Apteekissa voi herätä huoli esimerkiksi iäkkään tai muistisairaan asiakkaan pärjäämisestä kotona. kuva: iStock
Uutinen

Huoli-ilmoitus auttaa asiakkaan sosiaalihuollon palveluihin

16.11.2021 | 10:53

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Apteekkityössä tulee välillä vastaan asiakkaita, joiden pärjääminen huolestuttaa. On hyvä muistaa, että kuka tahansa voi tehdä aikuisesta ihmisestä huoli-ilmoituksen.

Suomessa yksityishenkilön on mahdollista tehdä ilmoitus kunnan sosiaalihuoltoon, jos on hän huolissaan esimerkiksi läheisen, asiakkaan tai kohtaamansa henkilön tilanteesta. 

Apteekissa huoli voi herätä asiakkaan terveydestä, turvallisuudesta, toimeentulosta tai päihteidenkäytöstä. Huoleen on syytä, jos esimerkiksi muistisairas tai ikääntynyt ei selviydy lääkehuollosta, ravitsemuksen turvaamisesta, hygienian hoidosta tai itsenäisestä asioidensa hoidosta.

Ilmoituksella varmistetaan, että henkilö saa tarvitsemansa sosiaalihuollon avun ja palvelut.

Ilmoitusten määrä kasvussa Helsingissä

Helsingin kaupungin Seniori-infossa otettiin viime vuonna vastaan noin 1 200 sähköistä huoli-ilmoitusta yli 65-vuotiaista henkilöistä.

– Ilmoitusten sisällöt liittyvät heikentyneeseen terveydentilaan, yksinäisyyteen, arjessa pärjäämiseen, omaishoitajien uupumiseen, kohtuuttomaan päihteiden käyttöön, mielenterveyden tai muistin ongelmiin, asumisolojen puutteisiin, taloudellisiin ongelmiin tai kaltoinkohteluepäilyihin, kertoo Helsingin Seniori-infon neuvontapäällikkö Minna Nummi.

Ilmoitusten määrä on ollut koronapandemian aikana kasvussa.

– Kasvu ei johtune yksistään koronapandemiasta, vaan enemmänkin kansalaisten yleisen valveutuneisuuden lisääntymisestä, Nummi arvioi.

Väliintulolla on aina merkitystä

Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen anonyymisti esimerkiksi verkkolomakkeilla tai puhelimitse.

Helsingissä ilmoituksen tekemisen jälkeen käynnistetään palvelutarpeen arviointi 1–2 arkipäivän sisällä. Sosiaalialan ammattilainen arvioi ilmoituksen sisällön ja kiireellisyyden, minkä jälkeen huolen kohteena olevaan ihmiseen otetaan yhteyttä.

Iäkkäät voivat suhtautua huoli-ilmoituksen tekoon positiivisesti tai negatiivisesti.

– Nimetön huoli-ilmoitus on usein iäkästä järkyttävä tieto, mutta luottamuksellinen ja rauhallinen keskustelu Seniori-infon työntekijän kanssa selkeyttää hänen käsitystään omasta elämäntilanteestaan ja auttaa huolen selvittämisessä. Väliintulolla on aina merkitystä, Nummi sanoo.

Terveydenhuollon ammattihenkilön kuuluu ohjata henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai hänen otettava itse yhteyttä autettavan henkilön suostumuksella kunnan sosiaalihuollon viranomaiseen tuen tarpeen arvioimiseksi.

Jos esimerkiksi apteekin asiakas ei anna suostumusta, mutta hän ei selvästi kykene huolehtimaan itsestään, on ilmoitus tehtävä ilman asiakkaan suostumusta.

– Turhia huoli-ilmoituksia ei ole. Kaikki ilmoitukset ovat erittäin tärkeitä, Nummi korostaa.