Hyppää sisältöön

Lääkevaihdolla halutaan lisätä hintakilpailua ja vähentää lääkekorvauskustannuksia. Fimea muistuttaa, että biosimilaarit ovat yhtä tehokkaita kuin biologiset alkuperäislääkkeet.

Potilaalle määrätty biologinen lääke voidaan huhtikuusta 2024 alkaen vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen. Lääkevaihdolla halutaan lisätä hintakilpailua ja vähentää lääkekorvauskustannuksia.

Biosimilaarit lisäävät hintakilpailua biologisten valmisteiden välillä, ja niiden avulla voidaan saada merkittäviä säästöjä valtion lääkekustannuksiin. Biosimilaarit myös tuovat useampia vaihtoehtoja sairauksien hoitoon ja voivat parantaa sitä kautta biologisten lääkkeiden saatavuutta.

Fimea muistuttaa, että lääkäreillä on ollut jo vuodesta 2017 alkaen lakisääteinen velvollisuus määrätä edullisinta potilaan hoitoon soveltuvaa biologista lääkettä. Huhtikuun 2024 alussa vaiheittain käynnistyvä biologisten lääkkeiden lääkevaihto mahdollistaa lääkkeen vaihdon edullisempaan valmisteeseen myös apteekissa. 

Biologinen alkuperäislääke ja biosimilaari ovat hoidollisesti samanarvoisia

Biologisessa lääkkeessä vaikuttava aine on biologinen aine. Biologinen lääke annetaan yleensä infuusiona laskimoon tai pistoksena ihon alle.

Biologisia lääkkeitä käytetään muun muassa diabeteksen, reumasairauksien, tulehduksellisten suolistosairauksien, astman ja syövän hoitoon. Biologisten lääkkeiden lääkemääräykset ovat voimassa vain vuoden kerrallaan.

Biosimilaari on samankaltainen, yhtä tehokas ja yhtä turvallinen kuin alkuperäinen biologinen lääke. Se sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäislääke.     

Lääkevaihdon laajeneminen toteutetaan porrastetusti 

Ensimmäisenä lääkevaihdon piiriin tulevat huhtikuusta 2024 alkaen enoksapariinivalmisteet, joita käytetään laskimotukosten estoon ja hoitoon. Tammikuussa 2025 lääkevaihto apteekeissa laajenee insuliineja lukuun ottamatta kaikkiin muihin biologisiin lääkkeisiin, joilla hoidetaan esimerkiksi reumaa, psoriasista, astmaa ja tulehduksellisia suolistosairauksia. 

Diabeteksen hoidossa käytettävien glargininsuliinien lääkevaihto alkaa huhtikuussa 2025 ja muiden pitkävaikutteisten insuliinien tammikuussa 2026. Lyhytvaikutteiset insuliinit eivät kuuluu lääkevaihdon piiriin. Alle 18-vuotiaiden potilaiden biologisia lääkkeitä ei vaihdeta apteekissa. Fimean lääkehaun avulla voi tarkistaa, mitkä lääkkeet ovat biologisia lääkkeitä. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määrittelee keskenään vaihtokelpoiset biologiset lääkkeet neljä kertaa vuodessa.

Apteekit opastavat antolaitteiden käytössä

Alkuperäisen biologisen lääkkeen ja biosimilaarin antolaitteiden toiminta voi erota toisistaan. Vaihtokelpoisten valmisteiden antolaitteet ovat kuitenkin siinä määrin samankaltaisia, että vaihto voidaan toteuttaa turvallisesti apteekin farmaseuttisen henkilökunnan antaman laiteneuvonnan jälkeen.

Apteekit opastavat antolaitteiden käytössä.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times