Kuva: Ingimage
Artikkeli

Päivittyvä seuranta | Apteekkariliitto kannattaa rokotusoikeuden antamista farmaseuteille ja proviisoreille

14.02.2024 | 09:37

Teksti : Toimitus

Tähän juttuun on koottu lääkeasioiden uudistusta koskevat keskeiset tapahtumat. Juttu päivittyy.

Lääkeasioiden uudistus on yli hallituskausien ulottuva hanke, jonka tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.

Lääkeasioiden uudistuksen toimeenpano koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen
  2. Apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittäminen
  3. Tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittäminen

 

14.2.2024 | Lausunto: Apteekkariliitto kannattaa rokotusoikeuden antamista farmaseuteille ja proviisoreille

Liiton mukaan rokotusoikeuden laajentamisella voidaan parantaa rokotusten saavutettavuutta ja rokotuskattavuutta. Samalla helpotetaan työtaakkaa muualla terveydenhuollossa.

Jutun voit lukea täältä.

26.1.2024 | STM nimesi työryhmän valmistelemaan joidenkin itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on nimennyt työryhmän valmistelemaan joidenkin yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista myös muualla kuin apteekeissa myytäväksi. Apteekkariliiton Inka Puumalainen korostaa, että tavoitteena tulee olla rationaalisen lääkehoidon turvaaminen, ei myynnin lisääminen.

Jutun voit lukea täältä.

18.1.2024 | Biologinen lääke voidaan pian vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtoehtoon – tavoitteena vähentää valtion lääkekorvauskustannuksia

Potilaalle määrätty biologinen lääke voidaan huhtikuusta 2024 alkaen vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen. Lääkevaihdolla halutaan lisätä hintakilpailua ja vähentää lääkekorvauskustannuksia.

Jutun voit lukea täältä.

Kuva: Mikko Kekäläinen

28.12.2023 | STM ehdottaa rokotusoikeuden laajentamista farmaseutteihin ja proviisoreihin

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa, että rokotusasetusta muutettaisiin niin, että jatkossa myös proviisorit ja farmaseutit olisivat oikeutettuja antamaan rokotuksia pistoksina säädetyin edellytyksin.

Jutun voit lukea täältä.

21.12.2023 | STM asettaa työryhmän arvioimaan itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamista

Valmistelun tukena on Fimean julkaisema selvitys itsehoitolääkkeiden myynnistä apteekkien ulkopuolella. Fimea suhtautuu myyntikanavan laajentamiseen kriittisesti.

Jutun voit lukea täältä.

21.11.2023 | Paneeli: Tulevaisuuden apteekki varmistaa turvallisen lääkehoidon

Apteekkariliiton syysseminaarin paneelissa otettiin suorasanaisesti kantaa apteekkeja koskeviin hallitusohjelmakirjauksiin.

Jutun voit lukea täältä.

28.9.2023 | Lääkäriliitto: Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto laskee lääkkeiden hintoja merkittävästi – apteekeilla samalla näytön paikka

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen uskoo, että apteekkivaihto lisää kilpailua biologisissa lääkkeissä samalla tavalla kuin se on lisännyt muissakin lääkkeissä. Lääkäreiden toimintaan biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämisessä Lääkäriliitto ei ota kantaa.

Koko jutun voit lukea täältä.

Kuva: Roni Rekomaa

31.8.2023 | Fimea pitää apteekkitalouden uudistamista tarpeellisena

Fimean mukaan ennen uusia säästötoimia tulisi tarkastella jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

– Ylipäätään, tehtiinpä mitä tahansa, aina tulisi seurata ja arvioida tehtyjen toimien vaikutuksia. Niin nytkin. Ensin pitäisi selvittää tämänhetkinen tilanne ja edellisten uudistusten vaikutukset ennen kuin lähdetään tekemään uusia toimia, painottaa kehittämisasiantuntija Leena Reinikainen.

Koko jutun voit lukea täältä.

28.8.2023 | STM esittää lääkesäästöjen lykkäämistä vuodella

Petteri Orpon (kok) hallituksen hallitusohjelmaan kirjatut 30 miljoonan euron vuosittaiset valtion lääkesäästöt siirtynevät vuodella eteenpäin. Asia selviää tänään julkaistusta sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioehdotuksesta, joka etenee seuraavaksi hallituksen budjettiriihtä (19.-20.9.) kohti.

Koko jutun voit lukea täältä.

