikana, mutta apteekin toiminnan kulut kasvavat.

– Apteekit eivät voi viedä kohonneita kustannuksia tuotteiden hintoihin, kuten muissa yrityksissä tehdään, Hirvonen alleviivaa.

Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat laskivat elokuussa vuoden takaisesta yli 5 prosenttia. Samana aikana ruoka kallistui 12,5 prosenttia.

Apteekkariliitto huomauttaa, että leikkaamalla reseptilääkkeiden myyntikatetta apteekkeja kannustetaan lisäämään vapaan kaupan tuotteiden myyntiä.

– Tämä ei ole lääkkeiden käyttäjien, terveydenhuollon eikä rationaalisen lääkehoidon kannalta tarkoituksenmukaista, sillä se johtaa toiminnan päähuomion keskittymiseen muuhun kuin apteekin ydintehtäviin.

Rakenteellinen kokonaisuudistus tarvitaan edelleen

Apteekkariliiton mukaan hyvää hallituksen esitysluonnoksessa on se, että siinä on pyritty lieventämään niin sanottua kalliiden lääkkeiden ongelmaa, eli sitä, että lääketaksan tuoma kate jää pienemmäksi kuin kalliin lääkkeen myynnistä perittävä apteekkivero. Liiton mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta apteekkitalouden rakenteelliselta kokonaisuudistukselta, jossa apteekkiveron perusteeksi muutetaan lääkemyynnin myyntikate.

– Uudistus tulisi tehdä pikimmiten, viimeistään tulevan hallituskauden aluksi, Hirvonen sanoo.

Lääketaksa-apteekkiverokokonaisuus on apteekkisääntelyn keskeinen elementti, jolla on vahva sosiaalipoliittinen tavoite. Sillä varmistetaan maankattava apteekkien lähipalveluverkosto, kansalaisten yhdenvertaisuus lääkkeiden hankinnassa ja lääkkeiden hinnoittelun läpinäkyvyys.

Apteekkariliitto ehdottaa, että osana parhaillaan käynnissä olevaa lääkeasioiden uudistusta tarkastellaan myös sitä, onko lääketaksasta syytä säätää lain tasolla nykyisen asetuksen sijaan. Näin voitaisiin varmistaa, että lääketaksaa ja apteekkiveroa tarkasteltaisiin jatkossakin kokonaisuutena ja apteekkijärjestelmän tavoitteiden lähtökohdista.