Rouvan omaiset olivat hämmästyneitä lääkityksen tarkistamisen jälkeen tapahtuneesta muutoksesta. Rouvan vireystila oli parempi ja puhekin selkeämpää. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen. Kuva: iStock
Artikkeli

Lääkitysmuutos piristi viikossa

20.01.2021 | 09:56

Teksti : Nina Ranttila

Jaa artikkeli:

Iäkkään rouvan lääkityksessä oli muun muassa väsymystä ja ummetusta aiheuttavaa lääkekuormaa. Muutosten jälkeen rouva piristyi ja nukkui ja söi hyvin. Myös vatsa toimi paremmin.

89-vuotiaalla naisella oli verisuoniperäinen dementia, korkea verenpaine ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Lisäksi hänellä oli diagnosoitu NPH-oireyhtymä. Oikeassa lonkassa oli todettu kulumaa. 

Naisen hemoglobiini-arvo (Hb 71) oli alhainen, verenpaine (137/90) lähellä viitearvoja. Munuaisten toimintaa kuvaava GFR-arvo (69 ml/min) viittasi lievään munuaisten vajaatoimintaan. Natriumarvo (140 mmol/l) oli hieman matala. 

Nainen asuu tehostetun palveluasumisen yksikössä ja on ympärivuorokautisessa hoidossa. Lääkkeet toimitetaan apteekin annosjakelun kautta.  

Rouva oli hiljattain ollut tarkkailussa osastolla peräsuolen vuodon vuoksi. Hänen tyttärensä otti yhteyttä apteekkiin ja pyysi lääkehoidon kokonaisarviointia. Epäilys oli, että sairaalajakson jälkeen tehdyt muutokset lääkityksessä aiheuttivat haittavaikutuksia. Äiti oli hyvin väsynyt eikä jaksanut enää edes syödä itsenäisesti. Vatsa oli kova. 

Ratkaisu 

Kävin rouvan lääkitykseen ja yleisvointiin liittyvät huomiot läpi sairaanhoitajan ja geriatrin kanssa.  

Lääkityksessä oli paljon antikolinergisia haittoja, kuten väsymystä ja ummetusta, aiheuttavaa lääkekuormaa. Kipuihin oli määrätty buprenorfiini, mielialan kohottamiseen duloksetiini ja iltaväsymykseen memantiini. Lisäksi ennen hoitotoimenpiteitä tarvittaessa annettiin oksikodonia.  

Ehdotin duloksetiinin tauottamista ja mielialan seurantaa. Lääke soveltuu varauksin iäkkäille, koska se lisää serotoniinijärjestelmän kautta tulevia haittavaikutuksia, altistaa kaatumisille ja laskee natriumarvoja. Duloksetiinin ohella geriatri päätyi tauottamaan myös memantiinin. 

Kivunhoitoa arvioitaessa päädyttiin lopettamaan buprenorfiini-laastarin käyttö ja jatkossa antamaan kipulääkityksenä vain parasetamolia. 

Pantopratsoli oli määrätty suolen verenvuodon vuoksi. Koska verenvuotoa ei enää ollut, ehdotin sen annoslaskua, sillä lääkkeen pitkäaikainen käyttö voi heikentää kilpirauhashormoni levotyroksiinin imeytymistä. 

Ummetusta helpottamaan ehdotin makrogoli-valmisteen annosnostoa. 

Verenpainelääke kandesartaani oli jo hetken ollut tauotettuna, koska annos (16 mg) oli osoittautunut munuaistoiminnan kannalta liian isoksi. Tauotusta päätettiin jatkaa lääkehoidon arvioinnin seurantapalaveriin asti. Ehdotin samalla päivittäistä verenpaineseurantaa. 

Seuranta 

Seurantapalaveri pidettiin viikko muutosten jälkeen. Nainen oli piristynyt lyhyessä ajassa selkeästi. Hän nukkui ja söi hyvin. Myös vatsa toimi paremmin eikä kipuja ollut. 

Hemoglobiini-arvo oli noussut eikä verenvuotoa enää esiintynyt. Myös munuaisten toimintaa kuvaava GFR-arvo oli parantunut. Verenpaineen keskiarvo oli noussut jonkin verran ja geriatri harkitsi kandesartaanin uudelleen aloitusta 4 milligramman annoksella.  

Palaverissä kävi ilmi, että rouvalla oli ollut vaikeuksia pantopratsoli tabletin nielemisessä ja se vaihdettiin esomepratsoli kapseliin, jonka voi avata. 

Arvioinnin jälkeen keskustelin omaisten kanssa. Tytär ja rouvan aviomies olivat hämmästyneitä viikossa tapahtuneesta muutoksesta; rouvan vireystila oli parempi ja puhe selkeämpää. Miehestä tuntui kuin hän olisi saanut vaimonsa takaisin.

 

SÄÄNNÖLLISESTI ENNEN MUUTOS
Buprenorphine Sandoz 5 mikrog, buprenorfiini 1 x 1 (kerran viikossa) Lopetus
Duloxetine KRKA 30 mg, duloksetiini 1 x 1 Lopetus
Pantopratsoli 40 mg, pantopratsoli 1 x 2 Annos puolitettiin, myöhemmin lopetettiin
Esomeprazol 40 mg, esomepratsoli - Aloitus 1 x 1
Pegorion, makrogoli  1 x 1 Annosnosto 1 x 2
Memantin Orion 10 mg, memantiini 1 x 1 Tauotus
Candesartan Orion 16mg, kandesartaani  1 x 1 Tauolla, aloitus myöhemmin annoksella 4 mg/vrk
Thyroxin 25 mikroq, levotyroksiini 2 x 1 Ei muutosta
Panadol forte, parasetamoli 1 x 3 Ei muutosta
Divisun 800 IU, d-vitamiini   Ei muutosta
TARVITTAESSA    
Oxynorm 5 mg, oksikodoni 1 x 1 Ei muutosta

 

Palstalla esitellään todellisia lääkehoidon kokonaisarviointeja. Tämänkertaisen arvion teki Osastofarmaseutti Nina Ranttila TYKS Akuutti/päivystys, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin Lääkehuolto.