25.8.2023 | Apteekkariliitto: Näin apteekkitaloutta tulisi uudistaa säästöjen saamiseksi

Apteekkariliiton mukaan ministeriön tulisi tehdä kattava selvitys siitä, miten apteekkien toiminta vaikuttaa koko yhteiskunnan talouteen. Huomioon tulisi ottaa myös rationaalisesta lääkehoidosta koituvat terveyshyödyt sekä lisääntyvät elin- ja työvuodet.

Apteekkiveroon liitto ehdottaa useita uudistuksia.

Koko jutun voit lukea täältä.

16.6.2023 | Hallitusohjelma tuo muutoksia apteekkijärjestelmään – Apteekkariliiton mukaan kirjaukset osin ristiriidassa keskenään

Hallitusohjelmassa haetaan lääkesäästöjä, pyritään hyödyntämään apteekkien terveysosaamista ja vapautetaan sääntelyä selvitysten pohjalta. Lääkkeiden arvonlisävero nousee, mutta myös apteekkitalouden kokonaisuudistus toteutunee.

Koko jutun voit lukea täältä.

28.4. 2023 | APTEEKKARI 2023: Tulevalta hallitukselta toivotaan lääkkeiden saatavuuden ja rationaalisen lääkehoidon turvaamista

Järjestyksessään jo 30. APTEEKKARI-tapahtuma alkoi torstaina terveisillä tulevalle hallitukselle. Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Kanerva toivoi, että tuleva hallitus keskittyisi lääkehuollon ja lääkehoidon todellisiin ongelmiin.

STM:ssä toivotaan, että lääkeasioiden uudistus jatkuu ja muutoksia tehdään terveydenhuollon lähtökohdista.

Koko jutun voit lukea täältä.

31.3.2023 | Jatkuuko lääkeasioiden uudistus, kun valta vaihtuu?

Kysyimme asiaa sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Anne Hautalalta.

Jutun voit lukea täältä.

10.2.2023 | Sote-valiokunnan mietintö biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta valmistui

Sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi torstaina mietintönsä biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta. Hallituksen esityksen mukaan biologisten lääkkeiden vaihto apteekissa tulisi mahdolliseksi vuoden 2024 alusta. Esityksen tavoitteena on biologisten lääkkeiden hintakilpailun lisääminen ja sitä kautta säästöt lääkekorvausmenoihin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa mietinnössään, että se pitää hallituksen esityksen tavoitteita tärkeinä ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutamin, lähinnä voimaantulon porrastamiseen ja lääkitysvirheiden estämiseen liittyvin muutoksin.

Koko jutun voit lukea täältä.

1.2.2023 | Ministeriön selvitys: Apteekkitaloutta täytyy uudistaa

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmän alainen apteekkijaos ehdottaa apteekkitalouden kokonaisuudistuksen käynnistämistä. Ehdotus löytyy keskiviikkona julkaistusta, apteekkijärjestelmän kehittämistä koskevasta selvityksestä.

Selvityksen mukaan apteekkivero ja lääketaksa tulee uudistaa yhdessä siten, että uudistuksessa huomioidaan apteekkien kannattavuus ja turvataan maanlaajuinen apteekkiverkosto, rationaalisen lääkehoidon tuki, lääkitysturvallisuus sekä lääkkeiden saatavuus.

Selvityksessä painotetaan, että apteekkijärjestelmän uudistamista tulee valmistella terveyspoliittisista lähtökohdista, asiakkaita ja yhteiskuntaa hyödyttävänä hallittuna kokonaisuutena. Lisäksi uudistamista tulee jatkossakin tehdä yhdessä sote-alan muun kehittämisen kanssa.

Koko jutun voit lukea täältä.

11.11.2022 | Farmasian Päivät: Lääkeasioiden uudistus etenee – lähtökohdat herättävät kysymyksiä

Marraskuussa järjestetyillä Farmasian Päivillä kysyttiin, tehdäänkö lääkeasioiden uudistusta terveyspoliittisista lähtökohdista vai puhtaasti säästösyistä. Asiakkaiden mukaan nykyapteekissa parhaiten toimii kaikki.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) erityisasiantuntija Anne Hautala esitteli muun muassa tähänastisten, nykyjärjestelmää kuvaavien selvitysten tuloksia. Hautala esitteli sekä nykyjärjestelmän hyviä puolia että kehittämiskohteita.

Kommenttipuheenvuoroja esittivät Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh, Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi ja Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Koko jutun voit lukea täältä.

Apteekkien lääkeneuvontaa koskevan selvityksen mukaan lääkkeiden käyttäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä apteekkien lääkeneuvontaan, ja apteekit ovat väestön tärkeimpiä lääketiedon lähteitä. Kuva: Vuokko Salo

10.11.2022 | Selvitykset: Apteekit ovat suomalaisille yksi tärkeimmistä lääketiedon lähteistä

STM julkaisi Fimean selvitykset eurooppalaisista apteekkijärjestelmistä ja apteekkien lääkeneuvonnasta.

