Nivelrikko on yleisin kroonista kipua aiheuttava sairaus ja maailman yleisin nivelsairaus. Kuva: Ingimage
Uutinen

Hyaluronaattiruiskeet todennäköisesti tehottomia polven nivelrikkokipuihin

10.08.2022 | 08:00

Teksti : Uutispalvelu Duodecim

Jaa artikkeli:

Tutkimus: Pistoksista voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Polven nivelrikkoa ja sen aiheuttamaa kipua hoidetaan usein polveen pistettävillä hyaluronaattiruiskeilla, mutta tuoreen selvityksen perusteella niistä ei ole hyötyä valtaosalle potilaista. Pistoksiin voi myös liittyä vakavia haittavaikutuksia, minkä takia niiden käyttöä pitäisi miettiä tarkoin.

Tutkijat analysoivat 169 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä yli 21 000 potilasta. Tutkimuksissa hyaluronaattiruiskeita verrattiin lumehoitoon tai potilaisiin, joiden polvinivelrikkoa vain seurattiin.

Analyysin perusteella hyaluronaattiruiskeet lievittivät polvikipuja vain hieman paremmin kuin lumehoito, mutta vaikutus oli niin pieni, ettei se käytännössä helpottanut potilaiden elämää. Polven toimintakykyä koskevat tulokset olivat samanlaisia.

Vakavia haittavaikutuksia

Hyaluronaattiruiskeista saattoi osalle potilaista olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä. Ruiskeilla hoidetuilla todettiin 1,5 kertaa todennäköisemmin sairaalahoitoa vaativia tai muulla tavalla vakavia haittavaikutuksia kuin potilailla, jotka saivat lumehoitoa.

Tulostensa perusteella tutkijat pitävät hyaluronaattiruiskeita tehottomina valtaosalle polven nivelrikkoa potevista. On silti mahdollista, että osa potilaista saa niistä lievitystä kipuihinsa, mutta laajaan ja rutiininomaiseen käyttöön niistä ei ole, tutkijat kirjoittavat.

Nivelrikko on yleisin kroonista kipua aiheuttava sairaus ja maailman yleisin nivelsairaus. Nivelrikkoja ei todeta yleensä alle 45-vuotiailla, mutta iän myötä ne yleistyvät huomattavasti. Iän ja ylipainon lisäksi sairastumiselle altistavat vammat, raskas työ ja kuormitus sekä nivelten kehityshäiriöt ja perimä.

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä.