Hyppää sisältöön

Suomen Apteekkariliiton syysseminaarin paneelissa keskusteltiin tulevaisuuden apteekista. Aihetta lähestyttiin pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitusohjelman kautta.

Syvään päätyyn mentiin heti alkuun, kun keskustelijoilta kysyttiin, miten he uudistaisivat apteekkitaloutta. Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen muistutti, että Fimea teki jo vuona 2010 aloitteen uudistuksen valmistelusta. Nyt tulisi Pelkosen mukaan keskustella ihan aluksi siitä, mistä apteekin talouden ja tulojen ylipäätään tulisi rakentua.

– Maksetaanko apteekeille lääkkeen hinnasta vai jostain muusta, Pelkonen kiteytti ydinkysymyksen.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) erityisasiantuntija Anne Hautala katsoi, että uudistuksessa on lähdettävä sen määrittelystä, mikä on apteekin tehtävä ja rooli yhteiskunnassa. Hautalan mukaan huomioon tulee ottaa niin neuvonta, maankattavan apteekkiverkoston säilyminen kuin myös lääkkeiden saatavuus.

– Apteekkitalous ja apteekkijärjestelmä muodostavat kokonaisuuden, hän painotti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston entinen tutkimusjohtaja, hiljattain Valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen siirtynyt Tuulia Hakola-Uusitalo puolestaan korosti talouden uudistamisessa vaiheistusta ja vaikutusarviointia.

Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi lähti siitä, että uudistuksessa huomioitaisiin apteekin rooli rationaalisen lääkehoidon varmistajana.

– Apteekin saamien korvausten ei pitäisi määräytyä sen mukaan, paljonko apteekeissa myydään lääkkeitä, vaan sen mukaan, mikä on apteekin työn vaikuttavuus.

Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen muistutti liiton ehdotuksesta apteekkitalouden uudistamiseksi ja arveli, että uudistuksessa tulee joka tapauksessa kiire.

– Uudistuksen tulee varmistaa, että apteekin perustyö on jatkossakin kannattavaa, Hirvonen totesi.

Mitä itsehoitolääkkeiden vapauttamisella halutaan?

Apteekin talouteen vaikuttavat myös itsehoitolääkkeet. Hallitusohjelmassa harkitaan niiden myynnin osittaista vapauttamista apteekkien ulkopuolelle. Tuulia Hakola-Uusitalo kehotti päättäjiä laskemaan, mikä on apteekkien toimintakyky, jos itsehoitolääkkeiden myynti siirtyy muualle, ja miten tämä vaikuttaa lääkehoidon saatavuuteen kokonaisuudessaan.

Apteekkariliiton Hirvonen totesi hallitusohjelmakirjauksen olevan rationaalisen lääkehoidon näkökulmasta surullinen.

– Itsehoitolääkkeet ovat apteekissa, jotta niitä käytettäisiin oikein. Saatavuus lisää aina käyttöä, tämä on nähty jo nikotiinikorvausvalmisteissa, Hirvonen muistutti.

Hänen mukaansa Fimealla on keskeinen rooli siinä, mikä itsehoitolääkkeiden tulevaisuus on.

Fimean Eija Pelkonen otti pallosta kiinni, ja totesi, että asiaa tulee katsoa nimenomaan rationaalisen lääkehoidon näkökulmasta.

– Täytyy miettiä, mitä muutoksella tavoitellaan. Onko tavoite itsehoitolääkkeiden käytön lisääminen.

Farmasialiiton Pirttijärvi totesi, ettei vapauttamisessa ole ”mitään järkeä”.

– Ne lääkkeet, joita kauppaan ilmeisesti kaivataan, ovat lääkkeitä, jotka Fimea on listannut riskilääkkeiksi. Olen tehnyt itse satoja lääkehoidon arviointeja ja nähnyt, että näiden lääkkeiden vääränlaisen käytön haitat eivät ole vähäisiä ja ne tuovat myös kustannuksia. Myynnin vapauttaminen on pelottava ja kallis visio.

Tehtävät ja toimintaedellytykset tasapainoon

Mikä sitten tulisi olla apteekin rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Maija Pirttijärven mukaan etenkin sosiaalihuollon yksiköissä on kovat tarve lääkitysturvallisuuteen liittyvälle ohjaukselle, ja apteekeilla olisi tässä annettavaa. Pirttijärven mukaan on kuitenkin selvää, ettei tällaista ylimääräistä työtä voida tehdä ilman korvausta.

Myös Fimean Pelkonen näki apteekin roolin ennen muuta lääkitysturvallisuuden takaajana. Hänen mukaansa alueilla tulisi löytää ne keinot, jotka milläkin paikkakunnalla toimivat parhaiten.

Merja Hirvonen painotti, että ennen uusia tehtäviä on varmistettava, että tehtävät ja apteekkien toimintaedellytykset ovat tasapainossa ja apteekeissa on riittävästi työvoimaa.

– Tällä hetkellä nämä eivät ole balanssissa. Muutoin apteekeilla on kyllä kaikki edellytykset ottaa rooli osana sotea.

Hirvonen myös peräänkuulutti kansallista ohjausta, jotta apteekit todella saadaan elimelliseksi osaksi terveydenhuoltoa.

Hakola-Uusitalo puolestaan ihmetteli apteekkien toimintarajoituksia lääkkeiden vaihtotilanteissa.

– Työnjaon erikoisuus pistää jopa ekonomistin silmään. Että farmasian ammattilaisen täytyy kysyä lääkäriltä lupa vaihtaa valmiste, jonka kemiasta hän varmasti itse tietää enemmän kuin tämä lääkäri.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times