Suomen apteekkien lääkeneuvontaa koskevan selvityksen mukaan lääkkeiden käyttäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä apteekkien lääkeneuvontaan, ja apteekit ovat väestön tärkeimpiä lääketiedon lähteitä. Selvityksessä esiin nousseet kehitystarpeet koskevat ennen muuta asiakkaan yksilöllisiä tarpeita huomioivaa neuvontaa ja neuvonnan tasalaatuisuutta.

Euroopan apteekkijärjestelmiä koskevan selvityksen mukaan Suomen apteekkijärjestelmässä on sekä yhtäläisyyksiä että eroja eri Euroopan maiden apteekkijärjestelmiin verrattuna.

Koko jutun voit lukea täältä.

2.11.2022 | Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä: Annosjakelu tuottaa laajalti yhteiskunnallista hyötyä

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä kävi lokakuussa läpi muun muassa annosjakelutoimintaa. Muistiossaan koordinaatioryhmä toteaa, että annosjakelu on pääsääntöisesti laadukasta ja tuottaa laajalti yhteiskunnallista hyötyä.

Koko jutun voit lukea täältä.

27.10.2022 | Hallituksen esitys lääkesäästöistä eduskunnalle – lopullinen leikkaussumma noin 20 miljoonaa euroa

Hallituksen esitys lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi etenee eduskuntaan. Esityksessä on kyse pitkään valmistelluista lääkesäästöistä, joilla rahoitetaan ensi vuonna tiukentuvaa, sitovaa hoitajamitoitusta. 

Lopullisen esityksen mukaan reseptilääkkeiden lääketaksaa ehdotetaan leikattavaksi 39,3 miljoonalla eurolla vuoden 2021 lääkemyyntitietoihin perustuen ja lääkemyynnin kasvu huomioiden. Leikkausta kuitenkin kompensoidaan apteekkiveron keventämisellä kalliissa lääkkeissä.

Koko jutun voit lukea täältä.

25.10.2022 | Apteekkialan järjestöt: Apteekkialaa uudistettava maltilla – ei uutta taksiuudistusta

Apteekkialaa edustavat järjestöt PAM, Farmasialiitto ja Apteekkariliitto julkistivat yhteisen kannanottonsa uudistuksen toteuttamisesta. Järjestöt esittävät yhteisenä näkemyksenään, että apteekkialan uudistukset tulee tehdä maltilla ja apteekkitoiminnan terveydenhuollollisia tavoitteita kunnioittaen.

Koko jutun voit lukea täältä.

30.9.2022 | Fimea: Sivuapteekkien toimintaedellytyksiä arvioitava osana lääkeasioiden uudistusta

Fimean mukaan epävarmat tulevaisuudennäkymät näkyvät niin lupien hakijamäärissä kuin luvista luopumisissa.

Koko jutun voit lukea täältä.

13.12.2021 | Ministeri Hanna Sarkkinen: Apteekkiala uudistusten keskellä, ministeriöllä kokonaisuus hallussa

Ministyeri Hanna Sarkkinen kertoi Apteekkari-lehden Tekijä-haastattelussa, että apteekkiala on muutosten edessä pääasiassa siksi, että aiemmilta hallituskausilta on jäänyt patoutunutta kehitysvelkaa. 

– Liikkeelle lähti paljon palloja, jotka ovat olleet odottamassa eli väistämättä moni asia etenee nyt rinnakkain. STM:n vastuulla on pitää kokonaisuus hallinnassa, ettei tule ennakoimattomia yhteisvaikutuksia.

Koko jutun voit lukea täältä.

1.12.2021 | "Verkkoapteekkia tulee kehittää asiakkaiden tarpeista"

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjesti marraskuun lopulla apteekkien verkkopalvelutoimintaa ja sen kehittämistä koskevan keskustelutilaisuuden. Tilaisuuden tarkoituksena oli keskustella näkemyksistä ja kehitysehdotuksista verkkoapteekkitoiminnan valmistelun tueksi.

STM:n mukaan tilaisuuteen osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että verkkoapteekkitoimintaa koskevien kehitysehdotusten pitää lähteä asiakkaiden tarpeista ja mahdollisten muutosten tulee palvella asiakkaita ja lääkkeiden käyttäjiä.

Koko jutun voit lukea täältä.

