Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esityksen seuraavista lääkesäästöistä. Esityksellä tavoitellaan jopa 90 miljoonan euron säästöjä valtion lääkekorvauskuluihin.

Hallituksen esityksessä on sekä suoraan apteekkeihin kohdistuvia uudistuksia että lääkkeiden hintaa alentavia muutoksia, joilla on vaikutusta apteekkien toimintaedellytyksiin.

Asiakkaalle tarjottava halvinta lääkettä

Esityksen mukaan apteekeille tulisi esimerkiksi velvollisuus tarjota ostajalle hinnaltaan halvinta reseptilääkettä. Lisäksi apteekkien tulisi pitää edullisimpia lääkkeitä varastossa ja tarvittaessa tarjoutua tilaamaan lääketukusta halvin lääke asiakkaan niin halutessa.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen muistuttaa, että apteekit antavat jo nyt hintaneuvontaa ja kertovat määrättyä valmistetta edullisemmista vaihtoehdoista.

– Apteekeilla on jo nykyisessä lääkelaissa velvollisuus kertoa asiakkaalle edullisemmista valmisteista. Tässä tulee selvittää käytännön vaikutukset apteekin varastonhallintaan ja logistiikkaan. Lisäksi huomioon tulee ottaa saatavuusulottuvuus. Entä sitten, jos halvinta valmistetta ei ole saatavilla, Puumalainen sanoo.

Hallituksen esityksen mukaan velvoitetta tarjota halvinta vaihtoehtoa vahvistettaisiin myös verkkoapteekkien ja apteekkien palvelupisteiden osalta. Samalla vahvistettaisiin velvoitetta antaa farmaseuttista neuvontaa.

– Verkkoapteekin valikoima on sama kuin lähiapteekin, joten tämä ei aiheuttaisi suurta muutosta, Puumalainen toteaa.

Vähemmän byrokratiaa

Samalla, kun apteekkeja halutaan yhtäältä ohjata yhä tiukemmin tarjoamaan asiakkaalle halvinta lääkevalmistetta, hallitus esittää toisaalta laajennuksia apteekkien lääkevaihto-oikeuksiin. Jatkossa apteekeilla olisi esityksen mukaan nykyistä laajemmat mahdollisuudet poiketa lääkemääräyksestä esimeriksi saatavuushäiriötilanteissa.

– Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta vaarana on työn sujuvuuden heikkeneminen, kun lakitasolle viedään vaatimus edellytyksistä lääkemääräyksistä poikkeamisille, Puumalainen sanoo.

Inka puumalainen

On tärkeää huolehtia, että asiakkaat saavat jatkossakin tarvitsemansa lääkkeet. Apteekkien toimitusvarmuus on Suomessa ollut huippuluokkaa, joten nyt täytyy varmistaa, että näin on myös jatkossa. Byrokratiaa ei pidä lisätä.

Inka Puumalainen

Hän korostaa, että kaiken keskiössä tulee olla lääkehoitojen ja niiden jatkuvuuden turvaaminen ja hoidon onnistuminen.

– On tärkeää huolehtia, että asiakkaat saavat jatkossakin tarvitsemansa lääkkeet. Apteekkien toimitusvarmuus on Suomessa ollut huippuluokkaa, joten nyt täytyy varmistaa, että näin on myös jatkossa. Byrokratiaa ei pidä lisätä.

Apteekkariliitto on jo aiemmin esittänyt farmaseuttisen työn sujuvoittamiskeinoja, joista olisi hyötyä niin julkisen terveydenhuollon, apteekkityön kuin asiakkaan kannalta.

Alkuomavastuu nousee, tukkuhinnat laskevat

Suoraan apteekkeihin kohdistuvien toimien lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan lääkekorvausten alkuomavastuun korottamista 70 euroon ja sitomista kansaneläkeindeksiin.

Niin ikään esityksessä ehdotetaan ehdollisen korvattavuuden vakinaistamista, kohtuullisten tukkuhintojen alentamista 1,5 prosentilla sekä rinnakkaislääkkeiden ja biosimilaarien kohtuullisen tukkuhinnan määräytymisprosenttien alentamista.

Apteekkari-lehti uutisoi aiemmin lääkealan asiantuntijoiden huolesta, jonka mukaan lääkkeiden hintojen liian kova alentaminen ja lääkealaan kohdistuvat toistuvat leikkaukset voivat vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen lääkemarkkinana ja siten lisätä lääkkeiden saatavuushäiriöitä.

Lisää leikkauksia tulossa

Nyt lausuntokierrokselle lähetettyjen säästöesitysten lisäksi hallitus valmistelee lisäleikkauksia apteekkitalouteen todennäköisesti vuoden 2026 alusta alkaen. Ne on tarkoitus toteuttaa osana apteekkitalouden kokonaisuudistusta, jota valmistelemaan STM asetti työryhmän toukokuussa.

– Suunnitellut leikkaukset ovat kokonaisuudessa massiivisia, ja niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia apteekkitoimintaan. Siksi on tärkeää, että eri portaissa ja työryhmissä otetaan huomioon, mitä toisaalla valmistellaan. Ja mitä on tehty jo aiemmin, Puumalainen huomauttaa.

Kuvaaja apteekkeihin kohdistetuista leikkauksista vuosina  2000-2023.
Apteekkeihin on kohdistettu useita merkittäviä leikkauksia viime vuosina. Kuva: Apteekkariliitto

Puumalainen muistuttaa, että apteekkeihin kohdistuvia leikkauksia on tehty rajulla kädellä jo aiemmilla hallituskausilla. Esimerkiksi vuoden 2023 alusta tehty reseptilääkkeiden taksaleikkaus on vaikeuttanut etenkin pienten apteekkien toimeentuloa.

Nyt lausuntokierroksella olevan esityksen lausuntoaika päättyy elokuussa. Lausuntopyyntö ja hallituksen esitys löytyvät Lausuntopalvelusta.

Lue myös

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 11 times
Said to be thoughtful 3 times
Has raised questions 1 times
Disagreed 0 times