Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmät valmistelemaan apteekkitalouden ja apteekkisääntelyn sekä lääkkeiden arviointitoiminnan uudistusta.

Apteekkityöryhmän tulee tehdä ehdotus apteekkitalouden kokonaisuudistuksesta ja apteekkisääntelyn uudistamisesta vuoden 2025 loppuun mennessä. Apteekkitalouteen kohdistuvat säästötoimenpiteet tulee voida toteuttaa vuoden 2026 alusta.

Ryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Lauri Pelkonen (STM) ja varapuheenjohtajana erityisasiantuntija Heidi Tahvanainen (STM). Apteekkariliitolla on edustaja työryhmässä.

Työryhmä voi asettaa epävirallisia työryhmiä valmistelemaan toimeksiantoon liittyviä erityiskysymyksiä. Lisäksi työryhmän tueksi perustetaan laskentaryhmä arvioimaan ehdotusten taloudellisia vaikutuksia.

Apteekkityöryhmän tulee ottaa ehdotuksessaan huomioon muutosten vaikutukset apteekkitoiminnan tuottamaan verokertymään. Lisäksi työryhmän tulee arvioida, miten apteekkien henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää entistä enemmän osana sosiaali- ja terveydenhoitoa. Työryhmän tulee lisäksi huomioida itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamista arvioivan työryhmän ehdotukset.

Uudistukset voidaan toteuttaa vaiheittain. Ensivaiheessa STM toivoo työryhmältä ehdotuksia apteekkityötä sujuvoittavista toimenpiteistä, joilla vähennetään tarpeetonta byrokratiaa ja kohdennetaan henkilöstön työaikaa asiakastyöhön.

Apteekkitalouden kokonaisuudistus on osa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaa. Hallitus tavoittelee nykyistä kustannustehokkaampaa lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmää sekä 30 miljoonaan euron vuosittaisia säästöjä julkiseen talouteen. Samalla on tarkoitus varmistaa valtakunnallisesti laadukkaat ja turvalliset apteekkipalvelut.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 2 times
Said to be thoughtful 4 times
Has raised questions 4 times
Disagreed 1 times