23.6.2021 | Hallituksen esitys lääkelain muutoksista eduskuntaan – itsehoitolääkkeille ehdotetaan enimmäishintaa

Hallituksen esitys lääkelain muutoksista etenee eduskuntaan. Esityksessä ehdotetaan useiden apteekkitoimintaa koskevien säännösten muuttamista lääkkeiden saatavuuden tukemiseksi.

Esitysluonnoksessa halutaan muun muassa laajentaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mahdollisuuksia päättää uusien apteekkien perustamisesta.

Apteekin palvelupisteessä puolestaan voitaisiin jatkossa harjoittaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää palvelutoimintaa.

Itsehoitolääkkeille ehdotetaan esityksessä enimmäishintaa. Hallituksen mukaan apteekit voisivat tällöin kilpailla näiden lääkevalmisteiden hinnoilla alentamalla itsehoitolääkkeen vähittäishintaa enintään apteekin katteen verran, jolloin asiakkaat voisivat saada itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin.

Koko jutun voit lukea täältä.

10.2.2021 | Apteekkariliitto kirittää apteekkialan uudistuksia

Apteekkariliitto toivoo, että hallitus antaisi pitkään valmistelussa olleet lääkelain muutosehdotukset eduskunnalle heti kevätistuntokauden aluksi. Muutoksilla lyhennetään muun muassa uusien apteekkien perustamiseen liittyviä valitusprosesseja.

Koko jutun voit lukea täältä.

9.2.2021 Lääkeasioiden uudistukseen nimettiin apteekkijaos

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä on nimennyt apteekkijaoksen, joka on yksi kolmesta koordinaatioryhmän alle nimettävästä jaoksesta.

Apteekkijaoksen tehtävänä on tukea apteekkitalouden ja lääkejakelun kehittämiskokonaisuuden valmistelua lääkeasioiden uudistuksessa.

Koko jutun voit lukea täältä.

11.11.2020 | KKV ehdottaa useita muutoksia apteekkialalle – Apteekkariliiton mielestä alaa kannattaa uudistaa vaiheittain

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on laatinut laajan selvityksen Suomen apteekkimarkkinasta ja ehdottaa siihen useita muutoksia. KKV:n muutoslistalla ovat kaikki nykyisen apteekkijärjestelmän keskeiset elementit: lääketaksa ja apteekkivero, apteekkien lupaprosessi ja omistus sekä itsehoitolääkkeiden myynti.

Apteekkariliitto muistuttaa, että apteekkijärjestelmää koskevissa uudistuksissa on viime kädessä kyse siitä, asetetaanko uudistukselle terveyspoliittiset vai kilpailupoliittiset tavoitteet.

Koko jutun voit lukea täältä.

9.11.2020 | Pekonen: Lääkelain uudistamisesta tulossa hallituksen esitys ennen joulua

APTEEKKARI 2020 -tapahtumassa puhunut sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoi apteekkialan tulevista uudistuksista.

Ministeri muistutti, että maan hallitus on sitoutunut uudistamaan lääkehuollon kokonaisuutta pitkäjänteisesti lääkeasioiden tiekartan suuntaviivojen mukaisesti.

Koko jutun voit lukea täältä.

24.6.2020 | Apteekkariliitto ehdottaa lääkkeiden hintoja alentavaa uudistusta

Apteekkariliitto ehdottaa uutta mallia lääkkeiden hinnoitteluun. Malli laskisi kaikkien reseptilääkkeiden hintoja keskimäärin 4,3 prosenttia, kalleimpien jopa lähes 9 prosenttia.

Apteekkariliiton ehdottama malli vastaa myös hallituksen tavoitteeseen alentaa lääkekorvausmenojen valtion osuutta sekä ajankohtaiseen elvytystarpeeseen.

Koko jutun voit lukea täältä.

21.1.2019 | Pääkirjoitus: Ministeriö piirsi tiekartan lääkeasioiden uudistamiseen

STM julkaisi helmikuun alussa virkamiesmuistion lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. Hallituksen tilaama muistio keskittyy rationaalisen lääkehoidon edistämiseen ja sote-uudistuksen edellyttämiin muutoksiin, mutta käsittelee myös apteekkijärjestelmän uudistamisen vaihtoehtoja.

Muistiossa on hahmoteltu kolme apteekkijärjestelmän ja apteekkitalouden toteuttamismallia – kokonaisuudistus,
keskitie tai nykyjärjestelmän kehittäminen – niiden keskeisiä piirteitä sekä sääntelyn ja lisäselvitysten tarvetta kussakin mallissa.

Koko pääkirjoituksen voit lukea täältä.